Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" tieu chuan khoan khao sat dia chat "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1244 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 10.925 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 474 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9155:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT KHOAN MÁY TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT Hydraulic structures - Technical requirements for drilling machines of geological survey Lời nói đầu TCVN 9155 : 2012 được chuyển đổi từ 14TCN 187-2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10404:2015 về Công trình đê điều – Khảo sát địa chất công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10404:2015 CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Dyke work - Geological survey Lời nói đầu TCVN 10404:2015 Công trình đê điều - Khảo sát địa chất công trình do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9363:2012 về Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG - KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG Building surveys - Geotechnical investigation for high rise building Lời nói đầu TCVN 9363:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 194:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9140:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Hydraulic structures - Technical requirements for preserving samples in the work on geological investigation Lời nói đầu TCVN 9140:2012 được chuyển đổi từ QP.TL-2.70 của Bộ Nông

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10336:2015 về Khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật

điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 10336:2015 do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. KHẢO SÁT ĐỘ SÂU TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydrographic

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9402:2012 chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng Các-tơ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9402:2012 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG VÙNG CÁC-TƠ Technical regulation of engineering geological investigation for construction in karst areas Lời nói đầu TCVN 9402:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 366:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9437:2012 về Khoan thăm dò địa chất công trình

CÔNG TRÌNH The process of boring engineering geology investigations 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các quy trình khoan thăm dò địa chất công trình (ĐCCT) phục vụ cho việc khảo sát thiết kế và thi công các công trình giao thông vận tải. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng trong những trường hợp khảo sát thiết kế phục

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9378:2012 về Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9378:2012 KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY GẠCH ĐÁ Investigation, evaluation of existing situation of masonry houses and structures Lời nói đầu TCVN 9378:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 270:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8481:2010 về công trình đê điều – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8481 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH Dyke work – Demand for element and volume of topographic survey MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8477:2010 về công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8477 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ Hydraulic work - Demand for element and volume of the geological survey in design stages 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các dự án

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10299-4:2014 về Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 4: Điều tra và khảo sát về ô nhiễm bom mìn, vật nổ

mìn, vật nổ. 5. Nhiệm vụ các cơ quan, tổ chức 5.1. Cơ quan quản lý hoạt động KPHQBM quốc gia - Công nhận và cấp phép cho các tổ chức có đủ năng lực để thực hiện việc điều tra, khảo sát. - Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy định về thực hiện hoạt động điều tra, khảo sát; công tác bảo đảm chất lượng và kiểm tra, giám sát

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9644:2013 về An toàn hạt nhân - Khảo sát, đánh giá độ nguy hiểm động đất đối với nhà máy điện hạt nhân

chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. AN TOÀN HẠT NHÂN - KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT ĐỐI VỚI NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN Nuclear Safety - Seismic hazards in site investigation and evaluation for nuclear power plants 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn trong việc

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHẢO SÁT MỐI, MỘT SỐ ẨN HỌA VÀ XỬ LÝ MỐI GÂY HẠI Technical requirements of servey for abnormalities and termites and termites control for dike and dam 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho công

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

14

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 165:2006 về Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình công trình đê điều

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 165:2006 THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU (Ban hành theo Quyết định số 2655/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định thành phần,

Ban hành: 14/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

15

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 366:2006 về chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 366:2006 Biên soạn lần 1 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG TRONG VÙNG KARST Technical regulation of engineering geological investigation for construction in karst areas HÀ NỘI - 2006 1. Những vấn đề chung 1.1 Phạm vi

Ban hành: 12/04/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8478:2010 về công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ Hydraulic work – Demand for element and volume of the topographic survey in design stages 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11297:2016 về Cầu đường sắt - Quy trình kiểm định

Hồ sơ thiết kế: + Những thông tin về quy trình thiết kế và nội dung thiết kế (quy mô, mục tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế v.v...). + Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất. + Những mô tả, đánh giá hiện trạng công trình trước khi thiết kế. + Các bản vẽ thiết kế. + Các bảng tính thủy văn, khẩu độ. + Các

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8480:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8480 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ MỐI GÂY HẠI Dike and dam - Demand for element and volume of the termite survey and control 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác khảo sát và xử lý mối gây hại cho đê sông, đập đất,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

19

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 366:2004 về Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất trong vùng Karst do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN : 366: 2004 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG TRONG VÙNG KARST Technical regulation of engineering geological investigation for construction in karst areas Lời nói đầu TCXDVN 336:2006 “Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6475:2017 về Hệ thống đường ống biển - Phân cấp và giám sát kỹ thuật

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BIỂN - PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT Subsea pipeline systems - Classification and technical supervision 1  Phạm vi áp dụng 1.1  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển đối với các hệ thống đường ống biển sử dụng để vận chuyển riêng lẻ hoặc hỗn hợp các chất

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status