Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" thong tu 86 huong dan mau bang bieu thanh toan xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 150 công văn

1

Công văn 5156/STC-NS năm 2016 hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2017 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nước năm 2017; Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nhằm đảm bảo

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

2

Công văn 4225/BTC-KHTC quy trình xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, thanh và quyết toán vốn đầu do Bộ Tài chính ban hành

nước, Chế độ kế toán áp dụng cho Chủ đầu , Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại văn bản này. Chủ đầu có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán vốn đầu năm theo đúng biểu mẫu (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước về kế hoạch và số vốn đã thanh toán) kèm theo thuyết minh, gửi cơ quan cấp trên được phân

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

3

Công văn 2162/BTP-KHTC năm 2017 về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ pháp ban hành

dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học, sự nghiệp bảo vệ môi trường, sự nghiệp kinh tế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, in sách nhà nước đặt hàng… có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí theo biểu mẫu hướng dẫn của các

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

4

Công văn 542/NHNN-CSTT báo cáo không phát sinh chỉ tiêu, mẫu biểu thống kê do Ngân hàng Nhà nước ban hành

xác danh sách và mã đơn vị báo cáo trên địa bàn vào cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê tại đơn vị. 4.3. Cục Công nghệ tin học ngân hàng có trách nhiệm xây dựng, cài đặt chương trình phần mềm truyền, nhận và khai thác báo cáo không phát sinh, hướng dẫn sử dụng cho các Vụ, Cục chức năng thuộc NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; đảm bảo việc

Ban hành: 16/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

5

Công văn 1550/KBNN-KSC năm 2014 hướng dẫn kiểm soát thanh toán vốn Chương trình 135 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT- KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Liên bộ Ủy ban Dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT) về hướng dẫn

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2015

6

Công văn 17483/BTC-ĐT thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 9 tháng năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Bộ Tài chính thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2014 từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2014

7

Công văn 19119/BTC-KBNN năm 2015 hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

tại Phụ lục V của Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 và các Mẫu biểu theo Phụ lục II của công văn này. III. Tổ chức thực hiện Thủ trưởng CQTC và KBNN các cấp có trách nhiệm nghiên cứu nội dung hướng dẫn trên đây và các văn bản khác quy định chế độ khóa sổ kế toán đã ban hành để triển khai, tổ chức thực hiện khóa sổ kế toán năm

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

8

Công văn 11103/BTC-CST năm 2013 xin ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

loại bỏ xơ, sợi ngắn) và các hình thức bảo quản thông thường khác gồm bảo quản bằng khí sunfurơ, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác. Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến hướng dẫn về sản phẩm được xác định là sơ chế thông thường và đã chế biến tại dự thảo Thông tư như sau: (i) Các hình thức xác định là sơ chế

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

9

Công văn 18521/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tư số 210/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2014; Nghị quyết số 01/NQ-CP

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

10

Công văn 7117/BYT-KH-TC năm 2016 hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

định nhóm máu ABO trong truyền máu (các xét nghiệm số 1267, 1268, 1269 của Thông tư 37): Giá xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu quy định tại Thông tư 37 được tính đủ cho mỗi lần thực hiện xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn hoạt động truyền máu, việc thanh toán với cơ

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2016

11

Công văn 2636/BHXH-DVT hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong thanh toán bảo hiểm y tế theo Thông tư 49/2011/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

chi phí thuốc thanh toán BHYT với cơ sở KCB. Để thống nhất việc ghi chép chi phí vị thuốc YHCT, BHXH Việt Nam điều chỉnh hướng dẫn ghi chép tại cột (4) Mẫu số 20/BHYT đối với vị thuốc YHCT như sau: cơ sở KCB ghi số thứ tự trong danh mục thuốc của Bộ Y tế (Cột I, Phụ lục 1, Thông tư số 12/2010/TT-BYT)+Nguồn gốc của thuốc (B/N)+Tình trạng dược

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 25/08/2017

Cập nhật: 12/07/2012

12

Công văn số 2508/BXD-VP về việc công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, sau đây viết tắt là TT06). 5.3.3 Thời hạn thanh toán Trừ trường hợp có quy định khác với Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu ], sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo qui định của hợp đồng Chủ đầu sẽ

Ban hành: 26/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2007

13

Công văn số 1066/BXD-KTXD về việc công bố mẫu hợp đồng vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Căn cứ kết quả lựa chọn Nhà thầu tại văn bản số (Quyết định số

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2008

14

Công văn 17660/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

phương được chuyển sang năm sau sử dụng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ. 2.3.3. Đối với số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN Đến hết ngày 31/12/2013 số dư tài khoản tiền

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

15

Công văn 4223/BTC-KHTC hướng dẫn thực hiện công việc bàn giao khi thực hiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng nội bộ ngành do Bộ Tài chính ban hành

số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

16

Công văn 102/VTLTNN-NVĐP năm 2004 về danh mục mẫu thành phần tài liệu tiêu biểu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ huyện do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

đạo, hướng dẫn các Lưu trữ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) xây dựng Danh mục thành phần tiêu biểu thuộc diện nộp lưu của từng huyện cụ thể. Trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục Văn thư và Nhà nước bằng văn bản, hoặc trao đổi qua số 04.8327007.

Ban hành: 04/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

17

Công văn 5407/BYT-BH năm 2016 xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế do Bộ Y tế ban hành

chế phẩm máu được thanh toán khi sử dụng điều trị cho người bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. - Không thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật thu thập và chiết tách tế bào gốc để lưu trữ. 97 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

18

Công văn 4106/BKHĐT-TH về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành

hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu xin gửi đến Quý cơ quan Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (bao gồm các phụ lục và mẫu biểu báo cáo kèm theo). Theo

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2011

19

Công văn 751/BTP-KHTC về hướng dẫn thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017

định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và sẽ tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo. Các đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (gồm: Trường Đại học Luật Hà Nội và 05 Trường Trung cấp Luật), thực hiện nội dung chi và định mức chi theo hướng dẫn tại Công văn số

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

20

Công văn 17363/BTC-KTNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2012 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tư số 210/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; Thông tư số 177/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2012; Thông

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status