Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" lu���t d��n s��� 2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1482 văn bản

1

Quyết định 307/2005/QĐ-TTG về quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, do Thủ tướng Chính phủ ban hành

307/2005/QD-TTG,Quyết định 307 2005,Thủ tướng Chính phủ,Áp thấp nhiệt đới,Bão ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 307/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm

Ban hành: 25/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 77/2005/QĐ-BNN về "danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

77/2005/QD-BNN,Quyết định 77 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục phân bón được phép sản xuất,Danh mục phân bón được phép sử dụng,Danh mục phân bón được phép kinh doanh,Bổ sung,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 24/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Việt An tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

điều tiết hồ chứa nư­ớc Việt An phải đảm bảo: 1. An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng chống với tần suất thiết kế P = 1% tương ứng với mực n­ước cao nhất là H = +94,48m; tần suất kiểm tra P = 0,2% t­ương ứng với mực n­ước cao nhất H = +95,00m. 2. Cấp nư­ớc phục vụ sản xuất nông nghiệp theo nhiệm vụ thiết kế đ­ược duyệt. Điều 3.

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Hiệp định số 02/2005/LPQT về tổ chức Vệ tinh viễn thông quốc tế INTELSAT có hiệu lực đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều ước quốc tế 02 2005,Chính phủ,Hiệp định Vệ tinh viễn thông quốc tế,Hiệp định INTELSAT,02/2005/LPQT,Công nghệ thông tin ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ HIỆP ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC VỆ TINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ INTELSAT  BỘ NGOẠI GIAO Số: 02/2005/LPQT                                 Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2005 Hiệp định của

Ban hành: 28/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 61/2005/QĐ-BNN ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.500mm, hoặc - 1000-1500mm, tËp trung 2, 3 th¸ng §Ønh SS­ên ¬nS Ch©n §Ønh   S­ên Ch©n §Ønh S­ên S Ch©n > 350 - C¸t, c¸t pha, dµy £ 80 cm.

Ban hành: 12/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 53/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao tỉnh Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

53/2005/QD-BNN,Quyết định 53 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hồ chứa nước Sông Quao,Quy trình vận hành điều tiết,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Quy trình vận hành,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ─── CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 91/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Eakao tỉnh Đắk Lắk do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

91/2005/QD-BNN,Quyết định 91 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hồ chứa nước Eakao,Tỉnh Đắk Lắk,Quy trình vận hành,Quy trình vận hành điều tiết,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 32/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Vạn Hội tỉnh Bình Định do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

32/2005/QD-BNN,Quyết định 32 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hồ chứa nước Vạn Hội,Quy trình vận hành,Quy trình vận hành điều tiết,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 23/2005/QĐ-BNN về quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước núi ngang tỉnh Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

23/2005/QD-BNN,Quyết định 23 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hồ chứa nước Núi Ngang,Quy trình vận hành,Quy trình vận hành điều tiết,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 23/2005/QĐ-BNN, ngày 27 tháng 4 năm 2005

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 82/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành hệ thống thuỷ lợi An Trạch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

82/2005/QD-BNN,Quyết định 82 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hệ thống thủy lợi An Trạch,Thủy lợi An Trạch,Quy trình vận hành,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 80/2005/QĐ-BNN về Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

80/2005/QD-BNN,Quyết định 80 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cây trồng quý hiếm,Nguồn gen cần bảo tồn,Nguồn gen quý hiếm cần bảo tồn,Bảo tồn nguồn gen,Nguồn gen cây trồng quý hiếm,Danh mục cây trồng quý hiếm,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 05/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 74/2005/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 10/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

7 Xây dựng cụm nhà ở cao tầng N5A - N5BC - N5D (thuộc khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính 1 Cầu Giấy - Thanh Xuân 2002 - 2005 2 nhà 9 - 11 tầng (256 căn hộ) 2189/QĐ- UB 04/3/2002 78.855

Ban hành: 18/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

14

Quyết định 90/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tràng Vinh tỉnh Quảng Ninh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

90/2005/QD-BNN,Quyết định 90 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hồ chứa nước Tràng Vinh,Tỉnh Quảng Ninh,Quy trình vận hành,Quy trình vận hành điều tiết,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Quyết định 05/2005/QĐ-BYT về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép dăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

05/2005/QD-BYT,Quyết định 05 2005,Bộ Y tế,Chế phẩm diệt côn trùng,Chế phẩm diệt khuẩn,Được phép sử dụng,Hạn chế sử dụng,Cấm sử dụng,Danh mục hóa chất,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số

Ban hành: 18/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 17/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 338 : 2005 "Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

góc với các trục tương ứng x-x, y-y                          lw                  chiều dài tính toán của đường hàn                 S                  mômen tĩnh                 s                   bước lỗ bulông                 t                    chiều dày                 tf , tw              chiều dày của bản

Ban hành: 31/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 16/2005/QĐ-BNN về Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11) Thông canbê (Pinus caribaea Morelet) 12) Bạch đàn urophylla (Eucalyptus urophylla S.T.Blake) 13) Dó trẩm (Aquilarria crassna Pierre ex Lecomte) 14) Bời lời đỏ (Litsea glutinosa (Lowr.) cư B.Rob. 8. Vùng Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình D­ương, Bình Phước, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. l)

Ban hành: 15/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 07/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 335 : 2004 Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

của nư­ớc lên mặt hạ l­ưu đập với mức n­ước hạ l­ưu tối thiểu và tối đa - (h1 và h2); - Áp lực thấm trong thân đập và nền, áp lực ngược lên đáy đập với MNDBT - (Up1), MNGC - (Up2), khi MNKT - (Up3) và khi màn chống thấm và thiết bị tiêu nước không làm việc bình thường(Up4). - Áp lực của bùn cát lên mặt thư­ợng ­u đập (S). - Tác

Ban hành: 07/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 19/2005/QĐ-BNN về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho cây rau do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

19/2005/QD-BNN,Quyết định 19 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thuốc bảo vệ thực vật cho cây rau,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật,Thuốc bảo vệ thực vật,Tài nguyên - Môi trường       BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Số

Ban hành: 24/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 52/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Cà Giây tỉnh Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

52/2005/QD-BNN,Quyết định 52 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hồ chứa nước Cà Giây,Quy trình vận hành,Quy trình vận hành điều tiết,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Tỉnh Bình Thuận,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.211.61