Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" quyet dinh Số 59/2007/QĐ-BNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2709 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 147.286 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 25.660 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 59:2014/BTNMT về Phương pháp thăm dò phóng xạ

ban hành theo Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ PHÓNG XẠ National Technical Regulation on Radiation Prospecting Method Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định công tác kỹ thuật thăm dò phóng xạ sử dụng

Ban hành: 10/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-59:2013 (IEC 60068-2-59:1990) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2- 59: Phương pháp thử nghiệm – Thử nghiệm Fe: Rung - Phương pháp nhịp hình sin

nhằm xác định điểm yếu về cơ và/hoặc sự suy giảm tính năng đã xác định của mẫu để sử dụng thông tin này kết hợp với quy định kỹ thuật liên quan, quyết định một mẫu có khả năng được chấp nhận hay không. Trong một số trường hợp, thử nghiệm này cũng có thể được sử dụng để chứng tỏ độ bền cơ của mẫu và/hoặc để nghiên cứu đáp ứng biến động của mẫu.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 59: 2013/BGTVT về hệ thống làm lạnh hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải. 2 Thông tư 032/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 59:2011/BTTTT về điện thoại vô tuyến MF và HF do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thuật” ban hành theo quyết định số 1059/2001/-TCBĐ ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). QCVN 59:2011/BTTTT hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ETSI EN 300 373 - 2 V1.1.1 (2002-01) và ETSI EN 300 373 - 3 V1.1.1 (2002-01)  của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI).

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-59:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống khoai tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

công nhận giống cây trồng mới được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004 và Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới. V TỔ CHỨC THỰC HIỆN 5.1. Cục Trồng trọt có trách nhiệm hướng dẫn và

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6754:2007 (GS1 General Specification) về Mã số và mã vạch vật phẩm - Số phân định ứng dụng GS1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6754: 2007SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM - SỐ PHÂN ĐỊNH ỨNG DỤNG GS1 Article number and barcode - GS1 application identifiers Lời nói đầu TCVN 6754: 2007 thay thế TCVN 6754: 2000. TCVN 6754: 2007 hoàn toàn phù hợp với Quy định kỹ thuật chung của tổ chức GS1 quốc tế (GS1 General

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6940:2007 (GS1 General Specification) về Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6940:2007SỐ VẬT PHẨM  MÃ SỐ THƯƠNG PHẨM TOÀN CẦU 8 CHỮ SỐ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Article Number - The Global Trade Item Number of 8-digit - Specification Lời nói đầu TCVN 6940:2007 thay thế TCVN 6940:2000. TCVN 6940:2007 hoàn toàn phù hợp với Quy định kỹ thuật chung của tổ chức GS1 quốc tế (GS1

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11209:2015 (ISO 5529:2007) về Lúa mì - Xác định chỉ số lắng - Phép thử zeleny

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11209:2015 ISO 5529:2007 LÚA MÌ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ LẮNG - PHÉP THỬ ZELENY Wheat - Determination of the sedimentation index - Zeleny test Lời nói đầu TCVN 11209:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 5529:2007; TCVN 11209:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

9

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 59:2002 về công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4.6.3 để quyết định, đồng thời có thể tham khảo các trị số ở bảng 4.4. Bảng 4.4: Thời gian vận chuyển của hỗn hợp bê tông không có phụ gia Nhiệt độ (oC) ngoài trời Thời gian vận chuyển cho phép (phút) > 30 20 - 30 10 - 20 5 - 10 30 45 60

Ban hành: 12/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7199:2007 (GS1 General Specification) về Phân định và thu thập dữ liệu tự động - Mã số địa điểm toàn cầu GS1 - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7199 : 2007 PHÂN ĐỊNH VÀ THU THẬP DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - MÃ SỐ ĐỊA ĐIỂM TOÀN CẦU GS1 - YÊU CẦU KỸ THUẬT Automatic identification and data capture ư GS1 Global Location Number ư Specification Lời nói đầu TCVN 7199: 2007 thay thế TCVN 7199: 2002. TCVN 7199: 2007 hoàn toàn phù hợp với

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7630:2007 (ASTM D 613 - 05) về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp xác định trị số xê tan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7630 : 2007 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ XÊ TAN Diesel fuel oil - Test method for cetane number Lời nói đầu TCVN 7630 : 2007 hoàn toàn tương đương với ASTM D 613 - 05 Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil. TCVN 7630 : 2007 do Tiểu ban kỹ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6380:2007 (ISO 2108:2005) về Thông tin và tư liệu - Mã số tiêu chuẩn Quốc tế cho sách (ISBN)

nhà chức trách đăng ký tiêu chuẩn này xác định, trong đó một hoặc vài cơ quan đăng ký ISBN được chỉ định hoạt động. 4. Cấu trúc của Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách 4.1. Cấu trúc chung của ISBN Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, tất cả các cơ quan của hệ thống ISBN chỉ cấp các mã số ISBN gồm 13 chữ số 1, bao gồm các yếu tố sau:

