Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" luat dau thau "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2813 công văn

1

Công văn 6878/UBND-ĐT năm 2014 vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6878/UBND-ĐT Về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

2

Công văn 2615/TCT-TVQT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2615/TCT-TVQT V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

3

Công văn 4962/BKHĐT-QLĐT năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4962/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

4

Công văn 87/BXD-HĐXD giải thích rõ việc áp dụng Luật Đấu thầu trong Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 87/BXD-HĐXD V/v: Giải thích rõ về việc áp dụng Luật Đấu thầu trong Xây dựng. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011 Kính

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

5

Công văn 6984/VP-QLDA năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6984/VP-QLDA Về thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

6

Công văn 3371/BHXH-KHĐT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3371/BHXH-KHĐT V/v: thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

7

Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

8

Công văn 7062/STC-HCSN thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7062/STC-HCSN Về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Thành phố Hồ

Ban hành: 06/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

9

Công văn 3375/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3375/VPCP-KTN V/v tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

10

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9559/BTC-HCSN V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

11

Công văn 11309/VPCP-CN năm 2016 hoàn thiện dự thảo Quyết định về danh mục gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10004/BKHĐT-QLĐT ngày 30 tháng 11 năm 2016) về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định về danh

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

12

Công văn 2133/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2133/UBND-XD V/v Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Giang, ngày 07 tháng 07 năm

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

13

Công văn 9781/VPCP-KTN năm 2016 dự thảo Quyết định về danh mục gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7662/TTr-BKHĐT

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

14

Công văn 1873/BKHĐT-QLĐT năm 2016 về đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1873/BKHĐT-QLĐT V/v: đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

15

Công văn số 02/BXD-PC về việc hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------- Số: 02/BXD-PC V/v: Hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Tổng Công ty VIWASEEN

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

16

Công văn số 2578/BXD-VP về việc hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 2578/BXD-VP V/v: Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Ban quản lý dự

Ban hành: 05/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

17

Công văn 3578/BHXH-DVT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3578/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, VTYT

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

18

Công văn 5497/BKH-QLĐT đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5497/BKH-QLĐT V/v đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2010

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2010

19

Công văn số 14/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật XD, Luật Đấu thầu

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/BXD-PC V/v: thực hiện Luật XD,Luật Đấu thầu Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2006 Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn kiến

Ban hành: 18/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

20

Công văn 4237/UBND-TMXDCB thực hiện pháp luật đấu thầu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4237/UBND-TMXDCB V/v: thực hiện Pháp luật đấu thầu. Bến Tre, ngày 12 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 05/02/2007

Cập nhật: 03/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status