Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

 • Thông tư 32/2017/TT-BCA về danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 • Công văn 26/TANDTC-TCCB ngày 15/01/2018 về việc góp ý phương án tổ chức Tòa chuyên trách.

 • Thông tư 35/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương có hiệu lực từ 15/01/2018.

 • Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

 • Thông tư 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 • Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

 • Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

 • Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

 • Công văn 5917/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

 • Công văn 85/BHXH-GĐB ngày 10/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chi phí KCB BHYT.

 • Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

 • Thông tư 32/2017/TT-BCA về danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 • Công văn 26/TANDTC-TCCB ngày 15/01/2018 về việc góp ý phương án tổ chức Tòa chuyên trách.