Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" lu���t d��n s��� 2015 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 693 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11843:2017 (CIE S 025:2015) về Bóng đèn LED, đèn điện LED và mô đun LED - Phương pháp thử

TCVN11843:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11843:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11843:2017 CIE S 025:2015 BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN ĐIỆN LED VÀ MÔĐUN LED - PHƯƠNG PHÁP THỬ Test Method for LED Lamps, LED Luminaires and LED Modules Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11051:2015 (ISO D 7462-11) về Nhiên liệu điêzen sinh học (B100) và hỗn hợp của nhiên liệu điêzen sinh học với nhiên liệu dầu mỏ phần cất trung bình - Phương pháp xác định độ ổn định oxy hóa (phương pháp tăng tốc)

TCVN11051:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11051:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11051:2015 ASTM D 7462-11 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN SINH HỌC (B100) VÀ HỖN HỢP CỦA NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU DẦU MỎ PHẦN CẤT TRUNG BÌNH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH OXY HÓA (PHƯƠNG PHÁP TĂNG TỐC) Standard Test

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7792:2015 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu và/hoặc tiêu thụ năng lượng điện cho ô tô con được dẫn động bằng động cơ đốt trong hoặc được dẫn động bằng hệ dẫn động hybrid điện và phương pháp đo tiêu thụ năng lượng điện cho xe loại M1 và N1 được dẫn động bằng hệ dẫn động điện - Yêu cầu

TCVN7792:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7792:2015,***,Phương pháp thử,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7792:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHÁT THẢI CO2 VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ/ HOẶC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CHO Ô TÔ CON ĐƯỢC DẪN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10778:2015 về Hồ chứa - Xác định các mực nước đặc trưng

) (19) b) Phương trình động lực mô tả quá trình chuyển nước qua các cửa vào hoặc cửa ra của hồ chứa: Q(t) = f[C, Zt(t), Zh(t)] (20) trong đó: Dt là khoảng thời gian tính toán, s; Qv(t) là lưu lượng nước chảy vào hồ chứa trong khoảng thời gian tính toán Dt ứng với tần suất thiết kế, m3/s; Qr(t) là lưu lượng nước tháo

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11211:2015 (ISO 17718:2013) về Bột mì (triticum aestivum L.) - Xác định tính lưu biến dưới dạng hàm số của quá trình nhào trộn và sự gia tăng nhiệt độ

pha làm nguội. Độ ổn định tương ứng với thời gian tính được trong khi duy trì khối bột ở độ quánh cao hơn C1 - 11 % x C1. Thời gian T1 tương ứng với thời gian cần để đạt được momen xoắn C1. Nhiệt độ D1, D2, D3, D4 và D5 tương ứng với các ước tính về nhiệt độ khối bột ở các đặc tính điểm thử nghiệm C1, C2, C3, C4 và C5 tương ứng.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10400:2015 về Công trình thủy lợi - Đập trụ đỡ - Yêu cầu thiết kế

TCVN10400:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10400:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10400 : 2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI -  ĐẬP TRỤ ĐỠ - YÊU CẦU THIẾT KẾ Hydraulic structures - Pillar dam - Technical requirements for design Lời nói đầu: TCVN 10400 : 2015 do Viện Thủy Công thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079:2014) về Khí quyển nổ - Phần 1: Bảo vệ thiết bị bằng vỏ bọc không xuyên nổ “D

TCVN10888-1:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10888-1:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10888-1:2015 IEC 60079-1:2014 KHÍ QUYỂN NỔ - PHẦN 1: BẢO VỆ THIẾT BỊ BẰNG VỎ KHÔNG XUYÊN NỔ “D” Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures “d” Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10834:2015 về Móng cọc ống thép dạng cọc đơn dùng cho công trình cầu - Tiêu chuẩn thiết kế

38-43 Trong đó Nl60 = CNN60 (số búa/300mm) Nl = CNN : (số búa/300mm) CN = [0.77log10(1.92/s'v)], và CN < 2.0 s'v : ứng suất pháp hữu hiệu (MPa) N: số búa SPT chưa hiệu chỉnh (búa/300mm) N60 = (ER/60%)N: số búa SPT hiệu chỉnh theo búa đóng (búa/300mm) ER: hiệu suất búa thể hiện như phần trăm

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11230:2015 (ISO 10384:2012) về Thép lá cacbon cán nóng theo thành phần hóa học

chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 257-1 (ISO 6508-1), Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T). TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10858:2015 (ISO 11453:1996) về Giải thích dữ liệu thống kê – Kiểm nghiệm và khoảng tin cậy liên quan đến tỷ lệ

x = n                    □ pu,t = 1 - Trường hợp 0 < x < n              □ Đọc giá trị từ Bảng 3 đối với q = 1 - α/2: u1-α/2 = Đọc giá trị d tương ứng với mức tin cậy đã chọn: 1 - α 0,90 0,95 0,99

