Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" lu���t h��n nh��n v�� gia ����nh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 361 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020 về Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường

định hiện h�nh, ph� hợp với đối tượng đo v� c�ng việc thực hiện; + Điều kiện m�i trường duy tr�: t�y thuộc từng quy tr�nh KĐ/HC/TN cụ thể; + Điều kiện l�m việc của ph�ng th� nghiệm trong qu� tr�nh thực hiện KĐ/HC/TN cần đảm bảo y�u cầu của quy tr�nh, phương ph�p được ph� duyệt �p dụng. 6.2.2 �Ti�u ch� về nh�n lực ph�ng th� nghiệm

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11872-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 2: Thông nhựa

bằng lưới đen trong thời gian 20 đến 30 ng�y sau khi cấy. - Tưới đủ ẩm cho c�y con v�o s�ng sớm v� chiều m�t. Số lần tưới, lượng nước tưới t�y thuộc v�o điều kiện thời tiết vt�nh h�nh sinh trưởng của c�y con. Về nguy�n tắc phải lu�n lu�n giữ độ ẩm của đất trong bầu, tạo điều kiện cho c�y sinh trưởng b�nh thường. - Sau khi cấy 1

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-5:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng

tắc phải lu�n lu�n giữ độ ẩm của đất trong bầu, tạo điều kiện cho c�y sinh trưởng b�nh thường. B�nh qu�n lượng nước cho mỗi lần tưới l� từ 3 l�t/m2 đến 4 l�t/m2. A.4.2 �Sau khi cấy c�y từ 3 ng�y đến 5 ng�y tiến h�nh kiểm tra, c�y n�o chết phải cấy dặm ngay, đảm bảo mỗi bầu c� một c�y sinh trưởng v� ph�t triển tốt. A.4.3 �Ngay sau

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12729:2019 (ISO 19952:2005) về Giầy dép – Từ vựng

Phần g�t tiếp x�c với mũ. Xem H�nh 7. 2.86 Gia cường phủ g�t Sự gia cường bằng kim loại, cao su hoặc chất dẻo, được cố định với mặt dưới của phủ g�t để tạo được sự chống m�i m�n gia tăng tại điểm n�y trong khi đi bộ. Xem H�nh 7. 2.87 Giầy d�p thời trang cao cấp Giầy d�p thời vụ, được thiết kế v� sản xuất

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-6:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 6: Giổi xanh

. A.4 �Kỹ thuật chăm s�c c�y con A.4.1 �Tưới nước đủ ẩm cho c�y v�o buổi s�ng sớm v� chiều m�t. Số lần tưới, lượng nước tưới t�y thuộc v�o điều kiện thời tiết vt�nh h�nh sinh trưởng của c�y con. Về nguy�n tắc phải lu�n lu�n giữ độ ẩm của đất trong bầu, tạo điều kiện cho c�y sinh trưởng b�nh thường. B�nh qu�n lượng nước cho mỗi lần tưới

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-9:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 9: Sồi phảng

v�o điều kiện thời tiết vt�nh h�nh sinh trưởng của c�y con. Về nguy�n tắc phải lu�n lu�n giữ độ ẩm của đất trong bầu, tạo điều kiện cho c�y sinh trưởng b�nh thường. B�nh qu�n lượng nước cho mỗi lần tưới l� từ 3 l�t đến 4 l�t/m2. A.4.2 Sau khi cấy c�y từ 3 ng�y đến 5 ng�y tiến h�nh kiểm tra, c�y n�o chết phải cấy dặm ngay, đảm bảo mỗi

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-7:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 7: Dầu rái

tưới tuỳ thuộc v�o điều kiện thời tiết vt�nh h�nh sinh trưởng của c�y con. Về nguy�n tắc phải lu�n lu�n giữ độ ẩm của đất trong bầu, tạo điều kiện cho c�y sinh trưởng b�nh thường. B�nh qu�n lượng nước cho mỗi lần tưới l� từ 3 l�t đến 5 l�t/m2. A.4.2� Sau khi cấy c�y từ 3 ng�y đến 5 ng�y tiến h�nh kiểm tra, c�y n�o chết phải cấy dặm

