Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Án lệ

  • Danh sách 14 dự thảo án lệ năm 2020 10:30 | 21/07/2020
  • Tiếp tục triển khai công tác phát triển án lệ năm 2020, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TAND tối cao đã xây dựng 14 dự thảo án lệ trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại. Cụ thể:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn