Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" quyet dinh so 437/QD-BYT ngay 20/2/2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 17323 công văn

1

Công văn 437/TCT-TNCN năm 2014 về Hồ hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

địnhsố thuế nộp thừa của Nhà thầu Bibby. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính để giải quyết số tiền nộp thừa (nêu trên) của Nhà thầu Bibby. Trong trường hợp, Nhà thầu Bibby không phát sinh thuế phải nộp tại Việt Nam,

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

2

Công văn 437/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

định thêm tiền lương theo mức tăng năng suất lao động (tính theo sản lượng cao su khai thác) của năm 2014 so với năm 2013. 2. Căn cứ nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 đối với người lao động của Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Tập đoàn quyết định việc xác định quỹ tiền lương đối với người lao động của các công ty trách nhiệm

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

3

Công văn 437/DKVN về ban hành mẫu sổ SI-02B/HSCN-05 do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

gửi: CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM THỦY Thực hiện Luật Giao thông đường thuỷ nội địa; Quyết định số 25/2004/-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT “Ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa”. Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo đến các đơn vị đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa trong cả nước về việc ban hành mới “Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

4

Công văn 437/BXD-VLXD về nhập khẩu tro bay làm nguyên liệu sản xuất xi măng do Bộ Xây dựng ban hành

gồm tro núi lửa, tuf núi lửa, đá bọt, đá bazan... thường được gọi là phụ gia puzolan. Phụ gia khoáng hoạt tính nhân tạo là các sản phẩm phụ hoặc phế thải thu được trong các quá trình sản xuất công nghiệp, bao gồm silicafum, tro xỉ nhiệt điện, xỉ hạt lò cao Ngày 8/9/2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 12/2006/-BTNMT ban

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2012

5

Công văn 437/TTG-QHQT phê duyệt gia hạn thời gian và sửa đổi Thư Thỏa thuận vốn bổ sung cho Dự án Quỹ tín thác đa biên giai đoạn II thực hiện sáng kiến Cải cách Quản lý Tài chính công của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 437/TTg-QHQT V/v Phê duyệt gia hạn thời gian và sửa đổi Thư Thỏa thuận vốn bổ sung cho Dự án MDTF2 do WB tài trợ. Hà Nội, ngày 21 tháng 3

Ban hành: 21/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

6

Công văn số 437 TP/PBGDPL ngày 15/04/2003 của Bộ Tư pháp về chương trình hành động của ngành Tư pháp giai đoạn 2002-2007.....

Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình 2 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác Quý, năm 2. Số lượng TSPL được xây dựng TSPL đã được xây dựng Số lượng Tỷ lệ TSPL đã được xây dựng ở xã, phường,

Ban hành: 15/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

7

Công văn 437/BGDĐT-VP về phương hướng, nhiệm vụ công tác lưu trữ năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tạo về việc giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan Bộ. III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ KHÁC 1. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý tài liệu lưu trữ của đơn vị. 2. Thống kê tài liệu lưu trữ: Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp, thống kê cơ sở công tác lưu trữ theo Quyết định số 13 và 14/2005/-BNV ngày

Ban hành: 26/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

8

Công văn số 437/TTg-KTTH về việc ứng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tháng 8 năm 2008. Căn cứ tiến độ thực hiện dự án, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định mức ứng cụ thể. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành. 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bố trí trong dự toán ngân sách năm 2009 cho

Ban hành: 25/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2008

9

Công văn số 437/CP-CN ngày 02/04/2004 của Chính phủ về việc nghiên cứu khả thi dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu)

năm 2010 nêu tại tờ trình số 4337/GTVT-KHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2003 và số 5815/GTVT-KHĐT ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải. 2. Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1193BKH/KTĐN ngày 3 tháng 3 năm 2004 và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu

Ban hành: 02/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

10

Công văn 437/VPBCĐ-V.VI thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ban hành

55/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 và Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Căn cứ Nghị quyết số 1039/NQ-UBTVQH ngày 28/8/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

11

Công văn số 3131 TCT/NV2 ngày 20/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3131 TCT/NV2 V/v: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định Trả lời công văn số 1019 CT/TTR ngày 23/4/2002 của Cục thuế tỉnh Nam

Ban hành: 20/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

12

Công văn số 828/UB-NNĐC ngày 05/04/2002 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà nội về việc thực hiện Quyết định số 20/1999 -BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 828/UB-NNĐC V/v: Thực hiện Quyết định số 20/1999 -BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2002 Kính gửi: Các Bộ, Ngành, tổ chức, Đoàn

Ban hành: 05/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

13

Công văn 437/CV-UB về giải quyết những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 437/CV-UB V/v giải quyết những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm

Ban hành: 10/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

14

Công văn 3345/BYT-BH năm 2017 tổ chức hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017 do Bộ Y tế ban hành

2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đảm bảo môi trường y tế xanh - sạch - đẹp theo Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

15

Công văn 3691/BYT-TCCB năm 2017 tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và 3638/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Y tế các Bộ, ngành, - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế. Triển khai công tác thẩm định kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

16

Công văn 5627/BTC-TCHQ năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị y tế do Bộ Tài chính ban hành

là thiết bị chuyên dùng cho y tế. Căn cứ quy định và ý kiến xác nhận nêu trên, trường hợp mặt hàng máy hút dịch, đờm dãi và máy đo lưu huyết não thuộc Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

17

Công văn 1915/BYT-MT hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015 do Bộ Y tế ban hành

Kính gửi: - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Bộ, ngành và đoàn thể Trung ương. Ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 730/-TTg về việc lấy ngày 02/7 hằng năm là Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp theo, ngày 26/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2015

18

Công văn 5771/BYT-K2ĐT năm 2012 về Chương trình và Tài liệu Kiểm soát nhiếm khuẩn cho cán bộ y tế cơ sở do Bộ Y tế ban hành

cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên môn thẩm định chương trình và tài liệu đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1914/QĐ-BYT ngày 05/6/2012; Bộ Y tế ban hành Chương trình và Tài liệu đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế tuyến cơ sở - thời gian 5 ngày (40 tiết học) dành cho đối tượng là nhân viên và lãnh đạo tuyến y tế cơ sở

Ban hành: 30/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

19

Công văn 4237/BYT-K2ĐT năm 2014 cử cán bộ đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại các trường đại học khối ngành khoa học sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4237/BYT-K2ĐT V/v đào tạo theo địa chỉ sử dụng Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Giáo dục

Ban hành: 02/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

20

Công văn 1915/BYT-K2ĐT hướng dẫn thực hiện quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1915/BYT-K2ĐT V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status