Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" lu���t h��n nh��n v�� gia ����nh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 56 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 2307/VKSTC-V8 năm 2016 hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

nhanh qua địa chỉ Email: VKSTC.V8@gmail.com)./. Nơi nhận: - Như trên (để t/h); - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c); - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để b/c); - Bộ Công an (để p/h chỉ đạo); - Bộ Quốc phòng (để p/h chỉ đạo); - Tòa án nhân dân tối cao (để p/h chỉ đạo); - Đồng chí Viện trưởng

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

2

Công văn 3098/UBND-KT năm 2021 về điều chỉnh chế độ cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo công văn 1332/UBND-KT do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

v� chủ nhật) để phục hồi, kiểm tra t�nh h�nh sức khỏe v� vẫn được hưởng đầy đủ c�c chế độ hiện hưởng như đang c�ng t�c (đồng thời được hưởng thu nhập tăng th�m theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ng�y 16 th�ng 3 năm 2018 của Hội đồng nh�n d�n Th�nh phố)�. 2. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ v� thời gian nghỉ để phục hồi, kiểm tra t�nh

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

3

Công văn 1607/BTP-VĐCXDPL năm 2022 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Số: 1607/BTP-VĐCXDPL V/v b�o c�o t�nh h�nh thực hiện Chỉ số cải thiện c�c quy định của ph�p luật H� Nội, ng�y 20 th�ng 5 năm 2022 K�nh gửi: - C�c Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Ủy ban nh�n d�n c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện chỉ đạo

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

4

Công văn 898/BGDĐT-GDĐH về rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy; cao đẳng, trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

898/BGDĐT-GDĐH V/v r� so�t, cung cấp v� c�ng bố th�ng tin tuyển sinh ĐH hệ ch�nh quy; CĐSP, TCSP hệ ch�nh quy năm 2018. H� Nội, ng�y 09 th�ng 3 năm 2018 K�nh gửi: - C�c đại học, học viện, trường đại học; - C�c trường cao đẳng đ�o tạo gi�o vi�n; - C�c trường trung cấp đ�o

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

5

Công văn 5358/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

phôc t×nh tr¹ng học sinh bỏ học. Triển khai thi nói đối với bộ môn ngoại ngữ, thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kì thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12. III. Phát triển mạng lưới trường lớp 1. Các cấp quản lý giáo dục tích cực tham mưu với UBND rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS, THPT giai đoạn

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2011

6

Công văn 1453/TCTS-NTTS năm 2018 hướng dẫn, quản lý nuôi trồng thủy sản bền vững do Tổng cục Thủy sản ban hành

có nhiều biến động, hiện tượng tích tụ chất hữu cơ ngày càng tăng, một số yếu tố môi trường như NO2-N, DO, PO4, COD có giá trị vượt giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT và Quy chuẩn 10-MT:2015/BTNMT đặc biệt vào thời điểm giao mùa, nắng nóng, mưa và cuối vụ nuôi; vùng nuôi tôm hùm đã phát hiện thấy sự có mặt của loài tảo như

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

7

Công văn 2773/TCT-KK năm 2018 về nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 2773/TCT-KK V/v nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Công ty cổ phần Núi Hồng (Địa chỉ: Số 16 Đường An Dương Vương, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) Trả lời công văn số 05/2018/NH đề ngày 26/4/2018 của Công ty CP Núi Hồng về việc nộp

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

9

Công văn số 2299 TCT/PCCS ngày 28/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

2002 của Bộ Tài chính h|ớng dẫn: “Máy móc, thiết bị, bộ phận rời, vật t|, nguyên liệu, nhiên liệu xuất khẩu ra n|ớc ngoài để tạo tài sản cố định của dự án đầu t| tại n|ớc ngoài, đ|ợc miễn thuế xuất khẩu (nếu có) và chịu thuế GTGT với thuế suất 0%... Hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu khi kê khai thuế GTGT thực hiện nh| quy định của Luật thuế giá trị

Ban hành: 28/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

11

Công văn số 1728/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất mua từ doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

hàng doanh nghiệp chế xuất mua từ doanh nghiệp nội địa Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009 Kính gửi: Công ty TNHH Coldtech Việt Nam (Lô 49H Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) Trả lời công văn số 030209/CVC_NH ngày 03/02/2009 của Công

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2009

12

Công văn 2605/BGTVT-HTQT năm 2019 về triển khai Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Giang), NH80 4. Trapeing Phlong (Kampong Cham), NR7 and NR72 4. Xa Mat (Tay Ninh), NH22B 5. Oyadav (Andong Pich-Ratanakiri), NR78 5. Le Thanh (Gia Lai), NH19 6. Trapeang Sre (Snoul-Kratie), NR7 and NR74 6. Hoa Lu (Binh Phuoc), NH

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

13

Công văn 1026/STNMT-KHTCGC năm 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể do tỉnh Nghệ An ban hành

ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải đáp cụ thể./. Nơi nhận: - Nh­ư trên; - UBND tỉnh (để b/c); - Phòng TNMT cấp huyện (để t/h); - Giám đốc Sở; - PGĐ Sở phụ trách; - Lưu: VT, KHTCGC. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Thái Văn Nông

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

14

Công văn số 662/BXD-VP về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quí 1 năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

662/BXD-VP,Công văn 662 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc --------------- Số: 662/BXD-VP V/v Công bố chỉ số giá xây dựng Quí 1 năm 2008 Hà Nội, ngày 10 tháng 04

Ban hành: 10/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2008

15

Công văn 1893/BKHĐT-KTĐN năm 2016 về tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV/2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số: 1893/BKHĐT-KTĐN V/v tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV/2015 Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

16

Công văn 5486/TCHQ-TXNK sửa đổi mức giá kiểm tra Danh mục RR hàng hóa nhập khẩu cấp Tổng cục do Tổng cục Hải quan ban hành

V/v sửa đổi, bổ sung mức giá kiểm tra Danh mục RR hàng hóa nhập khẩu cấp Tổng cục Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá tính thuế hàng nhập khẩu, tùng bước ngăn chặn và hạn chế tình trạng gian lận thương mại qua giá

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2012

17

Công văn 12747/TCHQ-GSQL năm 2014 báo cáo tình hình hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại Thông tư 94/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

File mềm (excel) gửi vào hộp thư: plgsql@customs.gov. vn Biểu mẫu 03 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN...... BáO CáO TìNHNH HàNG HóA KINH DOANH TạM NHậP TáI XUấT TồN ĐọNG TạI CảNG, CửA KHẩU THáNG... /NĂM (Ban hành kèm theo Công văn số 12747/TCHQ-GSQL ngày 20 /10/2014) TT Mặt hàng/

Ban hành: 20/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

18

Công văn số 4289 TM/ĐB ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Bộ Thương mại về việc đàm phán KVMDTD ASEAN - Trung Quốc

4289TM/DB, Công văn 4289TM, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4289 TM/ĐặC BIệT V/v: Đàm phán KVMDTD ASEAN - Trung Quốc Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2002 BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP NHÓM ĐÀM PHÁN THƯ­ƠNG MẠI

Ban hành: 21/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

19

Công văn 1843/BTNMT-TCMT năm 2017 quản lý nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

vụ Có/không có HTXLNT Lưu lượng nước thải (m3/ngày) Nguồn tiếp nhận DO (mg/l) BOD5 (mg/l) COD (mg/l) T-N (mg/l) T-N (mg/l) thành phần gây ô nhiễm chính khác Ghi chú (kết quả thanh tra,

Ban hành: 19/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

20

Công văn 3441/BNN-TCTS năm 2016 hướng dẫn biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường tại các tỉnh Bắc Trung bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lồng - Tạm thời chưa thả giống trong khi chờ xác định nguyên nhân - Thường xuyên theo dõi cá nuôi và hàng ngày quan trắc, kiểm tra các yếu tố môi trường như oxy hòa tan, pH, H2S, NH3, v.v nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. - Tạm thời di chuyển lồng cá đến khu vực nước sâu hơn, đảm bảo

Ban hành: 02/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122