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1 : 2009) về Cáp điện lực cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30 kV (Um=36kV) - Phần 1: Cáp dùng cho điện áp danh định bằng 1kV (Um=1,2kV) đến 3kV (Um=3,6kV)

nước ở nhiệt độ môi trường xung quanh trong ít nhất 1 h trước thử nghiệm. Đặt điện áp thử nghiệm một chiều từ 80V đến 500 V trong thời gian đủ để đạt đến giá trị đo ổn định hợp lý nhưng không nhỏ hơn 1 min và không quá 5 min. Phép đo phải được thực hiện giữa từng ruột dẫn và nước. Nếu có yêu cầu, có thể xác nhận phép đo ở nhiệt độ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) về Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

TCVN5935-2:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5935-2:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2005 CÁP ĐIỆN CÓ CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐÙN VÀ PHỤ KIỆN CÁP ĐIỆN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 1 kV (Um=1,2kV) ĐẾN 30 KV (Um=36kV) – PHẦN 2: CÁP DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 6 kV (Um= 7,2 kV) ĐẾN 30 kV

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12326-5:2018 (ISO 374-5:2016) về Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật - Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro vi sinh vật

TCVN12326-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12326-5:2018,***,Công nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12326-5:2018 ISO 374:2016 GĂNG TAY BẢO VỆ CHỐNG H�A CHẤT NGUY HIỂM V� VI SINH VẬT - PHẦN 5: THUẬT NGỮ V� C�C Y�U CẦU T�NH NĂNG ĐỐI VỚI RỦI RO VI SINH VẬT Protective gloves against dangerous chemicals

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-8:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 8: Lát hoa

c�y. Chiều cao Sử dụng thước kẻ vạch đến cm, đo từ mặt bầu tới đỉnh sinh trưởng của c�y. Lấy mẫu ngẫu nhi�n 0,1 % số c�y nhưng kh�ng �t hơn 30 c�y v� kh�ng qu� 50 c�y. H�nh th�i chung Quan s�t bằng mắt thường. To�n bộ l� c�y giống.

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8127:2018 (ISO 10273:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp phát hiện Yersinia enterocolitica gây bệnh

quyết sự cố. Việc ủ qu� l�u c� thể cũng g�y ra phản ứng dương t�nh giả. CH� TH�CH 2: Ph�p thử c� thể cho phản ứng dương t�nh giả trong một số k�t thử nhận biết sinh h�a c� b�n sẵn. Cấy huyền ph� l�n thạch (B.19) v� ủ ở 30 �C (7.2) trong 24 � 2 h. Phản ứng dương t�nh nếu c� vi khuẩn mọc v� m�i trường chuyển m�u xanh. Phản ứng c�

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12327:2018 (ISO 2233:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy đủ hoàn chỉnh - Điều hòa để thử

�a được cho l� bắt đầu từ 1 h sau khi đạt được c�c điều kiện qui định. 7.3 �Nếu mẫu thử cấu tạo từ c�c vật liệu, v� dụ: c�c t�ng, c� đặc điểm hiệu ứng trễ, c� thể cần l�m kh� sơ bộ trước khi điều h�a. Qu� tr�nh n�y phải được thực hiện bằng c�ch đặt mẫu thử trong khoảng thời gian tối thiểu 24 h trong buồng l�m kh� (6.2) trong c�c điều kiện

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

14

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 71:1994 về chất lỏng cắt gọt kim loại NH-1

amoni pH=10,6; thêm 6 đến 10 giọt chỉ thị eriocrom T đen chuẩn bằng dung dịch EDTA 0,02N cho đến khi dung dịch mất màu đỏ và xuất hiện màu xanh sáng. Độ cứng tổng số tính theo hàm lượng CaCO3, ppm, theo công thức: Hàm lượng CaCO3 = V2 x 100 V1 Trong đó:

