Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" phu luc 3a thanh toan nghiem thu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3223 công văn

1

Công văn 2405/BHXH-THU năm 2015 về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BHXH, thẻ BHYT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

2

Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

gian và chưa thật thuận tiện trong việc giao nhận hồ sơ với cơ quan BHXH. Mặt khác, một số đơn vị chưa nghiêm túc trong việc thu hồi thẻ BHYT ngay từ đầu tháng của người lao động theo như cam kết, thực tế vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh, gây ra tình trạng lạm dụng quỹ BHYT. Để phù hợp với thực tế, tạo sự thuận lợi cho các đơn vị sử dụng

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

3

Công văn 4722/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn khi nghiệm thu, quyết toán công trình với chủ đầu tư do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: + Tại Khoản 2.10 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định: “2.10. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

4

Công văn 4465/VPCP-KTN năm 2016 về tình hình triển khai thi công, nghiệm thu và chất lượng công trình do Hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

. Hội đồng nghiệm thu nhà nước tiếp tục thực hiện nghiệm thu, kiểm tra đối với các công trình chưa hoàn thành (Mục I của Phụ lục II kèm theo Báo cáo số 10/BC-HĐNTNN ngày 04 tháng 02 năm 2016) và cho phép triển khai thi công đối với các công trình đề xuất mới (các công trình số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15 và 16 trong Mục II của Phụ lục II kèm theo

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

5

Công văn 198/BXD-KTXD năm 2015 về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký do Bộ Xây dựng ban hành

3. Trường hợp cọc ép được thi công theo đúng thiết kế và đề cương hạ cọc nhưng cao độ mũi cọc khác với cao độ theo bản vẽ thiết kế như nêu tại khoản 2.2 Mục 2 văn bản số 6942/BĐTB2-TCKT-QLCL-XD ngày 25/12/2014 thì giá trị thanh toán bao gồm: a) Khối lượng thực tế được nghiệm thu nhân với đơn giá trong hợp đồng; b) Các khoản chi phí

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

6

Công văn 7551A/BCT-KH năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành

phẩm. Trong một số trường hợp cụ thể xem xét đến sản phẩm có giá thành bằng giá thành nhập khẩu. PHỤ LỤC 3 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 3.1. Trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đề nghị bổ sung Danh mục - Lập và nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục gửi Bộ Công Thương theo quy định tại văn bản

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

7

Công văn 737/UBND-ĐTXD năm 2015 về thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể. 3. Giao Sở Xây dựng công bố tên các đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực thực hiện công tác thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trên địa bàn tỉnh cho các

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

8

Công văn 92/SXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn lập dự toán Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng do Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành

chất lượng công trình xây dựng; Sở Xây dựng hướng dẫn lập dự toán Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình như sau: A. Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm: Chi phí phương tiện, lưu trú, thuê phòng nghỉ được tính theo quy định tại Thông

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2016

9

Công văn 266/SXD-XD năm 2013 hướng dẫn chấn chỉnh hoạt động khảo sát lấy mẫu thí nghiệmnghiệm thu kết cấu công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

mặt tại hiện trường để lấy mẫu vật liệu xây dựng; đóng gói và niêm phong, đưa đến phòng thí nghiệm để xác định chỉ tiêu, cơ lý của vật liệu trước khi đưa vào xây dựng công trình. Công tác lấy mẫu phải lập thành biên bản tại hiện trường (nội dung biên bản tham khảo phụ lục 1, 2 kèm theo công văn này). - Đối với kết cấu bê tông và bê tông cốt

Ban hành: 03/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

10

Công văn 4009/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

ngân sách cấp dưới khẩn trương thực hiện theo chế độ quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành chậm nhất ngày 15/3 năm sau theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC nêu trên. Quá thời hạn trên, không xử lý chuyển nguồn sang năm sau cho các cơ quan, đơn vị. Khi xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN của các cơ quan, đơn vị đối với

Ban hành: 27/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

11

Công văn 9115/BYT-DP năm 2014 về thẩm định, cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp I, II do Bộ Y tế ban hành

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 quy định thủ tục cấp mới, cấp

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2014

12

Công văn 388/SXD-XD năm 2014 hướng dẫn kiểm tra nghiệm thu công trình của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

nghiệm thu: a) Kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng: - Sau khi khởi công công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo gửi Sở Xây dựng theo nội dung theo mẫu tại Phụ lục 1 của Công văn này. - Sở Xây dựng thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch và nội dung kiểm tra tại một số giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

13

Công văn 4747/BGTVT-VT năm 2014 đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm Chỉ thị 08/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4747/BGTVT-VT V/v: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2014

14

Công văn 456/BNN-QLCL năm 2014 kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Triển khai chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 23/TB-VPCP ngày 17/01/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó giao:

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

15

Công văn 2578/UBND-VHXH năm 2015 tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Thanh niên và các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phát triển thanh niên do tỉnh Bến Tre ban hành

đoạn 2011-2015. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Bến Tre nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Tam

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

16

Công văn 2154/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

do lỗi của nhà thầu). Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng như trên, việc các bên căn cứ vào dự toán chi phí đã ký kết trong phụ lục hợp đồng và khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu (phù hợp với các khoản mục chi phí trong dự toán), bảng chấm công chuyên gia để thanh toán chi phí tư vấn quản lý dự án là phù hợp. Trên đây là ý

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

17

Công văn 4879/TCT-CS năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

ngoài sẽ thanh toán tiền. Công ty TNHH Quintiles Việt Nam thực hiện việc quản lý, tư vấn, giám sát hoạt động thử nghiệm lâm sàng, sau đó tổng hợp các báo cáo, tổng hợp hóa đơn rồi chuyển cho Quintiles Hoa Kỳ. Theo hợp đồng thì doanh thu của Công ty TNHH Quintiles Việt Nam gồm 2 phần: Doanh thu từ công việc do Quintiles Việt Nam thực hiện (time

Ban hành: 18/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

18

Công văn 3577/BYT-KCB năm 2017 về tự đánh giá và công khai mức chất lượng của phòng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành

Kính gửi: - Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Y tế các Bộ, ngành; - Các bệnh viện hạng I. Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

19

Công văn 6266/BYT-BH năm 2017 về bổ sung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tại Bảng 3 ban hành kèm theo Quyết định nói trên (Bảng chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán bảo hiểm y tế) có chi tiêu số thứ tự 14 “TYLE_TT” và chỉ tiêu số thứ tự 15 “THANH_TIEN” trong nội dung phần

Ban hành: 02/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

20

Công văn 4042/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xét nghiệm giải phẫu do Tổng cục Thuế ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ (để b/cáo); - Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để b/cáo); - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo); - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; - Vụ PC, VP - BTC; - Vụ PC, VP - TCT; - Website TCT; - Lưu: VT, CS (3b). TL. TỔNG

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status