Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quy dinh ve bao quan,su dung con dau "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 75975 văn bản

1

Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

tục về con dấu. 3. Việc đăng ký, quảncon dấu và cho phép sử dụng con dấu phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Nghị định này. 4. Con dấu quy định trong Nghị định này là hình tròn; mực dấu màu đỏ. Điều 5. Điều kiện sử dụng con dấu 1. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

2

Quyết định 1618/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng Con dấu xác thực chứng minh nguồn gốc sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Quảng Nam

chức, cá nhân gửi vềquan quản lý ”Con dấu xác thực” 01 bộ hồ sơ xin cấp phép sử dụng, bao gồm: 1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng “Con dấu xác thực” theo mẫu quy định (Mẫu đơn xem phụ lục kèm theo). 2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập (nếu là tổ chức), hoặc Giấy chứng nhận

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

3

Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệsử dụng bền vững Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ramsar a) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, quản lý, bảo vệ khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, vùng đất ngập nước. b) Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo đã được quốc tế xác lập và công nhận. c) Kết hợp sử dụng, khai thác với bảo tồn, ưu tiên bảo tồn các loài quý, hiếm,

Ban hành: 13/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2016

4

Nghị quyết 38/NQ-HĐND phân bổ nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành

119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

5

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an ban hành

ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC DÙNG CON DẤU Điều 5. Các chức danh nhà nước, Thủ trưởng hoặc người đứng đầuquan, tổ chức quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định này có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc bảo quảnsử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình theo đúng chức năng và thẩm quyền được pháp luật quy

Ban hành: 14/04/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2014

6

Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật nuôi con nuôi hết hiệu lực thi hành. Điều 11. Tổ chức thực hiện 1. Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

7

Quyết định 2179/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do tỉnh Khánh Hòa ban hành

đại diện của Sở Tư pháp. Điều 14. Phối hợp trong việc quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài 1. Căn cứ vào thông báo của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp về số lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài và chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài chuyển về địa phương,

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

8

Chỉ thị 23/2011/CT-UBND về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

tắt Nghị định số 58 và Nghị định số 31 của Chính phủ) về quản lý và sử dụng con dấu. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau: Thủ trưởng một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định

Ban hành: 11/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

9

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để áp dụng tính lệ phí trước bạ đối với nhà đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

với nhà đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 1. Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu, như sau: - Nhà có thời gian sử dụng dưới 5 năm: 100%; - Nhà có thời gian sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng như kê khai lệ phí trước bạ lần hai trở đi theo quy định khoản 2 dưới đây. 2. Kê khai lệ phí trước bạ lần hai trở đi, cụ thể:

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

10

Chỉ thị 20/2010/CT-UBND về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

đã đăng ký mẫu dấu bị mất để tổ chức truy tìm; đồng thời phải có văn bản báo cáo về việc mất con dấu hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký mẫu dấu để theo dõi và giải quyết theo quy định. 5. Công an tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng con dấu đối với các cơ quan

Ban hành: 30/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

11

Hướng dẫn 69/HD-SXD năm 2017 về xác định quy mô diện tích, tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, công trình do Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành

45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước. Công văn số

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

12

Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cơn Độ, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quảnđầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

13

Quyết định 181/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc quần thể Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/TTr-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Báo cáo số 14/BC-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2017), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc quần thể Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

14

Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; c) Con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã có thông báo mất. Người đứng đầuquan, tổ chức bị thu hồi con dấu theo quy định khoản này phải thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu để nộp lại cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký. 2. Trường hợp tạm đình chỉ sử dụng con

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2009

15

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

quy định của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác di dân ra đảo Cồn Cỏ; - Tham gia giám sát công tác đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh trên đảo theo đúng quy định; - Sử dụng có hiệu quả, trả nợ đúng kỳ hạn cả gốc và lãi đối với vốn vay phát triển sản xuất, tổ chức ổn định cuộc sống. Điều 17. Điều khoản thi

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2016

16

Công điện 1478/CĐ-TTg năm 2016 chủ động ứng phó với cơn bão số 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

động. 4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý hoạt động vận tải nắm chắc thông tin, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho các tàu vận tải trên biển, trên sông, kể cả các tàu ở khu vực neo đậu; chỉ đạo tập trung khắc phục các sự cố sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính;

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

17

Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Con Cuông - tỉnh Nghệ An đến năm 2035

tâm, trọng điểm và các không gian đặc trưng trong đô thị. Nghiên cứu xác định tầng cao tối đa, tối thiểu của công trình xây dựng thuộc các khu chức năng và toàn đô thị. - Đề xuất các quy định quảnvề kiến trúc cảnh quan. 7.4. Quy hoạch sử dụng đất: - Đề xuất quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn đợt đầu và dài hạn để tổ chức

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

18

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

: Điều 1. Bãi bỏ 02 (hai) Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể: 1. Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2017

19

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quảnvề đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quảnvề đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh Thái

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2017

20

Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế về phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do tỉnh Khánh Hòa ban hành

việc quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài 1. Căn cứ vào thông báo của Cục Con nuôi về số lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài và chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài chuyển về địa phương, Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo cho Sở Tư pháp, cơ sở nuôi

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status