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12844-3:2019 (ISO 28560-3:2014) về Thông tin và tư liệu - Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện - Phần 3: Mã hóa độ dài cố định

t�nh to�n cho khối cơ bản c� độ d�i-đầy đủ (full-length) với hai byte thiếu giả định l� 00HEX. Xem 7.2 v� Phụ lục C cho m� tả của CRC. 5.5.2� Kh�ng gian kh�ng sử dụng Bất kỳ kh�ng gian kh�ng sử dụng n�o trong c�c khối sẽ được điền 00HEX, nghĩa l� một định danh t�i liệu ch�nh 6-byte được m� h�a trong khối cơ bản (xem 7.2) sẽ được

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-1:2012 (ISO 7393-1:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 1: Phương pháp chuẩn độ sử dụng N,N-dietyl-1,4-Phenylenediamine

clorua - Phương pháp đo thủy ngân)). 4.3. N,N-dietyl-1,4-Phenylendiamin sunfat (DPD), dung dịch [NH2-C6H4-N(C­2H5)2.H2SO4] 1,1 g/L Trộn 250 mL nước (4.1), 2 mL axit sunfuric (ρ = 1,84 g/mL) và 25 mL dung dịch dinatri EDTA ngậm hai phân tử nước 8 g/L (hoặc 0,2 g thể rắn). Hòa tan 1,1 g DPD khan hoặc 1,5 g DPD ngậm năm phân tử nước trong

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2012 (ISO 7393-2:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp đo màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine, cho mục đích kiểm soát thường xuyên

chung để xác định hàm lượng clorua - Phương pháp đo thủy ngân)). 4.3. N,N-dietyl-1,4-Phenylendiamin sunfat (DPD), dung dịch [NH2-C6H4-N(C­2H5)2.H2SO4] 1,1 g/L. Trộn 250 mL nước (4.1), 2 mL axit sunfuric (ρ = 1,84 g/mL) và 25 mL dung dịch dinatri EDTA ngậm hai phân tử nước 8 g/L (hoặc 0,2 g thể rắn). Hòa tan 1,1 g DPD khan hoặc 1,5 g DPD

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9845:2013 về Tính toán các đặc trưng dòng chảy

đo trên bản đồ lớn hơn 1 cm2 ở bước lập dự án hay thiết kế cơ sở, còn trong thiết kế kỹ thuật lớn hơn 5 cm2. Trường hợp thiết kế hai bước, diện tích đó phải lớn hơn 5 cm2. Khi tính diện tích lưu vực, cần bỏ bớt những phần diện tích không tham gia hình thành dòng chảy . Ví dụ vùng hang động đá vôi v.v… 2. Chiều dài lòng chính L (km)

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6660:2000 (ISO 14911 : 1988) về chất lượng nước - xác định Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ và Ba++ hoà tan bằng sắc ký ion - Phương pháp dùng cho nước và nước thải do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

(DAP), C3H8N2O2.HCl. 6.2 Dung dịch axit clohydric, c(HCl) = 7,7 mol/l. 6.3 axit metansunfonic, CH4O3S (> 99 %). 6.4 axit pyridin 2,6-dicacboxylic (PDA), C7H5NO4. 6.5 axit tactaric, C4H6O6. 6.6 dung dịch axit nitric, c(HNO3) = 1 mol/l. 6.7 Liti nitrat, LiNO3. 6.8 Natri nitrat, NaNO3. 6.9 Amoni clorua, NH

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9985-3:2014 (ISO 9328-3:2011) về Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 3: Thép hạt mịn hàn được, thường hóa

Các giá trị Rp0,2 ở nhiệt độ cao cho chiều dày sản phẩm tăng (xem Bảng A.4, chú thích cuối trang c); m) Các giá trị sửa đổi của ReH và Rm cho các mác thép P460NH và P460NL1 (xem Bảng A.3, chú thích cuối trang b); n) Các giá trị lớn nhất thay đổi đối với Cr, Cu, Mo, Nb, Ni và V 9 xem Bảng B1, chú thích cuối trang f); o) Hàm lượng Al

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7