Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh 16/2006/qd-bgddt ngay 5/5/2006 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 102398 văn bản

1

Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH   BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 5 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

2

Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2007

3

Quyết định 33/2006/QĐ-BGDĐT bãi bỏ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 (do trích dẫn sai văn bản tại phần căn cứ và trùng số,

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

4

Quyết định 16/2006/QĐ-NHNN bổ sung Điểm 5 Phụ lục 3 về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2006/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM 5 PHỤ LỤC SỐ 3 QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Ban hành: 13/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 38/2006/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Theo kết luận của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông ngày 28 tháng 4 năm 2006; Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Tiểu học, Kế hoạch – Tài chính, Khoa học – Công nghệ.

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

6

Quyết định 5/2007/QĐ-UBND phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách của tỉnh Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5/2007/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CHIA TỶ LỆ

Ban hành: 14/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

7

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về việc thành lập phòng y tế quận 5 do Uỷ ban nhân dân Quận 5 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 33/2006/QĐ-UBND Quận 5, ngày 02 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG Y TẾ QUẬN 5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Ban hành: 02/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

8

Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2016 chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

9

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND bổ sung điều khoản trong Quyết định 109/2005/-UBND bổ sung chính sách riêng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Nước Trong do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN

Ban hành: 17/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

10

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2008

11

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT

Ban hành: 19/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

12

Quyết định 16/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế hoạt động của Thanh tra Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

BỘ THỦY SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY

Ban hành: 14/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

13

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 54/2004/-UBBT của tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 14 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ

Ban hành: 14/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

14

Quyết định 16A/2006/QĐ-UBND về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16A/2006/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 09 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KON

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

15

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND quy định xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh do tỉnh Kiên Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 30 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 30/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

16

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 07 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 07/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

17

Quyết định 16/2007/QĐ-BGDĐT về Chương trình khung giáo dục Đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non thuộc khối ngành sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trình độ: Cao đẳng Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non Mã ngành: (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Mục tiêu chung Chương trình giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm

Ban hành: 15/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

18

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND bổ sung và điều chỉnh một số điều của Quyết định 70/2005/-UBND về việc ban hành Quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 30 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 30/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

19

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Quy định về chế độ thông tin báo cáo do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ

Ban hành: 16/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

20

Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND về bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16B/2006/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 09 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status