Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau khen thuong dang vien "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 492 công văn

1

Công văn 4141/LĐTBXH-VP hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

cao, phong trào thi đua được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tuy nhiên, vẫn

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2016

2

Công văn 4534/LĐTBXH-VP về hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngành của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, để động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, Bộ hướng dẫn xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng dịp tổng kết năm 2017 như sau: 1. Nguyên tắc khen thưởng Việc xem

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

3

Công văn 4400/LĐTBXH-VP khen thưởng tổng kết cuối năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thực; năm 2013 chưa được khen thưởng từ cấp Bộ trở lên. Số lượng đề nghị tặng không quá 15% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. 1.3. Đối với việc xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ: Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định cần chú ý đến giải

Ban hành: 19/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

4

Công văn 17657/BTC-TĐKT hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

với khối Học viện và các Trường thuộc Bộ: Thực hiện theo niên khóa đào tạo, chậm nhất ngày 30/9/2016. 3. Tổng hợp các quy định cần chú ý trong bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2015: 3.1. Các quy định đề ra năm 2014 cho khen thưởng theo hình thức tích lũy, được tiếp tục thực hiện cho năm 2015: + Quy định về tỷ lệ danh hiệu

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

5

Công văn 215/TANDTC-TĐKT năm 2013 về rà soát và làm thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân ban hành

20/12/2013, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định tổ chức vinh danh Thẩm phán tiêu biểu và Thẩm phán mẫu mực tại Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Để triển khai thực hiện quyết định quan trọng này của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, được sự đồng ý của đồng chí Phó Chánh án thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

6

Công văn 750/LĐTBXH-VP năm 2016 hướng dẫn khen thưởng đối với các cá nhân có quá trình cống hiến do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ công tác khen thưởng trong toàn Ngành từng bước được nâng cao. Đặc biệt, đã quan tâm đến việc khen thưởng quá trình cống hiến đối với các cá nhân là cán bộ lãnh đạo,

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

7

Công văn 3018/TCTHADS-VP hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng năm 2014 do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 6.1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ như sau: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của

Ban hành: 24/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

8

Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011 do Bộ Xây dựng ban hành

02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành. Thường trực thi đua, khen thưởng Bộ hướng dẫn cụ thể một số vấn đề và nội dung cần chú ý như sau: 1. Đối với Cờ thi đua: Các đơn vị có đăng ký cờ thi đua của Chính phủ; cờ thi đua của Bộ, đối chiếu tiêu chuẩn,

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

9

Công văn 3296-CV/BTCTW năm 2017 về hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

khen thưởng Ngành. + Hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá công tác thống kê trong hệ thống tổ chức đảng nhằm rút kinh nghiệm và báo cáo Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương). II. HƯỚNG DẪN LẬP CÁC BIỂU THỐNG KÊ CƠ BẢN THỐNG KÊ VỀ ĐẢNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC ĐẢNG Gồm 08 biểu, từ Biểu số 1-BTCTW đến Biểu số 7-BTCTW (Riêng

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

10

Công văn 118/TĐKT của Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2002

thưởng đối ngoại. Năm 2002 tiếp tục xử lý tốt số tồn đọng trong việc tặng và truy tặng huân chương bậc cao theo Thông tri 38/TT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Tổng Công ty 91-TTg và các địa phương thực hiện tốt việc tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, báo cáo Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà

Ban hành: 01/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

11

Công văn 15764/BTC-TĐKT năm 2013 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

đến trách nhiệm liên quan của tập thể ban lãnh đạo của tổ chức, cơ quan, đơn vị. 4/- Về tỷ lệ trong bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng: - Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ đang tiến hành tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị về dự kiến quy định tỷ lệ cho 02 danh hiệu thi đua ‘'Tập thể lao động xuất sắc” và “Chiến sỹ Thi đua cơ sở” để

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

12

Công văn 9131/BGTVT-TCCB hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

bộ máy gọn nhẹ, có hiệu lực, đoàn kết phấn đấu tốt, tiết kiệm, chăm lo cải thiện đời sống cán bộ, công chức, công nhân viên chức, có các phong trào thi đua, khen thưởng thiết thực. - Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của lãnh đạo Bộ và các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng. - Đối với các Trường, Học viện, Viện nghiên cứu, Bệnh

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

13

Công văn 170/TANDTC-TĐKT hướng dẫn bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2010 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân ban hành

của ngành Toà án nhân dân” hoặc “Cờ thi đua của Chính phủ” và lập hồ sơ gửi Cụm trưởng Cụm thi đua để tổng hợp, đưa ra bình chọn tại Hội nghị thi đua Cụm. c) Căn cứ đăng ký thi đua và đề nghị khen thưởng của các đơn vị trong cụm, các Cụm trưởng Cụm thi đua phải tổ chức kiểm tra chéo thành tích của các tập thể có đề nghị tặng thưởng danh hiệu

Ban hành: 20/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 15/03/2011

Cập nhật: 25/03/2011

14

Công văn 1095/UBDT-VP hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 do Ủy ban Dân tộc ban hành

thưởng năm 2012 (theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc và các quy đinh hiện hành); đồng thời xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởngđăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2013. II.

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

15

Công văn 3612/LĐTBXH-VP năm 2016 giải quyết khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nhân viên quốc phòng chuyển ngành, thương binh, bệnh binh đang điều trị, nuôi dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh của Bộ có đủ tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị mà chưa được khen thưởng, kê khai, lập hồ sơ hồ trình Bộ xem xét, trình cấp có có thẩm quyền khen thưởng. Thủ tục hồ sơ đề

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

16

Công văn 7590/BGTVT-TCCB hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

trào thi đua, khen thưởng thiết thực. - Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của lãnh đạo Bộ và các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng. - Đối với các Trường, Học viện, Viện nghiên cứu, Bệnh viện cần nâng cao rõ rệt chất lượng đào tạo, giáo dục toàn diện, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tính hiệu quả của công tác

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2012

17

Công văn 13/BTC-TĐKT về bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện do Tiểu Ban Thi đua - Khen thưởng ban hành

Dân tộc trước ngày 25/9/2009. 4. Xây dựng Báo cáo tổng hợp về khen thưởng (có các biểu mẫu kèm theo): Để có cơ sở xây dựng báo cáo tổng hợp chung tại Đại hội toàn quốc, các địa phương chuẩn bị các báo cáo theo nội dung sau: a) Báo cáo tổng hợp kết quả các hình thức và số lượng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đồng bào dân tộc

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

18

Công văn 197/TANDTC-TCCB năm 2014 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; để thi hành nghiêm túc các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng. Toà án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

19

Công văn 109/NHNN-TĐKT năm 2015 hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 26/01/2015. Đối với Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh gửi báo cáo tổng kết trước ngày 15/8/2015. 2. Về việc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Việc xét khen thưởng thành tích năm 2014, các đơn vị căn cứ vào nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định tại Luật

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

20

Công văn 5678/BGDĐT-GDMN năm 2014 hướng dẫn xét khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc về các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

dục, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. - Tích cực hưởng ứng và thường xuyên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận, ngành Giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể phát động, triển khai. Bản thân nhà

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status