Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" luật khiếu nại tố cáo "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 200 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10002:2015 (ISO 10002:2014) về Quản lý chất lượng - Sự thoả mãn của khách hàng - Hướng dẫn về xử lý khiếu nại

quan tâm khác. Thông tin thu thập được trong quá trình xử lý khiếu nại có thể dẫn đến việc cải tiến sản phẩm, quá trình và khi các khiếu nại được giải quyết thỏa đáng, danh tiếng của tổ chức có thể sẽ được nâng cao. Điều này không phụ thuộc vào qui mô, vị trí và lĩnh vực hoạt động của tổ chức. Trong thị trường đang trong quá trình toàn cầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10002:2007 (ISO 10002:2004) về Hệ thống quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn về xử lý khiếu nại trong tổ chức

thập được trong quá trình xử lý khiếu nại có thể là tiền đề cho việc cải tiến sản phẩm, quá trình và khi các khiếu nại được giải quyết thỏa đáng, danh tiếng của tổ chức có thể sẽ được nâng cao. Điều này không phụ thuộc vào quy mô, vị trí và lĩnh vực hoạt động của tổ chức. Trong thị trường đang trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, giá

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 10002:2005 (ISO 10002 : 2004) về Hệ thống quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng- Hướng dẫn về xử lý khiếu nại trong tổ chức do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

cao. Điều này không phụ thuộc vào qui mô, vị trí và lĩnh vực hoạt động của tổ chức. Trong thị trường đang trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, giá trị của tiêu chuẩn này càng được khẳng định rõ ràng hơn do tiêu chuẩn này đưa ra cách thức xử lý khiếu nại phù hợp. Một quá trình xử lý khiếu nại có hiệu lực và hiệu quả phản ánh các nhu cầu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019 (ISO 21001:2018) về Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý đối với tổ chức giáo dục - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

nâng cao khả năng của tổ chức trong việc duy trì điều này. CHÚ THÍCH: Việc phân loại các bên quan tâm trong tổ chức giáo dục được nêu trong Phụ lục C. Mặc dù tổ chức giáo dục và người học trên toàn cầu là các bên hưởng lợi chính từ tiêu chuẩn này, nhưng tất cả các bên quan tâm cũng sẽ hưởng lợi từ hệ thống quản lý được chuẩn hóa của tổ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12134:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận

cần được đề cập khi xác định phạm vi đánh giá hoặc xây dựng kế hoạch đánh giá. - Khiếu nại tổ chức chứng nhận nhận được về khách hàng; - Đánh giá kết hợp, tích hợp hoặc đồng đánh giá; - Những thay đổi về yêu cầu chứng nhận; - Những thay đổi về yêu cầu pháp lý; - Những thay đổi về yêu cầu công nhận; - Dữ liệu về việc

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17011:2017 (ISO/IEC 17011:2017) về Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp

thay đổi này có thể liên quan đến: - tình trạng pháp lý, thương mại, sở hữu hoặc tổ chức; - tổ chức, lãnh đạo cao nhất hoặc nhân sự chủ chốt; - nguồn lực và (các) địa điểm; - phạm vi công nhận; - các vấn đề khác có thể ảnh hưởng tới khả năng của tổ chức đánh giá sự phù hợp trong việc thỏa mãn các yêu cầu công nhận.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12851:2019 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc

trước đó. CHÚ THÍCH: Danh mục dưới đây bao gồm các hạng mục bổ sung có thể được xem xét khi xây dựng hoặc sửa đổi chương trình đánh giá, các hạng mục này cũng có thể cần được đề cập khi xác định phạm vi đánh giá hoặc xây dựng kế hoạch đánh giá. - khiếu nại tổ chức chứng nhận nhận được về khách hàng; - những thay đổi về yêu cầu chứng

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22000:2018 (ISO 22000:2018) về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

an toàn thực phẩm đã xác định cần được kiểm soát bởi các tổ chức khác trong chuỗi thực phẩm và/hoặc người tiêu dùng; 3) thỏa thuận hợp đồng, yêu cầu và đơn hàng bao gồm cả sửa đổi; 4) phản hồi của khách hàng và/hoặc người tiêu dùng bao gồm cả khiếu nại; c) các cơ quan luật định và chế định; d) các tổ chức khác có tác động

