Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" luat pccc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 112 công văn

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

Ban hành: 29/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

1

Công văn số 1476/BCA (C11) ngày 13/09/2002 của Bộ Công an về việc hướng dẫn tổ chức sơ kết 1 năm thi hành Luật PCCC và các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 1476/BCA(C11) T/y: V/v Hướng dẫn tổ chức sơ kết 1 năm thi hành Luật PCCC và các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2002 Kính gửi - Các Bộ, cơ quan ngang

Ban hành: 13/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

2

Công văn số 8976/BCT-ATMT về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” do Bộ Công thương ban hành

sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao cần phát động các doanh nghiệp tổ chức chương trình hội thao PCCC, hội thi tìm hiểu về luật pháp PCCC, phổ biến kinh nghiệm về công tác PCCC góp phần nâng cao nhận thức về PCCC. 6. Cục Thương mại điện tử, Báo Công thương, Tạp chí Công nghiệp đưa tin các tấm gương điển hình trong công tác PCCN, tuyên truyền về

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2008

3

Công văn số 1273/CV-CS PCCC TP(TM) về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BỘ CÔNG AN SỞ CẢNH SÁT PC&CC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 1273/CV-CSPCCC TP(TM) V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

4

Công văn 6461/BNN-VP về tiếp tục thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở làm việc tại số 2 Ngọc Hà và số 10-12 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội. Căn cứ Điều 20 Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) ban hành ngày 29/6/2001; Căn cứ Điều 9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/4/2003; Căn cứ Quyết định số 2517/QĐ-BNN-VP

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

5

Công văn 516/BCA-C61 hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 516/BCA-C61 V/v hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC Hà Nội, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

6

Công văn 529/BXD-HĐXD về tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng cháy chữa cháy và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 529/BXD-HĐXD V/v: Tổng kết 10 năm thực hiện luật PCCC và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành pháp lệnh PCCC Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2011

7

Công văn 146/BCA-C66 năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH theo quy định tại Điều 54, 56 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCCLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Đặc biệt chú trọng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bảo đảm các điều

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

8

Công văn 1714/BNN-VP về kiểm tra an toàn về Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở làm việc tại số 2 Ngọc Hà, số 10 - 12 Nguyễn Công Hoan và số 16 Thụy Khuê, Hà Nội. Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) ngày 29 tháng 6 năm 2001; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/4/2003; Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày

Ban hành: 30/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

9

Công văn 9187/UBND-CT năm 2014 tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trong các Khu công nghiệp và các Cụm Công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

kiến chỉ đạo như sau: 1. Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy: - Tập trung lực lượng kiểm tra các Khu CN và Các Cụm CN trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện đúng các quy định về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

10

Công văn 3629/BLĐTBXH-VP về hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” 4/10/2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

pháp luật và kiến thức về PCCC, tôn vinh những cá nhân tập thể tiêu biểu về công tác PCCC của đơn vị mình. - Chỉ đạo kiểm tra, rà soát thường xuyên công tác PCCC ở đơn vị. Lập phương án PCCC cụ thể, tỉ mỉ, tổ chức luyện tập thường xuyên phương án PCCC. Tổ chức lớp tập huấn về công tác PCCC cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình bảo đảm mọi

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2009

11

Công văn 431/BXD-KHCN năm 2017 về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng yêu cầu như thang máy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành

nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 1207/PCCC&CNCH-P6. Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Thùy Dương tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

12

Công văn 432/BXD-KHCN năm 2017 về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành

đối với thang máy chữa cháy cho công trình nêu trên theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 4256/PCCC&CNCH-P6. Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Đạt Phú tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

13

Công văn 329/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang loại 3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 3411/PCCC&CNCH-P6. Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Phát Nha Trang tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

14

Công văn 331/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành

PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 3457/PCCC&CNCH-P6. Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quý Tùng tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ,

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

15

Công văn 350/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

theo yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản thẩm duyệt về PCCC số 1575/PCCC&CNCH-P6, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về PCCC trong suốt quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các hạng Mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

16

Công văn 2484/BCA-C61 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau 9 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ngày càng quan tâm chỉ đạo

Ban hành: 16/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2010

17

Công văn 3874/BNN-VP năm 2013 tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(PCCC&CNCH); Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 27/02/2012 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm công tác PCCC&CNCH. Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị và công điện nêu trên của Thủ Tướng Chính phủ, Cục Cảnh sát

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

18

Công văn 434/BXD-KHCN năm 2017 về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

4352/PCCC&CNCH-P6. Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ Phần Nha Trang Bay tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

19

Công văn 435/BXD-KHCN năm 2017 về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Đại Đông Á tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

20

Công văn 327/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 4250/PCCC&CNCH-P6. Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Liên doanh Công ty CP & PT Vân Phong và Công ty CP ĐT & PT DL Khánh Hòa tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status