Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau bao cao ket qua danh gia chat luong dang vien cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 634 công văn

1

Công văn 276/BGDĐT-SEQAP năm 2015 hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 276/BGDĐT-SEQAP V/v hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

2

Công văn 776/QLCL-TTPC báo cáo công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

cuối năm 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo theo đề cương như sau: I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 1. Công tác ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch a) Kết quả: Ngày 04/3/2014 Cục đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2014 của Cục (Quyết định số

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

3

Công văn 926/KCB-QLCL năm 2014 khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và xin góp ý Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

B2 Sở có báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng năm 2013 không? (nếu có đề nghị gửi kèm) B3 Sở có tiến hành đánh giá lại chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc không? Nếu có, đã đánh giá cho bao nhiêu đơn vị trực thuộc?

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

4

Công văn 1626/KCB-QLCL về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

1. Kết quả đánh giá tiêu chí chất lượng chi tiết 2. Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng 3. Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2.1.2. Mẫu báo cáo của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành Phần A: Thông tin chung: Mạng lưới, hoạt động khám, chữa bệnh, thực hiện các đề án, chương trình Phần B: Báo cáo

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

5

Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH năm 2014 hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

chất lượng giáo dục) Phụ lục 1: Mẫu kế hoạch đánh giá ngoài Phụ lục 2: Mẫu nhận xét Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục Phụ lục 3: Mẫu Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá Phụ lục 4: Mẫu biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ Phụ lục 5: Mẫu Bản tổng hợp kết quả nghiên cứu sâu các tiêu chí Phụ lục 6: Mẫu Báo cáo

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

6

Công văn 4051/BNN-VP năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4051/BNN-VP V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

7

Công văn 06/BTC-TTr năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

biểu có ý kiến cho rằng việc đánh giá về tình hình, kết quả tiết kiệm, chống lãng phí của một số ngành, lĩnh vực còn chưa đầy đủ, còn thiếu số liệu, chưa chỉ rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm tốt cũng như có vi phạm; việc lập, gửi báo cáo của một số Bộ, ngành, địa phương còn chậm. Để đảm bảo yêu cầu thời gian, chất lượng báo cáo của

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

8

Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

· Chương trình đào tạo theo tín chỉ của trường; · Hệ thống đánh giá; · Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản lý chương trình và giảng viên; · Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình; · Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới; · Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

9

Công văn 1807/QLCL-QLT năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Cục Quản lý chất lượng ban hành

cuối cùng của kỳ thi, gửi báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi và tổng hợp kết quả thi. Yêu cầu các đơn vị tham gia tổ chức thi ĐGNLNN nghiêm túc thực hiện hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo ngay về Cục Quản lý chất lượng, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: phongkhaothi@moet.edu.vn: điện thoại:

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

10

Công văn 4524/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

60 < chỉ số £ 80 Khá 80 < chỉ số £ 100 Tốt Chỉ số đánh giá chung được thể hiện tại dòng cuối cùng trong bảng tính Excel sau khi nhập số liệu các phiếu đánh giá (xem Phụ lục III) c) Sử dụng kết quả đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Căn cứ

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

11

Công văn 3296-CV/BTCTW năm 2017 về hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

cáo lên cấp ủy cấp trên về kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên, sau khi kết thúc năm báo cáo. Nội dung báo cáo như sau: BIỂU SỐ 6A-BTCTW: THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng chia theo các loại hình tổ chức cơ sở đảng gồm: Xã; phường; thị trấn; cơ quan Đảng, Mặt

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

12

Công văn 2064/QLCL-CL2 năm 2014 báo cáo tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản phẩm rau, củ, quả, chè do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

đánh giá nguy cơ ATTP nhằm xác định mối nguy, sản phẩm/công đoạn cần kiểm soát, thông tin và cảnh báo kịp thời cho cơ quan quản lý kiểm tra, thanh tra, xử lý các sự cố ATTP. Việc triển khai chương trình giám sát đã góp phần nâng cao đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm. Năm 2013 lấy 1000 mẫu rau quả ở công đoạn sản xuất và

Ban hành: 20/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

13

Công văn 1754/BNN-QLCL năm 2013 sửa đổi biểu mẫu báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

sản phẩm truyền thông như: tờ rơi, tờ dán, băng rôn, sản phẩm phát trên đài truyền thanh, đăng tải trên báo, phát trên đài truyền hình… - Đánh giá kết quả so với cùng kỳ năm trước (về số lớp, số người tham dự, số sản phẩm truyền thông được phát hành, ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất

Ban hành: 28/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

14

Công văn 1988/KTKĐCLGD-KĐPT năm 2014 xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

mầm non; - Hồ sơ quản lý nhân sự; - Hồ sơ quản lý chuyên môn; - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm; - Báo cáo tổng kết năm học có nội dung liên quan; - Các minh chứng khác (nếu có). b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

15

Công văn 2421/TĐC-HCHQ năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2017/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

TC ĐL CL xác nhận doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu (xác nhận trên Biểu mẫu 1. ĐKKT); + Chi cục TC ĐL CL tiếp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp do doanh nghiệp nộp để phục vụ cho công tác hậu kiểm (thanh tra, kiểm tra). - Trường hợp kết quả đánh giá (hàng hóa nhập khẩu được

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2017

16

Công văn 400/KTKĐCLGD-KĐPT năm 2014 góp ý dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. 3. Cuối mỗi năm học báo cáo uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo số lượng trường mầm non hoàn thành báo cáo tự đánh giá, số lượng trường mầm non được chấp nhận đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá ngoài, kết quả đánh giá

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

17

Công văn 1456/QLCL-QLT năm 2017 về tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2018 do Cục Quản lý chất lượng ban hành

coi thi). Bưu kiện gửi bài thi và hồ sơ thi phải có dấu niêm phong, dấu ngày gửi (của bưu điện) và được gửi theo địa chỉ sau: Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. - Trước 15 giờ 30 ngày 13/01/2018, gửi qua email và chuyển phát nhanh về Cục QLCL Báo cáo tổng kết coi thi, Bảng tổng hợp

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

18

Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH năm 2013 hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

có các cơ sở dữ liệu sau đây để có thông tin và minh chứng phục vụ cho việc viết báo cáo tự đánh giá: - Báo cáo cuối học kỳ 1 và cuối năm về việc người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả, theo yêu cầu của tiêu chí 9 trong tiêu chuẩn 6 của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

19

Công văn 1374/BNN-KHCN năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thủy sản. Đa số các nhiệm vụ được Hội đồng khoa học công nghệ đánh giákết quả thực hiện tốt. Nhiều sản phẩm của đề tài có ý nghĩa thực tiễn và được Hội đồng đề xuất tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo để tạo ra sản phẩm cuối. Đến năm 2013, Chương trình đã chọn tạo và công nhận được 13 giống lúa, 4 giống hoa, 2 giống cây ăn quả

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

20

Công văn 141/KTKĐCLGD hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

đồng tư vấn; - Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung hiệu trưởng đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn; - Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn); - Các thông tin và minh chứng khác (nếu có). c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status