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11032:2015 về Đồ uống - Xác định hàm lượng glycerol trong rượu vang và nước nho - Phương pháp sắc ký lỏng

bị, dụng cụ Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và cụ thể sau đây: 4.1. Máy sắc ký lỏng (LC), có bộ bơm mẫu, bộ phận làm nóng cột, detector chỉ số khúc xạ, máy tích phân. 4.2. Cột LC, kích thước 300 mm x 7,8 mm, được nhồi cation mạnh (dạng H+), số đĩa lý thuyết n ³ 1 500, hệ số đuôi T £ 1,5 được tính cho

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6011:2015 (ISO 7117:2010) về Mô tô - Phương pháp đo xác định vận tốc lớn nhất

s dT Mật độ tương đối của không khí trong quá trình thử - d0 Mật độ tương đối của không khí ở các điều kiện tiêu chuẩn - espeed Sai số đo vận tốc trung bình cộng của hệ thống km/h

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6758:2015 về Phương tiện giao thông đường bộ - Kính an toàn và vật liệu kính an toàn - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

of safety glazing material) Tấm kính được xác định từ 2.1 đến 2.7 không có các khác nhau cơ bản nào, đặc biệt đối với đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong các Phụ lục từ D đến N và từ Phụ lục Q đến Phụ lục S). 2.19.1 Mặc dù sự thay đổi các đặc tính chủ yếu chứng tỏ rằng sản phẩm là loại mới, nó vẫn được chứng nhận rằng,

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11018:2015 (ISO 12099:2010) về Thức ăn chăn nuôi, ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc nghiền - Hướng dẫn kỹ thuật đo hồng ngoại gần

không chấp nhận phương trình hiệu năng trên tập hợp mẫu nhỏ được chọn từ tập hợp mẫu mới.                      (4) Trong đó: α  là khả năng tạo ra sai số kiểu l; t  là giá trị t thích hợp với phép thử với bậc tự do liên quan đến SEP và xác suất sai số kiểu l được chọn (xem Bảng 1); n  là số mẫu độc lập; sSEP  là sai

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10710:2015 (ISO 12873:2010) về Dầu ôliu và dầu bã ôliu - Xác định hàm lượng sáp bằng sắc kí khí mao quản

Tháo dung môi cho đến khi còn đến 1 mm cao hơn đỉnh của chất hấp phụ. Chiết tiếp bằng 70 ml n-hexan để loại bỏ hết các n-alkan có mặt tự nhiên. Sau đó bắt đầu rửa giải sắc kí bằng cách thu lấy 180 ml hỗn hợp 99 ml/100 ml n-hexan (5.2) và 1 ml/100 ml dietyl ete (5.3) ml ở tốc độ khoảng 15 giọt trong 10 s. Thực hiện sắc kí cột ở nhiệt độ phòng.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11277:2015 (ISO 14903:2012) về Hệ thống lạnh và bơm nhiệt - Đánh giá độ kín của các bộ phận và mối nối

7.6.4.2.5. Siết chặt lại các mối nối có rò rỉ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 7.6.4.2.6. Đặt các mẫu thử trong buồng khí hậu và tiến hành thử n chu kỳ nhiệt độ và áp suất phù hợp với Hình 5 và Bảng 9 và đồng thời tiến hành thử rung cho lắp ráp bộ phận với tần số rung f và độ dịch chuyển rung s. 7.6.4.2.7. Trước khi thử n chu kỳ nhiệt độ, áp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11267:2015 (ISO 525:2013) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Yêu cầu chung

gờ nổi trên một mặt bên Kiểu 20 D/K x T/N x H ISO 603-1 ISO 603-4 21 Bánh mài có gờ nổi trên cả hai mặt Kiểu 21 D/K x T/N x H ISO 603-1 ISO 603-4 22 Bánh mài có gờ nổi trên một

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10717:2015 (ISO 3455:2007) về Đo đạc thủy văn - Hiệu chuẩn đồng hồ đo dòng trong bể hở hình trụ

 (r/s) (4) và  (m/s) (5) trong đó t1  là thời gian (số lượng các khoảng thời gian đầy đủ và phần thời gian lẻ nhân với độ dài của một khoảng thời gian) tương ứng với N số lượt quay của rô-to đồng hồ; t2  là thời gian (số lượng các khoảng thời gian đầy đủ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8125:2015 (ISO 20483:2013) về Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô – Phương pháp Kjeldahl

dịch B có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào thiết bị. Việc chuẩn độ bằng điện thế sử dụng điện cực pH, cần được kiểm tra hàng ngày. 5.7.1  Dung dịch A Xanh bromocresol (C21H14Br4O5S): 200 mg. Etanol (C2H5OH), 95 % thể tích: một lượng đủ cho 100 ml dung dịch. 5.7.2  Dung dịch B Đỏ metyl (C15H15N3O2): 200 mg.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43