Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" thủ tục hành chính Hà Nội "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34507 công văn

1

Công văn 2404/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hảnh

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

2

Công văn 12102/CT-TTHT năm 2020 về thủ tục đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Mechatronics (Việt Nam) vướng mắc về thủ tục đăng ký người phụ thuộc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng như sau: “5. Người sống cô đơn không nơi nương

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

3

Công văn 9933/CT-TTHT năm 2020 về thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

9933/CT-TTHT,Công văn 9933 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Tài liệu,Hồ sơ thủ tục,Kế toán,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9933/CT-TTHT V/v thủ tục

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

4

Công văn 35843/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

07/05/2019 của Công ty TNHH giải pháp thông tin doanh nghiệp EP Logis hỏi về thủ tục ưu đãi thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

5

Công văn 1187/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

1187/UBND-KSTTHC,Công văn 1187 2020,Thành phố Hà Nội,Tiếp nhận và trả kết quả,Thủ tục hành chính,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

6

Công văn 88090/CT-TTHT năm 2020 về trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

88090/CT-TTHT,Công văn 88090 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu,Trả cổ tức bằng chuyển nhượng Cục Thuế Hà Nội,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

7

Công văn 74982/CT-TTHT năm 2018 thủ tục về thuế khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

74982/CT-TTHT,Công văn 74982,Cục thuế thành phố Hà Nội,Làm thủ tục về thuế ,Sáp nhập doanh nghiệp,Chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

8

Công văn 24678/CT-TTHT năm 2020 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.” Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến nguyên tắc như sau: Nếu Công ty có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất thuốc không thuộc các lĩnh vực

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

9

Công văn 50406/CT-TTHT năm 2019 về kê khai chỉ tiêu cổ tức nhận được do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

50406/CT-TTHT,Công văn 50406 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thu nhập từ cổ tức ,Khoản lợi nhuận cổ tức ,Cá nhân được chia cổ tức bằng tiền ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

10

Công văn 76732/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76732/CT-TTHT V/v chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI Địa chỉ: Tầng 5 Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

11

Công văn 5770/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5770/CT-TTHT,Công văn 5770 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Cục Thuế thành phố Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2020

12

Công văn 97627/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

97627/CT-TTHT,Công văn 97627 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Xác định thu nhập miễn thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

13

Công văn 44646/CT-HTr năm 2016 về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

44646/CT-HTr,Công văn 44646,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thủ tục hoàn thuế,Hồ sơ thủ tục hoàn thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Hoàn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

14

Công văn 63743/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

chính quy định: “5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang). …” Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

15

Công văn 73110/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

04/2019/CV-KIV ngày 25/7/2019 của Công ty TNHH Công nghiệp Kongo Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc hướng dẫn thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 là của Chính phủ sửa đổi, bổ

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

16

Công văn 45935/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu lệ phí ký túc xá do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

sách thuế đối với khoản thu lệ phí ký túc xá, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

17

Công văn 93619/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

93619/CT-TTHT,Công văn 93619 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Kê khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn kê khai thuế Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

18

Công văn 37003/CT-HTr năm 2014 về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

37003/CT-HTr,Công văn 37003,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,chính sách thuế 2014,Thủ tục hành chính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

19

Công văn 39724/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

39724/CT-TTHT,Công văn 39724 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế thu nhập cá nhân,Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân ,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

20

Công văn 47002/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

47002/CT-TTHT,Công văn 47002 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Bù trừ thuế thu nhập cá nhân,Cách tính thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69