Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau bao cao ket qua danh gia chat luong dang vien cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10545 văn bản

1

Báo cáo 189/BC-BTP kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành

điều ước, thỏa thuận quốc tế được thực hiện cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát pháp luật bảo đảm thực thi Hiệp định TPP để báo cáo Chính phủ cuối năm 2016; hoàn thành việc nộp văn kiện gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2016

2

Báo cáo 102/BC-UBND kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hải Phòng

về kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2015 đảm bảo tính khách quan, toàn diện; hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng Báo cáo tự chấm điểm Chỉ số CCHC thành phố năm 2015 gửi Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định; tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, tổ chức đều đặn chuyên mục

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

3

Báo cáo 1425/BC-QLCL về công tác pháp chế 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo như sau: I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 1. Công tác ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch: a) Cục đã ban hành: - Quyết định 111/QĐ-QLCL ngày 18/3/2015, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2015 của Cục; - Quyết

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

4

Báo cáo 1495/BC-QLCL năm 2015 về công tác thanh tra chuyên ngành: giải quyết khiếu nại, tố cáo; và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

công tác PCTN, báo cáo kết quả thực hiện đúng theo quy định. c) Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác PCTN. 6 tháng đầu năm 2015, Cục đã thực hiện tốt công tác PCTN, chưa phát hiện hành vi tham nhũng nào. d) Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng. - Các đơn vị

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

5

Hướng dẫn 07-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành

đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viên xuất sắc theo quy định; tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 01 tháng 3 của năm sau. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10 tháng 10 năm 2008 và các văn bản khác có liên quan

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

6

Báo cáo 1067/BC-QLCL về công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

và thực hiện đến toàn thể Đảng viên, CNVC trong hệ thống Cục; - Tất cả các đơn vị thuộc Cục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Cục về công tác PCTN, có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. - Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng: Hoàn thành tốt và có chất lượng về các mục tiêu của công

Ban hành: 17/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

7

Quyết định 4858/QĐ-BYT năm 2013 thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

được xây dựng dựa trên năm bậc thang chất lượng (năm mức độ đánh giá). Một tiêu chí xem xét các khía cạnh toàn diện của một vấn đề và bao hàm các nội dung về yếu tố cấu trúc, yếu tố quy trình thực hiện và kết quả đầu ra. Năm mức độ chất lượng như sau: - Mức 1: Chất lượng kém - Mức 2: Chất lượng trung bình - Mức 3: Chất lượng khá

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

8

Hướng dẫn 20-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

định chặt chẽ việc tổ chức thực hiện ở cơ sở. - Xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức đảngđảng viên theo quy định; báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 28/2 của năm sau. - Hằng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

9

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

SẢN, ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN VÀ MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, MẪU VĂN BẢN TRONG HỒ SƠ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, HỒ SƠ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

10

Hướng dẫn 27-HD/BTCTW năm 2014 về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

điểm trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. - Trong quá trình kiểm điểm, nếu có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ. B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm

Ban hành: 25/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

11

Báo cáo 187/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016 do tỉnh Long An ban hành

làm mới. Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đo lường đa chiều, kết quả toàn tỉnh có 15.704 hộ nghèo, tỷ lệ 4,03%; 14.490 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,72%. Thực hiện đầy đủ chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi; tổ chức, hướng dẫn chúc thọ, mừng thọ cho 12.733 người cao tuổi, trợ cấp Tết cho 190 hội viên Hội người mù.

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

12

Thông tư 62/2014/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

hợp 2.6.1. Tổ chức thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có trách nhiệm đánh giá chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản trong báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. 2.6.2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

13

Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều lệ hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau

chất lượng đào tạo qua kết quả thi và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên; + Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn tự kiểm định chất lượng đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để triển khai đánh giá quá trình tổ chức dạy và học thực hiện hàng năm trong nhà trường. Xây dựng các quy trình và các bảng biểu về đánh giá chất

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

14

Báo cáo 24/BC-UBND kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2016, tỉnh Thái Bình

khai thác và sử dụng hiệu quả, xã hội hóa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn. Đôn đốc, tổ chức thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đăng kí về đích năm 2016 bảo đảm đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn,

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

15

Quyết định 6858/QĐ-BYT năm 2016 về Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

chất lượng, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. 3. Là công cụ, thước đo để bệnh viện tự xác định được đang đứng ở đâu trong hệ thống bệnh viện, thông qua việc đánh giá chất lượng, bao gồm tự đánh giá, cơ quan quản lý và tổ chức kiểm định chất lượng độc lập đánh giá. 4. Góp phần

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

16

Quyết định 54/QĐ-QLCL năm 2010 ban hành mẫu kết quả đo kiểm định công trình viễn thông do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

17

Hướng dẫn 01-HD/BTCTW đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc. - Xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức đảngđảng viên theo quy định. - Hằng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên. - Báo cáo kết quả xếp loại về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 28/2 của năm sau. 2. Huyện ủy và tương đương.

Ban hành: 14/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

18

Quyết định 4561/QĐ-BYT về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014, tổng hợp kết quảbáo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Điều 5. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc các bệnh

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

19

Quyết định 2277/QĐ-UBND năm 2016 Đề án Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

thông: Việc ban hành mới các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Công tác rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả nhất định. Năm 2014, 100% Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã hoàn thành việc rà soát thủ tục

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2016

20

Thông báo 164/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết thực hiện 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

viên và cố vấn của Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status