• 22:37 | 15/08/2019
 • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
 • 22:28 | 15/08/2019
 • Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ (KTCS).
 • 21:23 | 15/08/2019
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, trong quá trình triển khai việc thi hành Luật Quy hoạch mới đang có một số cách hiểu, vận dụng một số quy định của Luật còn khác nhau, điều này đã làm cho một số dự án, quy hoạch triển khai có những khó khăn, bất cập, vướng mắc.
 • 20:54 | 15/08/2019
 • Đây là một trong các hoạt động nhằm triển khai các hoạt động đầu năm học 2019 - 2020 tại Công văn 3421/BGDĐT-VP ngày 08/8/2019.
 • 20:45 | 15/08/2019
 • Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp và biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
 • 18:34 | 15/08/2019
 • Đây là nội dung nổi bật được nêu tại Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 14/8/2019 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019.
 • 17:37 | 15/08/2019
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu thủ tục hưởng chế độ ốm đau cho NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành được nêu tại Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019.
 • 16:35 | 15/08/2019
 • Đây là một nội dung được Bộ Xây dựng nhấn mạnh trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
 • 16:35 | 15/08/2019
 • Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
 • 15:20 | 31/07/2019
 • Thực hiện Nghị quyết 37-NQ-TW, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, Nghị quyết 32/NQ-CP, Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn