Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh phan cong nhiem vu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 77887 văn bản

1

Quyết định 555/QĐ-BXD năm 2017 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 555/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

2

Quyết định 3979/QĐ-BCT năm 2016 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3979/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

3

Quyết định 525/QĐ-BXD năm 2016 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 525/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

4

Quyết định 1344/QĐ-KTNN năm 2017 điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1344/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

5

Quyết định 5088/QĐ-BVHTTDL năm 2017 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5088/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

6

Quyết định 969/QĐ-BXD năm 2015 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 969/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

7

Quyết định 2406/QĐ-BGTVT năm 2017 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2406/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

8

Quyết định 2989/QĐ-BVHTTDL năm 2017 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2989/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

9

Quyết định 526/QĐ-BXD năm 2015 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 526/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

10

Quyết định 3110/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Phan Xi Păng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3110/QĐ-UBND Lào Cai ngày 21 tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2016

11

Quyết định 518/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 518/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 16 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

12

Quyết định 4026/QĐ-BGTVT năm 2016 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4026/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

13

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2017 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH,

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

14

Quyết định 1382/QĐ-VPQH năm 2016 về phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1382/QĐ-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO VĂN

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

15

Quyết định 1369/QĐ-BCT năm 2014 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

16

Quyết định 92/QĐ-TWPCTT năm 2016 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

chống thiên tai năm 2016; Theo đề nghị của Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016 như sau: - Trực tiếp chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc trách nhiệm

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

17

Quyết định 1838/QĐ-BGTVT năm 2016 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1838/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2017

18

Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2017 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016–2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 261/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

19

Quyết định 15/QĐ-HĐND năm 2017 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QĐ-HĐND Hòa Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

20

Quyết định 41/QĐ-TWPCTT về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016

điều chỉnh thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016; Theo đề nghị của ông Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016 như sau: - Trực tiếp chỉ đạo,

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status