Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật thương mại 2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 40 văn bản

1

Luật Thương mại 2005

Luật 36 2005,Quốc hội,Luật Thương mại,Thương mại,Hoạt động thương mại,Hàng hóa,Cung ứng dịch vụ,Xúc tiến thương mại,Vi phạm hợp đồng,Mua bán hàng hóa,36/2005/QH11 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Luật Nhà ở 2005

Luật 56 2005,Quốc hội,Luật nhà ở,Quyền sở hữu nhà ở,Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Chủ sở hữu nhà ở,Phát triển nhà ở,Nhà ở thương mại,Nhà ở xã hội,56/2005/QH11,Bất động sản QUỐC HỘI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Luật Đấu thầu 2005

gia đấu thầu 1. Cá nhân tham gia bên mời thầu phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Am hiểu pháp luật về đấu thầu; b) Có kiến thức về quản lý dự án; c) Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu theo các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính và pháp lý; d) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Luật Đầu tư 2005

theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 8. Mở cửa thị trường, đầu tư liên quan đến thương mại Để phù hợp với các quy định trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Nhà nước bảo đảm thực hiện đối với nhà đầu tư nước ngoài các quy

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Luật Doanh nghiệp 2005

Luật 60 2005,Quốc hội,Luật Doanh nghiệp,Đăng ký kinh doanh,Công ty Trách nhiệm hữu hạn,Công ty Cổ phần,Công ty hợp danh,Công ty Liên doanh,Hoạt động kinh doanh,60/2005/QH11,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Luật Thanh niên 2005

Luật 53 2005,Quốc hội,Luật Thanh niên,Thanh niên Việt Nam,Thanh niên xung phong,Hội Liên hiệp thanh niên,Thanh niên khuyết tật,Tổ chức thanh niên,53/2005/QH11,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Luật Đường sắt 2005

Luật 35 2005,Quốc hội,Luật Đường sắt,Ga đường sắt,Công lệnh tải trọng,Công lệnh tốc độ,Tuyến đường sắt,Phương tiện giao thông đường sắt,35/2005/QH11,Giao thông - Vận tải QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 35/2005

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Luật Quốc phòng 2005

Luật 39 2005,Quốc hội,Luật Quốc phòng,Lệnh giới nghiêm,Thiết quân luật,Nền quốc phòng toàn dân,Khu vực phòng thủ,Tiềm lực quốc phòng,Tình trạng chiến tranh,Tổng động viên,39/2005/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Luật Dược 2005

vực có điều kiện y tế, thương mại tương tự như Việt Nam; b) Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá kê khai; c) Giá bán buôn thuốc, giá bán lẻ thuốc phải được niêm yết; d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo công khai giá thuốc được kê khai; định kỳ công bố giá tối đa đối với các loại thuốc

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Luật Giáo dục 2005

Luật 38 2005,Quốc hội,Luật giáo dục,Hệ thống giáo dục quốc dân,Hoạt động giáo dục,Xã hội hóa giáo dục,Giáo dục mầm non,Giáo dục phổ thông,Giáo dục đại học,Giáo dục sau đại học,38/2005/QH11,Giáo dục QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Luật du lịch 2005

Luật 44 2005,Quốc hội,Luật du lịch,Khu du lịch,Phát triển du lịch,Khách du lịch,Hoạt động du lịch,Tài nguyên du lịch,Điểm du lịch,Tuyến du lịch,44/2005/QH11,Thương mại QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

Luật 47 2005,Quốc hội,Luật thi đua khen thưởng sửa đổi,Luật thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Truy tặng danh hiệu,Anh hùng lao động,Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,Sửa đổi,Bổ sung,47/2005/QH11,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Bộ luật Dân sự 2005

hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Bộ luật Hàng hải 2005

Luật 40 2005,Quốc hội,Luật Hàng hải,Bộ luật Hàng hải,Hoạt động hàng hải,Vận chuyển hàng hóa,Tàu biển Việt Nam,An toàn hàng hải,Vận tải đường biển,Đại lý tàu biển,40/2005/QH11,Giao thông - Vận tải QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc  Số

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. 3. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Luật Công an nhân dân 2005

Luật 54 2005,Quốc hội,Luật Công an nhân dân,Công an nhân dân,Bảo vệ an ninh quốc gia,Biện pháp nghiệp vụ,54/2005/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/2005/QH11 Hà

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Luật Bảo vệ môi trường 2005

luật. 4. Hàng hoá, thiết bị, phương tiện có khả năng gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải được phép và chịu sự kiểm tra về môi trường của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 5. Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Luật Giao dịch điện tử 2005

Luật 51 2005,Quốc hội,Luật Giao dịch điện tử,Giao dịch điện tử,Chữ ký điện tử,Chứng thực chữ ký,Chứng thư điện tử,Phương tiện điện tử,Chứng thực chữ ký điện tử,51/2005/QH11,Thương mại,Công nghệ thông tin,Quyền dân sự QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Luật phòng, chống tham nhũng 2005

Luật 55 2005,Quốc hội,Luật phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Chống tham nhũng,Hành vi tham nhũng,Minh bạch tài chính,Công khai minh bạch,55/2005/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

khác. Điều 6. Áp dụng điều ước quốc tế và tập quán thương mại quốc tế trong quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài 1. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 2. Trong trường hợp quan hệ

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108