Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Chỉ thị 4/CT-BYT ngày 04/7/2017 về việc tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

 • Quyết định 939/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" có hiệu lực từ ngày 30/6/2017.

 • Nghị quyết 37/2017/QH14 của Quốc hội Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 được thông qua ngày 19/6/2017.

 • Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 về Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình GDPT; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình GDPT.

 • Thông tư 05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017 sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của DN.

 • Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản được ban hành ngày 15/5/2017.

 • Ngày 29/5/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 838/QĐ-BHXH về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

 • Nghị quyết 38/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

 • Ngày 30/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

 • Nghị quyết 44/2017/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV được thông qua ngày 21/6/2017.

 • Thông tư 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 hướng dẫn Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 • Công văn 1452/NCC-KHTC ngày 11/7/2017 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017.

 • Công văn 148/TANDTC-PC về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội được ban hàng ngày 12/7/2017.

 • Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.

 • Công văn 146/TANDTC-PC về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử được ban hành ngày 11/7/2017.