Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" quyet dinh 1111 bhxh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 79 công văn

Hệ thống tìm kiếm được 149 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 00 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
1

Công văn 704/BHXH-BT năm 2014 hướng dẫn về thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 704/BHXH-BT V/v hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH Hà Nội,

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

2

Công văn 555/BHXH-THU hướng dẫn quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

3

Công văn 2944/BHXH-ST năm 2015 bổ sung mã đơn vị trực thuộc trên thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), tại cột “Họ và tên” tách thành các nhóm theo mã đơn vị trực thuộc (nhóm và mã đơn vị trực thuộc do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ). Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

4

Công văn 2262/BHXH-PT năm 2015 hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

ngày 15 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Các Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ BHXH, thẻ

Ban hành: 15/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

5

Công văn 3648/BHXH-BT năm 2014 về ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BHYT; Công văn số 5090/BTC-HCSN ngày 21/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Tiết 2.7 và Tiết 2.12, Khoản 2, Điều 15 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

6

Công văn 3624/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) của tháng trước khi nghỉ chờ. Hồ sơ làm căn cứ thu BHXH, BHYT thực hiện theo quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014. 2.

Ban hành: 22/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

7

Công văn 2538/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT đã được sửa đổi tại Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 để tổ chức thu BHXH. Trường hợp thu BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian học nghề, thu BHXH, BHYT,

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

8

Công văn 2159/BHXH-ST năm 2014 chấn chỉnh và xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh), về cơ bản đã thực hiện đúng các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về việc quy định quản lý

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

9

Công văn 2016/BHXH-BT năm 2014 thu Bảo hiểm y tế đối với công, viên chức trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT (mẫu D02-TS) theo quy định tại Điểm 1.1, Điều 22 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, BHYT; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT (Quyết định số 1111/QĐ-BHXH). - Bản sao quyết định tạm giữ, tạm giam hoặc quyết định tạm đình chỉ

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

10

Công văn 2118/BHXH-PT năm 2015 triển khai giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện thủ tục hành chính giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với đơn vị sử dụng lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

vị SDLĐ. Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: Các Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện Quyết định 528/QĐ-BHXH ngày 14/04/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về giao dịch hồ sơ điện tử (HSĐT) trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT,

Ban hành: 30/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

11

Công văn 2251/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2015-2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 24/07/2015

Cập nhật: 15/08/2015

12

Công văn 2136/BHXH-PT năm 2015 hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện thủ tục hành chính giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các đơn vị sử dụng lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

các đơn vị SDLĐ. Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; - Các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH Thành phố. Thực hiện Quyết định 528/QĐ-BHXH ngày 14/04/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về giao dịch hồ sơ

Ban hành: 01/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

13

Công văn 2404/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hảnh

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý thu bảo hiểm

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

14

Công văn 2572/BHXH-CSYT năm 2015 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hành chính để thuận lợi cho người tham gia BHYT theo đúng quy định của pháp luật; - Sửa đổi Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH; - Xây dựng giải pháp phát triển đối tượng, đặc biệt các nhóm có tỷ lệ tham gia thấp; - Tổ

Ban hành: 13/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

15

Công văn 2717/BHXH-CSYT năm 2014 thực hiện Bảo hiểm Y tế cho đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật Bảo hiểm Y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Người lao động có trách nhiệm xác định, kê khai danh sách đối tượng thân nhân mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình theo mẫu A03-TS (các mẫu số A03-TS, D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về việc Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT) gửi

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2015

Cập nhật: 05/09/2014

16

Công văn 3497/BHXH-TCKT năm 2014 về hợp tác thu, thu nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietcombank do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý số BHXH, thẻ BHYT (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng mẫu). Lưu ý: - Danh sách này bao gồm cả các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu đang mở tài

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

17

Công văn 2672/BHXH-CSXH năm 2014 về chế độ chính sách đối với người lao động tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BHXH, BHYT, BHTN năm 2013 bằng số tiền thiếu BHXH, BHYT, BHTN trên thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT tháng 12/2013 (Mẫu số C12-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, trừ số tiền BHXH, BHYT, BHTN được khoanh nợ; - Số tiền

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

18

Công văn 1619/BHXH-BT năm 2014 về báo cáo phân loại nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế định kỳ hàng quý, năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

doanh: hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (sau đây gọi chung là Quyết định số 1111/QĐ-BHXH). b) Đối với doanh nghiệp hoạt động

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

19

Công văn 5424/BHXH-TCKT năm 2014 về hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietinbank do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng mẫu). Lưu ý: - Danh sách này bao gồm cả

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

20

Công văn 4996/BHXH-CSYT năm 2014 hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hưởng cũ và mới cho người bệnh có thẻ BHYT (nếu có). 3. Hướng dẫn việc ghi các tiêu thức và nội dung phát sinh trong Danh sách cấp thẻ BHYT (D10a-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam như sau: Bổ sung thêm tiêu thức: “mã nơi đối tượng sinh sống” và “thời điểm đủ 05 năm liên tục”

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status