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1664:2007 (ISO 7764:2006) về Quặng sắt - Chuẩn bị mẫu thử đã sấy bộ để phân tích hoá học

TCVN 1664:2007 ISO 7764:2006 QUẶNG SẮT - CHUẨN BỊ MẪU THỬ ĐÃ SẤY BỘ ĐỂ PHÂN TÍCH HÓA HỌC Iron ores - Preparation of predried test samples for chemical analysis Lời nói đầu TCVN 1664:2007 thay thế TCVN 1664:1986. TCVN 1664:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 7764:2006. TCVN 1664:2007 do Tiểu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6381:2007 (ISO 3297 : 1998) về Thông tin và tư liệu - Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN)

gia có trách nhiệm cấp mã số ISSN và việc ðãng ký các xuất bản phẩm nhiều kỳ ðýợc xuất bản tại nýớc sở tại, và có trách nhiệm ðối với việc chuyển những ðãng ký này ðến Trung tâm Quốc tế. Một vài Trung tâm Quốc gia có thể quyết ðịnh cùng thiết lập một trung tâm khu vực vì lý do kinh tế, ðịa lý hay ngôn ngữ. Khi cần, Trung tâm quốc tế ðảm

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000:2007 (ISO 9000 : 2005) về hệ thống quản lý chất lượng - cơ sở và từ vựng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9000 : 2007 ISO 9000 : 2005 Xuất bản lần 3 Third edition HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CƠ SỞ VÀ TỪ VỰNG Quality management systems - Fundamentals and vocabulary MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1 Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6647:2007 (ISO 11464:2006) về Chất lượng đất - Xử lý bộ mẫu để phân tích lý - Hóa

mãn các yêu cầu về tính năng cơ bản được nêu trong tiêu chuẩn này. 5. Cách tiến hành 5.1. Khái quát Quy trình làm khô, phân chia thành phần nhỏ và làm giảm cỡ hạt được đề cập ở 5.3 và 5.4. ở một số bước trong quy trình, người phân tích phải đưa ra các quyết định, đặc biệt là đề cập đến xem có nên phối hợp hay xử lý một cách riêng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6505-1:2007 (ISO 11866-1:2005) về Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng Escherichia coli giả định - Phần 1:Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất sử dụng 4-metylumbelliferyl-beta-D-glucuronit (MUG)

TCVN 6505-1:2007 ISO 11866-1:2005 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - ĐỊNH LƯỢNG ESCHERICHIA COLI GIẢ ĐỊNH – PHẦN 1: KỸ THUẬT ĐẾM SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT SỬ DỤNG 4 -METYLUMBELLIFERYL--D-GLUCURONIT (MUG) Milk and milk products - Enumeration of presumptive Escherichia coli – Part 1 Most probable number technique using 4

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3718-2:2007 về Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô - Phần 2: Phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số rađio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải tần từ 100 kHz đến 300 GHz

nguy hiểm RF 4.1 Đặc tính của bức xạ trường điện từ tần số rađiô (EM RF) 4.1.1 Tham số quyết định bởi nguồn Nguồn bức xạ điện từ có các đặc tính khác nhau rất nhiều đòi hỏi tính đa dụng của thiết bị quan sát. Các đặc tính đó là: a) Điều biến - Đặc tính riêng của tín hiệu cả ở miền thời gian và tần số. b) Dạng bức xạ - Trong

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7168-1:2007 (ISO/TR 11071-1 : 2007) về So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế - Phần 1: Thang máy điện

cho phép thang máy vượt quá tốc độ cho phép đến 115% của tốc độ định mức trong khi motor nối với nguồn cung cấp chính. 3.8.1 Tính hợp lý của quan niệm 6 Quan niệm này dựa trên thuộc tính vốn có của động cơ xoay chiều (AC) motor lồng sóc mà tốc độ của nó bị quyết định bởi số cực của dây quấn motor và tần số motor cung cấp. Tốc độ quay của

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7789-5:2007 (ISO/IEC 11179-5 : 2005) về Công nghệ thông tin - Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR) - Phần 5: Quy tắc đặt tên và định danh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7789- 5 : 2007 ISO/IEC 11179-5 : 2004 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - SỔ ĐĂNG KÝ SIÊU DỮ LIỆU(MDR) PHẦN 5: QUY TẮC ĐẶT TÊN VÀ ĐỊNH DANH Information technology - Metadata registries (MDR) Part 5: Naming and identification principles Lời nói đầu TCVN 7789-5:2007 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status