Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mẫu cam kết "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2330 công văn

1

Công văn 3152/BNN-TCLN năm 2013 hướng dẫn mẫu cam kết bảo vệ rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3152/BNN-TCLN V/v Hướng dẫn mẫu cam kết bảo vệ rừng đặc dụng Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

2

Công văn 391/CN-GSN năm 2016 thực hiện phong trào ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành

dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm triển khai ký cam kết cho từng cơ sở chăn nuôi tại các huyện, xã. - Triển khai ký cam kết (tham khảo mẫu tại phụ lục kèm theo Công văn này); - Thực hiện giám sát, kiểm tra sau cam kết. Kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để khắc phục và đồng thời phát hiện những kết quả tốt để tuyên dương.

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2016

3

Công văn 3242/BTC-TCHQ năm 2015 về thuế nhập khẩu đường theo cam kết quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

AANZFTA phải thỏa mãn điều kiện quy định về quy tắc xuất xứ C/O mẫu AANZ. - Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): + Đường củ cải, mã hàng 1701.12.00 năm 2015 là 50%. + Đường mía, mã hàng 1701.13.00 và 1701.14.00 năm 2015 là 25% (năm 2009 là năm cam kết cuối cùng) + Đường đã pha thêm hương liệu

Ban hành: 13/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

4

Công văn 2952-CV/BTCTW năm 2017 xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

cam kết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau: 1. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung trên (theo mẫu gợi ý gửi kèm). 2. Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

5

Công văn 5309/CT-TTHT năm 2017 giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lốp ô tô trong hợp đồng có cam kết bảo hành do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập”. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Bahn Auto nhập khẩu lốp ô tô từ Malaysia sau đó bán sản phẩm cho các khách hàng tại Việt Nam trong hợp đồng có cam kết bảo hành và khoản tiền bảo hành này do nhà sản xuất trả thì: - Trường hợp 1: Khách hàng

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

6

Công văn 950/TCLN-KHTC năm 2013 về hướng dẫn cam kết bảo vệ rừng đặc dụng do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

ban hành. Theo Thông tư, Mẫu cam kết bảo vệ rừng đặc dụng; tiêu chí xác định kết quả thôn, bản thực hiện cam kết bảo vệ rừng đặc dụng sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn do mang tính chất chuyên ngành. Theo quy định tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, NSNN cấp 40 triệu đồng/thôn, bản/năm. Kế hoạch chi tiêu của thôn, bản phải

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

7

Công văn 1498/KBNN-KSC năm 2013 quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước ban hành

Trả lời: Tại tiết 2.1.2, điểm 2.1, khoản 2, mục II, Thông tư số 113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: " Đơn vị dự toán, chủ đầu tư gửi yêu cầu điều chỉnh cam kết chi hoặc điều chỉnh hợp đồng (hợp đồng nhiều năm đối với chi thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư) đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (theo mẫu số 02 đính kèm). Căn cứ đề nghị của

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

8

Công văn về việc ký xác nhận bản cam kết và đăng ký chữ ký, mẫu dấu

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3626/LĐTBXH-QLLĐNN Về việc ký xác nhận bản cam kết và đăng ký chữ ký, mẫu dấu Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ

Ban hành: 21/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn về việc ký xác nhận bản cam kết và đăng ký chữ ký, mẫu dấu

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3627/LĐTBXH-QLLDNN Về việc ký xác nhận bản cam kết và đăng ký chữ ký, mẫu dấu Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ

Ban hành: 21/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

10

Công văn 1517/BNN-HTQT cam kết về hạn ngạch thuế quan trong ASEAN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1517/BNN-HTQT V/v cam kết về hạn ngạch thuế quan trong ASEAN Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

11

Công văn 3718/BKHĐT-KTDV năm 2013 góp ý kiến cho Dự thảo tờ trình Chính phủ; Nghị định thư thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 và Bản chào Gói cam kết dịch vụ thứ 9 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Brunei, các nước thành viên ASEAN đã tiến hành thảo luận xây dựng nội dung Nghị định thư. Về cơ bản Nghị định thư được xây dựng trên cơ sở tuân thủ những nguyên tắc và mẫu của Nghị định thư thực hiện các gói cam kết trước đây. Ngày 20/5/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3195/BKH-KTDV gửi các Bộ, ngành liên quan đề nghị tham gia ý

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

12

Công văn 59/KCB-QLCL năm 2015 về đăng ký cam kết không để người bệnh nằm ghép do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

tổng kết công tác Khám chữa bệnh năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015, đánh giá 2 năm thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giảm quá tải bệnh viện” vào chiều ngày 20/1/2015. - Mẫucam kết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (kcb.vn, mục QUAN LY THONG TIN). Bản cam kết cần làm

Ban hành: 19/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

13

Công văn 288/KCB-ĐD năm 2015 về cam kết thực hiện phong trào “Bệnh viện vệ sinh” do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 288/KCB-ĐD V/v cam kết thực hiện phong trào “Bệnh viện vệ sinh” Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

14

Công văn 7700/BGDĐT-GDĐH về kiểm tra thực hiện cam kết thành lập trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7700/BGDĐT-GDĐH V/v: Kiểm tra thực hiện cam kết thành lập trường Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011 Kính

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

15

Công văn 5736/TCĐBVN-VT năm 2014 về chương trình tổ chức Hội nghị ký cam kết không xếp hàng vượt quá trọng tải cho phép do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

PHÔNG HỘI NGHỊ UBND TỈNH (TP) ……………….. - TỔNG CỤC ĐBVN HỘI NGHỊ KÝ CAM KẾT KHÔNG XẾP HÀNG LÊN PHƯƠNG TIỆN VƯỢT QUÁ TRỌNG TẢI CHO PHÉP ……………….., ngày        tháng         năm 2014 Mẫu 1: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

16

Công văn 1113/QLTT-TTĐN năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tổ chức tuyên truyền, ký cam kết tới các cơ sở kinh doanh do Cục Quản lý thị trường ban hành

sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hoá không bảo đảm chất lượng và hàng hoá không bảo đảm an toàn thực phẩm (mẫu Bản cam kết gửi kèm theo). Tập trung tuyên truyền, vận động ký cam kết với các đối tượng cụ thể như sau: 2.1. Các cơ sở kinh doanh thuốc

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

17

Công văn 507/KBNN-THPC năm 2013 hướng dẫn thực hiện Thông tư 113/2008/TT-BTC về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

gửi 1 lần và gửi hàng năm theo quy định hiện hành; (2) hợp đồng thuộc diện phải cam kết chi (chỉ gửi năm đầu tiên có phát sinh hợp đồng và gửi khi có điều chỉnh, bổ sung); (3) 2 liên Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (mẫu C2-12/NS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC). b) Tại KBNN: Khi nhận được hợp đồng và đề nghị cam kết chi, cán

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

18

Công văn 5627/BCT-TCNL năm 2013 xuất khẩu than cám 5 do Bộ Công thương ban hành

10 năm 2007 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu than, từ năm 2013 sẽ dừng xuất khẩu than cám 5 để cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, theo kết quả tính toán cân đối cung - cầu than trong Đề án cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

19

Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN ký xác nhận “Bản cam kết” cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

dẫn (Bản cam kết mẫu gửi kèm theo). Đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân và tổ chức không thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện nội dung Bản cam kết không đúng quy định mà vẫn được ký xác nhận, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét tạm dừng việc

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

20

Công văn số 840/TY-DT về việc báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm do Cục Thú y ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 840/TY-DT V/v: Báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 02/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status