Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" thong tu 76/2006/TTLT-BQP-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14313 công văn

1

Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5039/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Hà Nội,

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

2

Công văn 4669/BTP-TTLLTPQG thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch pháp do Bộ pháp ban hành

BỘ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4669/BTP-TTLLTPQG V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh,

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

3

Công văn 72/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện Thông tư 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC

01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC ngày 25/03/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388 này (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01). Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, đồng chí Chánh án Toà án quân sự Trung ương, các đồng chí Chánh toà các Toà phúc thẩm và toà hình sự Toà án nhân dân tối

Ban hành: 21/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

4

Công văn 6962/BQP-TM năm 2016 về địa điểm thực hiện Dự án Xưởng chế biến và sản xuất sản phẩm từ nhựa thông tại tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6962/BQP-TM V/v địa điểm thực hiện Dự án Xưởng chế biến và sản xuất các sản phẩm từ nhựa thông tại tỉnh Lạng Sơn. Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

5

Công văn 20542/QLD-KD năm 2014 giám định chất ma túy theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP do Cục Quản lý Dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20542/QLD-KD V/v giám định chất ma túy theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

6

Công văn 2238/BTP-HTQTCT năm 2015 thực hiện Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ pháp ban hành

BỘ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2238/BTP-HTQTCT V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

7

Công văn 76/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/TCHQ-CCHĐH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

8

Công văn 76/TCT-CS vướng mắc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76/TCT-CS V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

9

Công văn 76/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 76/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 02/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

10

Công văn 76/TCT-CS năm 2017 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/TCT-CS V/v: Chính sách thu tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2015

12

Công văn 892/CT-CS năm 2014 về thực hiện chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt tại Thông tư số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC do Tổng cục Chính trị ban hành

222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thực hiện Thông tư liên tịch số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC ngày 23/12/2013 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở công

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

13

Công văn 76/SXD-KTQH.HTKT năm 2015 thực hiện Quy định về quản lý đầu phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ban hành nhằm để triển khai thực hiện việc quản lý đầu xây dựng phát triển đô thị tại địa phương trên cơ sở đảm bảo phù hợp với Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu phát triển đô thị và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2015

14

Công văn 76/BXD-QLN trả lời Công ty TNHH vấn, Đầu N.T.K. do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 76/BXD-QLN V/v: Trả lời Công ty TNHH vấn, Đầu N.T.K. Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 25/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

15

Công văn 76/BNN-KTHT năm 2013 tăng cường biện pháp hạn chế dân di cư tự do do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/BNN-KTHT V/v tăng cường các biện pháp hạn chế dân di cư tự do Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

16

Công văn 663/BCA-V19 năm 2015 tham gia ý kiến dự thảo Công văn gửi địa phương về cách thức sử dụng biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BTP và 42/2014/TT-BCA do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 663/BCA-V19 V/v tham gia ý kiến dự thảo Công văn gửi địa phương về cách thức sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP và Thông tư số

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

17

Công văn 76/TTg-ĐMDN năm 2016 điều chỉnh tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/TTg-ĐMDN V/v điều chỉnh tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

18

Công văn 76/BTĐKT-VI năm 2016 hướng dẫn chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ do Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

BỘ NỘI VỤ BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/BTĐKT-VI V/v: hướng dẫn chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ Hà

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

19

Công văn 22/TA-TKTH cung cấp tài liệu, thông tin về lý lịch pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch pháp, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí chỉ đạo thực hiện việc

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

20

Công văn 76/BXD-KTXD về chi phí vấn lập quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76/BXD-KTXD V/v: Chi phí vấn lập quy hoạch xây dựng. Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status