Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thủ tục hành chính Hà Nội "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 48757 văn bản

101

Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

609/QD-TTg,Quyết định 609 2014,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý chất thải rắn,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 609/QĐ-TTg Nội

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

102

Quyết định 561/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

561/QD-TTg,Quyết định 561 2014,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chi tiết đường vành đai 5,Vùng thủ đô Hà Nội ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 561/QĐ-TTg

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

103

Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

496/QD-TTg,Quyết định 496 2014,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch Nghĩa trang , Quy hoạch nghĩa trang Hà Nội,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 496/QĐ-TTg

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2014

104

Kế hoạch 63/KH-UBND tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư. - Các cơ quan báo, đài Trung ương có cơ chế phối hợp tuyên truyền với Thành phố Hà Nội thường xuyên đăng tải nội dung về cải cách hành chính, nhất là các sáng kiến về cải cách hành chính, gương cán bộ, công chức tận tụy phục vụ nhân dân. - Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

105

Quyết định 1412/QĐ-UBND năm 2010 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

1412/QD-UBND,Quyết định 1412 2010,Thành phố Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Thông qua phương án,Địa bàn thành phố Hà Nội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

106

Kế hoạch 01/KH-UBND triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

lý quy hoạch - kiến trúc. - Tham gia hướng dẫn, góp ý nội dung quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch do các Quận, huyện, thị xã thực hiện theo lĩnh vực được giao. b) Các sở ngành liên quan: - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Bố trí nguồn kinh phí trình UBND Thành phố phê duyệt, hướng dẫn thủ tục thanh

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

107

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2013 về công tác cải cách hành chính năm 2014 do Thành phố Hà Nội ban hành

HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

108

Hướng dẫn 1374/HD-SNV năm 2007 về việc quản lý, sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành

1374/HD-SNV,Hướng dẫn 1374 2007,Thành phố Hà Nội,Quản lý sử dụng,Bộ danh mục thủ tục hành chính,Cơ quan hành chính,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 18/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

109

Quyết định 4752/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 43/NQ-CP về nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

4752/QD-UBND,Quyết định 4752 2014,Thành phố Hà Nội,Cải cách thủ tục hành chính,Đầu tư,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4752/QĐ-UBND

Ban hành: 12/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

110

Quyết định 4612/QĐ-UBND năm 2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

4612/QD-UBND,Quyết định 4612 2009,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Sở Tài chính,Thẩm quyền giải quyết,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc -------------

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

111

Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ban hành

998/QD-UBND,Quyết định 998 2009,Tỉnh Nam,Sở Nội vụ,Công bố bộ thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 998/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

112

Quyết định 4217/QĐ-UBND năm 2009 kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

4217/QD-UBND,Quyết định 4217 2009,Thành phố Hà Nội,Rà soát thủ tục hành chính,Kế hoạch triển khai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

113

Công điện 07/CĐ-UBND năm 2014 đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

- Các cơ báo, đài của Trung ương và Thành phố Hà Nội. Trong những ngày vừa qua nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Nhưng tại một số tỉnh, thành phố đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động,

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

114

Kế hoạch 202/KH-UBND rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam năm 2012

động lớn đến hoạt động kinh tế xã hội của ngành, địa phương (số lượng đối tượng chịu tác động lớn, chi phí tuân thủ cao, có nhiều phản ánh, kiến nghị về vướng mắc bất cập trong thực hiện các quy định hành chính). II. NỘI DUNG 1. Rà soát quy định, thủ tục hành chính đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh: Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ

Ban hành: 27/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

115

Thông báo số 585/TB-SXD về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

THÔNG BÁO THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ quyết định số 28/2006/QĐ-UB ngày 17/03/2006 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hà nội, để tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi tắt là chủ đầu

Ban hành: 10/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

116

Quyết định 1758/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1758/QD-TTg,Quyết định 1758 2012,Thủ tướng Chính phủ,Thủ đô Hà Nội,Quy hoạch xây dựng,Điều chỉnh quy hoạch xây dựng,Quy hoạch xây dựng vùng ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

117

Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND bãi bỏ phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

05/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2014,Thành phố Hà Nội,Phí lệ phí,Phí lệ phí Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

118

Quyết định 3453/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính được bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tĩnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tĩnh ban hành

3453/QD-UBND,Quyết định 3453 2011,Tỉnh Tĩnh,Công bố thủ tục hành chính,Bổ sung thủ tục hành chính,Thay thế thủ tục hành chính ,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

119

Quyết định 511/QĐ-BNV năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

511/QD-BNV,Quyết định 511 2012,Bộ Nội vụ,511/QĐ-BNV năm 2012 ,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính mới,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 511/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

120

Quyết định 3287/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 2013-2015)

HĐND thành phố Hà Nội về việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015); Căn cứ Công văn số 5992/BTC-TCNH ngày 14/5/2013 của Bộ Tài chính về phê duyệt đề án phát hành trái phiếu của UBND thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà; nước Hà Nội tại Tờ trình 1156/TTr:

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69