Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Công văn 998/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được ban hành ngày 27/3/2017.

 • Ngày 20/3/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2017/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa.

 • Ngày 23/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm.

 • Ngày 27/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

 • Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 13/3/2017 về thực hiện đào tạo trình độ TC, CĐ theo niên chế, phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ; kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp.

 • Ngày 14/3/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 130/QĐ-BXD về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ này.

 • Ngày 24/3/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 972/QĐ-BNV Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam.

 • Thông tư 23/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh ban hành ngày 16/3/2017.

 • Ngày 16/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 323/2016/TT-BTC về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.

 • Ngày 05/3/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 48/2017/TT-BQP về Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DNNN và DN có vốn nhà nước thuộc Bộ này.


 • Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 20/4/2017.

 • Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 • Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

 • Ngày 14/3/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 866/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện".

 • Thông tư 02/2017/TT-BYT về mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở y tế công lập sẽ có hiệu lực từ 01/6/2017.