Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" van ban quy dinh chuc nang,nhiem vu chung cua uy ban nhan dan huyen "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1882 công văn

1

Công văn 1997/BNV-CQĐP năm 2013 tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong thời gian vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện thống nhất chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy (Phó Bí thư) và chính quyền (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân) cấp huyện để luân chuyển, đào tạo cán bộ theo quy định tại Văn bản số 5180-CV/BTCTW

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

2

Công văn 1415/BYT-TCCB năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

3

Công văn 592/BXD-GĐ năm 2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng. Sau khi nghiên

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

4

Công văn 173/HTQTCT-CT năm 2017 về hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực liên quan đến thừa kế thế vị do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

của người yêu cầu chứng thực. Tuy nhiên, nếu bản chính đã được Ủy ban nhân dân xã xác nhận, đóng dấu của Ủy ban nhân dân nên có thể coi là “bản chính” giấy tờ, là căn cứ để chứng thực bản sao theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm về nội dung đã xác nhận

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

5

Công văn 688/VPCP-V.I năm 2017 về phản ánh của Báo Dân trí và một số báo về vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 5 năm 2017. Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên;

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

6

Công văn 745/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 857/STP-HCTP ngày 29/02/2016 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: 1. Về quy định

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

7

Công văn 709/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày 07/3/2016, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 145/STP-HCTP ngày 26/01/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch. Về vấn đề này, Cục Hộ tịch, quốc

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

8

Công văn 947/CV-YT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành

ương và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/04/2005 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn

Ban hành: 14/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

9

Công văn 3842/BTP-BTTP hướng dẫn việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

đảm thuận tiện cho nhân dân trong việc tiếp cận dịch vụ công chứng như không phải đi lại quá xa, số lượng và năng lực hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng của nhân dân trên địa bàn ... Đối với những xã cách xa trung tâm huyện từ 20km đến 30 km thậm chí lên tới 80km đến 90 km như trong Công văn nêu thì

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

10

Công văn 693/SNV-CCHC năm 2015 hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thực hiện quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ hướng dẫn các huyện

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

11

Công văn 1315/UBDT-DTTS hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II do Ủy ban Dân tộc ban hành

định kỳ 05 năm một lần”; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10215/VPCP-V.III ngày 03/12/2013 của Văn phòng Chính phủ đồng ý cho phép các tỉnh, huyện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II vào năm 2014; Ủy ban Dân tộc hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

12

Công văn 100/TNMT-QLSDĐ năm 2013 kiến nghị giải quyết vướng mắc của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận, thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Công văn số 1173/TTg-KTN ngày 14 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ. - Ý kiến thống nhất của các đơn vị dự họp: Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4 (điểm 4) Điều 2 của Nghị định số 120/2010/NĐ-CP. Ủy

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

13

Công văn 1276/BTTTT-ƯDCNTT năm 2013 hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

là 10 khách hàng với quy mô tương tự; được chứng nhận về tính tin cậy bởi tổ chức chứng nhận thứ ba hoạt động theo quy định của pháp luật, hoặc tổ chứcuy tín trong nước/quốc tế; việc xảy ra các lỗi tràn số, vòng lặp vô hạn; kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện tác vụ; - Sẵn sàng: Khả năng hệ thống hoạt động ở trạng thái bình

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

14

Công văn 1786/VPCP-CN năm 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bình Phước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: - Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại văn bản nêu trên. - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức việc lập, thẩm định

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

15

Công văn 2874/UBND tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, công chức; chỉ đạo của Ban

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

16

Công văn 691/UBDT-VP135 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Báo cáo đính kèm) đề nghị Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tổng hợp vào báo cáo chung của Ban chỉ đạo./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); - Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc; - Lưu: VT, VP 135

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

17

Công văn 753/UBDT-TT năm 2017 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm và mua bán người năm 2018-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

hằng năm trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt để thực hiện. 3. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Bố trí phương tiện cho cán bộ đi công tác. 4. Thành viên Ban Chỉ đạo, các Vụ, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm và mua bán người theo

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

18

Công văn số 426/BNV-TCBC về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14 ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì sẽ tiếp tục sắp xếp cụ thể các tổ chức bên trong

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

19

Công văn 9519/UBND-NC năm 2015 thực hiện nội dung liên quan đến công chứng, chứng thực thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhà ở do tỉnh Đắk Lắk ban hành

định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không thu lệ phí chứng thực. 3. Sở Tư pháp hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công chứng và các văn bản

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

20

Công văn 754/UBDT-TT năm 2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2018-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

giao kế hoạch, dự toán hằng năm trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt để thực hiện. 3. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Bố trí phương tiện cho cán bộ đi công tác. 4. Thành viên Ban Chỉ đạo, các Vụ, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống ma túy,

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status