Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thủ tục hành chính Hà Nội "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 48757 văn bản

81

Quyết định 1867/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1867/QD-UBND,Quyết định 1867 2011,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1867/QĐ-UBND

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

82

Quyết định 1861/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1861/QD-UBND,Quyết định 1861 2011,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2011

83

Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1871/QD-UBND,Quyết định 1871 2011,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Thanh tra thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1871/QĐ-UBND

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

84

Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1864/QD-UBND,Quyết định 1864 2011,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2011

85

Quyết định 1868/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1868/QD-UBND,Quyết định 1868 2011,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1868/QĐ-UBND

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

86

Quyết định 1876/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1876/QD-UBND,Quyết định 1876 2011,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2011

87

Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1862/QD-UBND,Quyết định 1862 2011,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1862/QĐ-UBND Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2011

88

Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1875/QD-UBND,Quyết định 1875 2011,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Khoa học và Công nghệ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1875/QĐ-UBND

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2011

89

Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1869/QD-UBND,Quyết định 1869 2011,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Ngoại vụ,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

90

Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1858/QD-UBND,Quyết định 1858 2011,Thành phố Hà Nội,Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

91

Quyết định 4140/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, đựợc sửa đổi, thay thế, hủy bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 03/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

92

Kế hoạch 140/KH-UBND về lưu chuyển, tiêu thụ rau, củ, quả an toàn vào nội thành Thành phố Hà Nội

140/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Rau củ quả an toàn ,Lưu chuyển tiêu thụ ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/KH-UBND Nội, ngày 02 tháng 11

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

93

Quyết định 4615/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

4615/QD-UBND,Quyết định 4615 2009,Thành phố Hà Nội,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4615/QĐ-UBND

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

94

Quyết định 3015/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

3015/QD-UBND,Quyết định 3015 2013,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo,Thủ tục hành chính Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

95

Quyết định 1106/QĐ-BGTVT về phê duyệt Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính nội bộ của Bộ Giao thông vận tải năm 2013

Số: 1106/QĐ-BGTVT Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

96

Kế hoạch 41/KH-UBND về kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

41/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 41/KH-UBND Nội, ngày

Ban hành: 01/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

97

Quyết định 2336/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2336/QD-TTg,Quyết định 2336 2010,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2336/QĐ-TTg Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 21/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

98

Quyết định 1976/QĐ-BNV năm 2011 quy định về nội dung và định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

99

Quyết định 244/QĐ-BNV năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

100

Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

609/QD-TTg,Quyết định 609 2014,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý chất thải rắn,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 609/QĐ-TTg Nội

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5