ô tô công

  • 04 điều kiện để được mua ô tô công năm 2017 10:00 | 04/03/2017
  • Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2676/BTC-QLCS về hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
  • Không mua thêm ô tô phục vụ công tác chung 17:06 | 25/02/2014
  • Thực hiện chủ trương Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2133/BTC-QLCS nêu rõ không thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung.
  • 2013: Ngành GTVT không mua thêm xe công 16:52 | 23/03/2013
  • Các đơn vị trong ngành GTVT sẽ không được bổ sung kinh phí ngoài dự toán kể cả tiền tăng thu ngân sách để mua xe ô tô, phương tiện vận tải.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn