VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT

  • 09:05 | 29/10/2019 Thông tư 39/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2016/TT-BCA về công tác tàng thư căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ 18/11/2019.
  • 08:15 | 29/10/2019 Công văn 6295/BYT-KCB ngày 25/10/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý công tác khám, giám định y khoa.
  • 11:00 | 28/10/2019 Từ 10/12/2019, Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành.
  • 09:55 | 26/10/2019 Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 18/11/2019.
  • 16:00 | 25/10/2019 Thông báo 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
  • 14:20 | 25/10/2019 Ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 26-HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  • 14:05 | 25/10/2019 Kết luận 60-KL/TW ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • 10:55 | 25/10/2019 Công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019.
  • 07:50 | 25/10/2019 Từ 09/12/2019, Thông tư 16/2019/TT-NHNN Quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 25/10/2019 Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn