• 23:01 | 25/06/2022
 • Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Trong đó, quy định 08 điểm mới đáng chú ý về chính sách đất đai như sau:
 • 21:58 | 25/06/2022
 • Phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư là yêu cầu tại Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022.
 • 14:18 | 25/06/2022
 • Người dân có thể yêu cầu chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất tại UBND cấp xã.
 • 13:51 | 25/06/2022
 • Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu BHYT là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu BHYT thì tiến hành như thế nào?
 • 12:20 | 25/06/2022
 • Khi người vay ngân hàng không còn khả năng trả nợ, nếu có người bảo lãnh, ngân hàng sẽ yêu cầu người bảo lãnh thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh. Vậy trong trường hợp này, người bảo lãnh có phải trả nợ thay cho người vay không?
 • 11:28 | 25/06/2022
 • Ngày 16/6/2022, Ban chấp hànhTrung ương ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 11:16 | 25/06/2022
 • Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 61-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
 • 11:09 | 25/06/2022
 • Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
 • 10:06 | 25/06/2022
 • Chính phủ ban hành Nghị định 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Trong đó, 04 điều cần lưu ý về cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:
 • 09:41 | 25/06/2022
 • Thưa Luật sư, theo như tôi được biết thì hiện nay Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP, giảm thuế GTGT cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khi xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ từ 10% xuống còn 8%. Vậy tôi muốn biết các trường hợp nào doanh nghiệp được áp dụng thuế VAT 8%? Rất mong Quý luật sư có thể giải đáp giúp tôi. Cảm ơn Luật sư!

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn