Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" phan biet van ban quy pham phap luat va van ban ca biet "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51092 văn bản

1

Quyết định 625/QĐ-CA năm 2016 ban hành Quy chế giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, thông báo đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân

ĐỊNH CỦA TÒA ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 625/QĐ-CA ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục và phân công trách nhiệm

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

2

Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tương trợ tư pháp 2007 Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15-9-2011 nhưng Bên bán vẫn vắng mặt, không có ý kiến phản hồi. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng Thương mại Cổ phần E trình bày: Theo yêu cầu của Bên mua, ngày 07-7-2011, Ngân hàng Thương

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

3

Quyết định 698/QĐ-CA năm 2016 công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đơn là Công ty cổ phần dược phẩm Kaoli người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Đăng Duyên, bà Đỗ Thị Loan. 2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. NỘI DUNG ÁN LỆ “Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

4

Quyết định 220/QĐ-CA năm 2016 công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

bị đơn là anh Phạm Gia Nam; Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. NỘI DUNG ÁN LỆ “Theo xác minh tại Ủy ban nhân dân xã Vân Tảo thì năm 2001 xã tổ chức cho các hộ dân trong xã Vân Tảo đăng ký kê khai để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2016

5

Chỉ thị 04/2017/CT-CA về tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân

13-01-2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. 2. Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về tất cả các vấn đề phải giải quyết trong vụ án thì Tòa án lập Biên bản hòa giải thành theo quy định tại khoản 5 Điều 211 Bộ luật Tố tụng dân sự theo Mẫu số 36-DS ban hành kèm theo Nghị

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2017

6

Chỉ thị 03/2016/CT-CA về tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân

văn bản pháp luật khác có liên quan. Đối với các trường hợp khiếu nại hoặc yêu cầu xem xét giám đốc thẩm, tái thẩm gay gắt , bức xúc cần báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị để giải quyết. - Tận tình giải thích, hướng dẫn tạo Điều kiện thuận lợi nhất cho người dân để họ thực hiện đúng quyền nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Giao

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

7

Thông tư 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

CHUYÊN TRÁCH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH TƯƠNG ĐƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Quản lý khoa học Tòa án nhân dân

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

8

Chỉ thị 04/2014/CT-CA về triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tòa án nhân dân tối cao để các Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác tham gia đóng góp ý kiến theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 16. Tổ chức thực hiện Chỉ thị: Các đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo đơn vị

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2015

9

Chỉ thị 04/2015/CT-CA thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền xét xử theo Nghị quyết 81/2014/QH13, Nghị quyết 956/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết 957/NQ-UBTVQH13 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đơn khiếu nại, đề nghị xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, chuẩn bị cho việc thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền khác của Tòa án cấp cao khi có quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc của Tòa

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

10

Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Điều 197, Điều 198 Điều 226 của Bộ luật tố tụng hình sự; Căn cứ Điều 209 Điều 239 của Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 127 Điều 165 của Luật tố tụng hành chính; Căn cứ Điều 18 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện khoa học xét xử Tòa

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

11

Chỉ thị 01/2014/CT-CA triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án năm 2014 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

phán cho một số Tòa án ở các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cán bộ tuyển dụng; vẫn còn có cán bộ, công chức Tòa án vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự, làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của Tòa án. Năm 2014, tình hình thế giới khu vực còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp;

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

12

Chỉ thị 02/2014/CT-CA về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng đã đề ra; tập trung vào việc nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, không để án quá hạn luật định, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót do lỗi chủ quan của Thẩm phán; không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân xây dựng

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

13

Chỉ thị 01/2013/CT-CA triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân

Thẩm phán, phấn đấu giảm hơn ít nhất 1% so với năm 2012; kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án phải đúng pháp luật, rõ ràng có tính khả thi để Tòa án thực sự là biểu tượng của công lý, tạo niềm tin cho nhân dân. Khắc phục triệt để tình trạng án quá hạn luật

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ một phần được rà soát trong năm 2016

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CÁ BIỆT CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ MỘT PHẦN ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2016 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

15

Chỉ thị 01/2012/CT-CA triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

việc tăng cường đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tòa án các cấp về số lượng không ngừng nâng cao chất lượng cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đang là yêu cầu quan trọng đối với ngành Tòa án nhân dân; với số lượng lớn các luật, pháp lệnh liên quan tới tổ chức, hoạt động của Tòa án mới được ban hành,

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

16

Quy chế 562/QC-KL-BĐBP-CA-HQ-UBND phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản trên khu vực biên giới ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật qua biên

nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan ký kết quy chế nhằm kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản trên khu vực biên giới ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật qua biên giới. 2. Yêu cầu:

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

17

Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

c) Quà biếu, quà tặng cho nhân tại Việt Nam theo định mức quy định của pháp luật. 2. Đối với hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng chuyển khẩu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, bao gồm: a) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam

Ban hành: 28/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

18

Chỉ thị 01/2011/CT-CA triển khai, tổ chức nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

soạn thảo trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính trước ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực (ngày 01/7/2011). 4. Giao Trường cán bộ Tòa án chủ trì phối hợp với Tòa hành chính Tòa án nhân dân tối cao Viện khoa học xét xử khẩn

Ban hành: 12/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2011

19

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt2. Chương I PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định

Ban hành: 21/10/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

20

Chỉ thị 02/2007/CT-CA về nâng cao chất lượng xét xử, khắc phục việc để các vụ án quá hạn luật định, tăng cường biên chế, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở vật chất của ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

xét xử ngày càng nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Vẫn còn trường hợp bản án, quyết định vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hoặc áp dụng pháp luật có sai lầm nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Tòa án đã bị sửa, hủy. Trong xét xử các vụ án hình sự tuy đã có nhiều nỗ lực khắc phục nhưng vẫn còn để xảy ra trường hợp kết án oan người

Ban hành: 10/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status