Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau bao cao ket qua danh gia chat luong dang vien cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 601 công văn

1

Công văn 276/BGDĐT-SEQAP năm 2015 hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 276/BGDĐT-SEQAP V/v hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

2

Công văn 776/QLCL-TTPC báo cáo công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

cuối năm 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo theo đề cương như sau: I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 1. Công tác ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch a) Kết quả: Ngày 04/3/2014 Cục đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2014 của Cục (Quyết định số

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

3

Công văn 926/KCB-QLCL năm 2014 khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và xin góp ý Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

B2 Sở có báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng năm 2013 không? (nếu có đề nghị gửi kèm) B3 Sở có tiến hành đánh giá lại chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc không? Nếu có, đã đánh giá cho bao nhiêu đơn vị trực thuộc?

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

4

Công văn 4051/BNN-VP năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4051/BNN-VP V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

5

Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH năm 2014 hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

chất lượng giáo dục) Phụ lục 1: Mẫu kế hoạch đánh giá ngoài Phụ lục 2: Mẫu nhận xét Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục Phụ lục 3: Mẫu Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá Phụ lục 4: Mẫu biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ Phụ lục 5: Mẫu Bản tổng hợp kết quả nghiên cứu sâu các tiêu chí Phụ lục 6: Mẫu Báo cáo

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

6

Công văn 06/BTC-TTr năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

biểu có ý kiến cho rằng việc đánh giá về tình hình, kết quả tiết kiệm, chống lãng phí của một số ngành, lĩnh vực còn chưa đầy đủ, còn thiếu số liệu, chưa chỉ rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm tốt cũng như có vi phạm; việc lập, gửi báo cáo của một số Bộ, ngành, địa phương còn chậm. Để đảm bảo yêu cầu thời gian, chất lượng báo cáo của

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

7

Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

· Chương trình đào tạo theo tín chỉ của trường; · Hệ thống đánh giá; · Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản lý chương trình và giảng viên; · Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình; · Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới; · Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

8

Công văn 2064/QLCL-CL2 năm 2014 báo cáo tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản phẩm rau, củ, quả, chè do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

đánh giá nguy cơ ATTP nhằm xác định mối nguy, sản phẩm/công đoạn cần kiểm soát, thông tin và cảnh báo kịp thời cho cơ quan quản lý kiểm tra, thanh tra, xử lý các sự cố ATTP. Việc triển khai chương trình giám sát đã góp phần nâng cao đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm. Năm 2013 lấy 1000 mẫu rau quả ở công đoạn sản xuất và

Ban hành: 20/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

9

Công văn 4524/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

60 < chỉ số £ 80 Khá 80 < chỉ số £ 100 Tốt Chỉ số đánh giá chung được thể hiện tại dòng cuối cùng trong bảng tính Excel sau khi nhập số liệu các phiếu đánh giá (xem Phụ lục III) c) Sử dụng kết quả đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Căn cứ

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

10

Công văn 1754/BNN-QLCL năm 2013 sửa đổi biểu mẫu báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

sản phẩm truyền thông như: tờ rơi, tờ dán, băng rôn, sản phẩm phát trên đài truyền thanh, đăng tải trên báo, phát trên đài truyền hình… - Đánh giá kết quả so với cùng kỳ năm trước (về số lớp, số người tham dự, số sản phẩm truyền thông được phát hành, ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất

Ban hành: 28/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

11

Công văn 1988/KTKĐCLGD-KĐPT năm 2014 xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

mầm non; - Hồ sơ quản lý nhân sự; - Hồ sơ quản lý chuyên môn; - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm; - Báo cáo tổng kết năm học có nội dung liên quan; - Các minh chứng khác (nếu có). b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

12

Công văn 1374/BNN-KHCN năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thủy sản. Đa số các nhiệm vụ được Hội đồng khoa học công nghệ đánh giákết quả thực hiện tốt. Nhiều sản phẩm của đề tài có ý nghĩa thực tiễn và được Hội đồng đề xuất tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo để tạo ra sản phẩm cuối. Đến năm 2013, Chương trình đã chọn tạo và công nhận được 13 giống lúa, 4 giống hoa, 2 giống cây ăn quả

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

13

Công văn 400/KTKĐCLGD-KĐPT năm 2014 góp ý dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. 3. Cuối mỗi năm học báo cáo uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo số lượng trường mầm non hoàn thành báo cáo tự đánh giá, số lượng trường mầm non được chấp nhận đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá ngoài, kết quả đánh giá

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

14

Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH năm 2013 hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

có các cơ sở dữ liệu sau đây để có thông tin và minh chứng phục vụ cho việc viết báo cáo tự đánh giá: - Báo cáo cuối học kỳ 1 và cuối năm về việc người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả, theo yêu cầu của tiêu chí 9 trong tiêu chuẩn 6 của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

15

Công văn 141/KTKĐCLGD hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

đồng tư vấn; - Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung hiệu trưởng đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn; - Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn); - Các thông tin và minh chứng khác (nếu có). c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

16

Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT năm 2016 tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2017 do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

thoại) về Cục KTKĐCLGD Báo cáo nhanh số lượng thí sinh dự thi (tổng số và theo từng môn thi) và tình hình tổ chức coi thi. Các trường hợp đặc biệt (nếu có) phải được báo cáo ngay bằng điện thoại và bằng văn bản gửi qua đường fax, e-mail. - Ngày 07/01/2017: ngay sau khi kết thúc buổi thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm gửi qua đường

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

17

Công văn 3973/VPCP-KSTT về mẫu Báo cáo kết quả giải quyết và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3973/VPCP-KSTT V/v mẫu Báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC và Hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận PAKN

Ban hành: 04/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

18

Công văn 46/KTKĐCLGD-KĐPT năm 2013 về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đạt: - 100% từ loại trung bình trở lên; - Có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên. Gợi ý các minh chứng: - Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm; - Các báo cáo của nhà

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

19

Công văn 430/KTKĐCLGD-KĐPT về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

DẪN CHUNG 1. Trong kiểm định chất lượng giáo dục, minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, băng, đĩa hình, hiện vật đã và đang có của cơ sở giáo dục phù hợp với yêu cầu của các chỉ số trong từng tiêu chí. Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phân tích, giải thích từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá

Ban hành: 04/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

20

Công văn 5707/UBND-GT tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức đoàn thể tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 1. UBND các huyện, thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc: a) Tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm ở địa phương theo nội dung Nghị

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status