Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thủ tục hành chính Hà Nội "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 48758 văn bản

161

Quyết định 110/QĐ-VP năm 2013 về danh mục hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

110/QD-VP,Quyết định 110 2013,Thành phố Hà Nội,Danh mục thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 110/QĐ-VP Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

162

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính do tỉnh Tĩnh ban hành

14/2014/QD-UBND,Quyết định 14 2014,Tỉnh Tĩnh,Quy chế phối hợp,Kế hoạch rà soát quy định,Thủ tục hành chính,Tỉnh Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2014

163

Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, hủy bỏ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

3006/QD-UBND,Quyết định 3006 2013,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực bảo vệ thực vật,Thủ tục hành chính Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Công bố thủ tục hành chính mới,Công bố thủ tục hành chính thay thế,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

164

Quyết định 1957/QĐ-BNV năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1957/QD-BNV,Quyết định 1957 2011,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính mới,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1957/QĐ-BNV Nội, ngày 12

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2012

165

Quyết định 2778/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; bị hủy bỏ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

2778/QD-UBND,Quyết định 2778 2013,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực giao thông vận tải ,Sở Giao thông vận tải Hà Nội,Thủ tục hành chính bị hủy bỏ,Thủ tục hành chính mới ,Sửa đổi thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

166

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam

18/2012/QD-UBND,Quyết định 18 2012,Tỉnh Nam,Trình tự thủ tục,Cưỡng chế thu hồi đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2012

167

Quyết định 1907/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1907/QD-TTg,Quyết định 1907 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1907/QĐ-TTg Nội

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

168

Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tĩnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tĩnh ban hành

2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH TĨNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát

Ban hành: 14/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2011

169

Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

02/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2014,Thành phố Hà Nội,Nhà biệt thự ,Quản lý quỹ nhà biệt thự ,Quản lý sử dụng nhà biệt thự,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

170

Báo cáo số 82/BC-CP về việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội do Chính phủ ban hành

xây dựng và phê duyệt quy hoạch Vùng Thủ đô, sớm xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính cho Thủ đô Hà Nội... trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình các cơ quan nhà nước quyết định". Chính phủ đã nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận trên và giao cho các cơ quan tham mưu của Chính phủ tổ chức nghiên cứu việc mở rộng địa giới hành

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

171

Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nam

745/QD-UBND,Quyết định 745 2014,Tỉnh Nam,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính mới,Sở Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

172

Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2014 xóa mù chữ đến năm 2020 thành phố Hà Nội

KẾ HOẠCH XÓA MÙ CHỮ ĐẾN NĂM 2020 THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; căn cứ thực tiễn công tác chống mù chữ và nhằm nâng cao chất lượng công tác chống mù chữ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

173

Quyết định 2067/QĐ-TTg năm 2009 thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2067/QD-TTg,Quyết định 2067 2009,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập,Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 2067/QĐ-TTg Nội

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

174

Hướng dẫn 430/SXD-GĐCL trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (thay thế văn bản số 5560/SXD-GĐCL ngày 2/7/2009) Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày

Ban hành: 19/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2012

175

Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Giang

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Giang. 2. Các nội dung phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao của từng cơ quan, đơn vị và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm phát huy tính chủ động, tích cực và đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

176

Quyết định 1119/QĐ-UBND năm 2014 về Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Giang

25/8/2009 của UBND tỉnh, về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Giang; Xét tờ trình số 151/TTr-SNV ngày 03 tháng 6 năm 2014 của của sở Nội vụ V/v Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông; QUYẾT

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

177

Quyết định 5528/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình Phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội đến năm 2020. Thành phố đã ban hành các chính sách, xây dựng các cơ chế nhằm gợi mở, khuyến khích, hỗ trợ và phát huy thanh niên Thủ đô trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục hoàn thiện cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở các cấp; xây dựng đội

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2012

178

Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam

575/QD-UBND,Quyết định 575 2014,Tỉnh Nam,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính mới,Ban Quản lý các Khu công nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

179

Quyết định 41/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam

2014 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ:

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

180

Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69