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018) về Quản lý chất lượng - Chất lượng của tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững

thống nhất cho các giá trị và chiến lược của tổ chức. TCVN ISO 9001:2015 tập trung vào việc mang lại sự tin cậy vào các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, còn tiêu chuẩn này tập trung vào việc mang lại sự tin cậy vào khả năng của tổ chức trong việc đạt được thành công bền vững. Sự chú trọng của lãnh đạo cao nhất vào khả năng của tổ chức

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12595:2018 về Hệ thống quản lý sự kiện bền vững - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 20121:2015 trong tổ chức sự kiện du lịch

rõ hơn về nhân sự trong tổ chức về cách thức họ đóng góp cho hệ thống quản lý sự kiện du lịch bền vững, điều này có thể giúp tổ chức đạt được một cách ổn định các kết quả mục tiêu của mình. 5.2  Chính sách TCVN ISO 20121:2015 (ISO 20121:2012) 5.2  Chính sách 5.2.1  Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập một

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10003:2011 (ISO 10003:2007) về Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bên ngoài tổ chức

tranh chấp của tổ chức; - cải tiến cách thức xử lý khiếu nại và tranh chấp trong tổ chức; - cung cấp thông tin bổ sung có thể góp phần cải tiến các quá trình và sản phẩm của tổ chức; - nâng cao danh tiếng của tổ chức hoặc tránh hủy hoại danh tiếng; - nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế; - mang lại lòng tin

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17022:2013 (ISO/IEC TS 17022:2012) về Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu và khuyến nghị đối với nội dung báo cáo đánh giá bên thứ ba về hệ thống quản lý

Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu và khuyến nghị đối với nội dung báo cáo đánh giá chứng nhận bên thứ ba về hệ thống quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận, tổ chức công nhận và những người sử dụng tiềm năng khác). Tiêu chuẩn này được xây dựng để đạt được mức

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10001:2009 (ISO 10001:2007) về Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về quy phạm thực hành đối với tổ chức

tới cách ứng xử của tổ chức, nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng (3.5) và các điều khoản liên quan. CHÚ THÍCH 1: Các điều khoản liên quan có thể bao gồm các mục tiêu, điều kiện, hạn chế, thông tin liên lạc và thủ tục xử lý khiếu nại. CHÚ THÍCH 2: Sau đây, thuật ngữ “quy phạm” được dùng thay cho “quy phạm thực hành về thỏa mãn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12291-2:2018 (ISO 10667-1:2011) về Cung cấp dịch vụ đánh giá - Quy trình đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức - Phần 1: Yêu cầu đối với khách hàng

CHÚ THÍCH: Điều này tính đến các yếu tố như chi phí cho quản trị, thời gian cần thiết cho mỗi quản trị, chấm điểm, lập hồ sơ, viết báo cáo, các kỹ năng cần thiết của người đánh giá và sự dễ dàng cung cấp phản hồi của người tham gia đánh giá. 2.27 Tính hợp lệ (validity) Mức độ ở đó việc thuyết minh và sử dụng điểm đánh giá nhất quán

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12292-2:2018 (ISO 10667-2:2011) về Cung cấp dịch vụ đánh giá - Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức - Phần 2: Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ

giá. CHÚ THÍCH: Điều này tính đến các yếu tố như chi phí cho quản trị, thời gian cần thiết cho mỗi quản trị, chấm điểm, lập hồ sơ, viết báo cáo, các kỹ năng cần thiết của người đánh giá và sự dễ dàng cung cấp phản hồi của người tham gia đánh giá. 2.27 Tính hợp lệ (validity) Mức độ ở đó việc thuyết minh và sử dụng điểm đánh giá

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-106:2012/BNNPTNT về quy trình giám định mọt to vòi (Caulophilus oryzae (Gyllenhal)) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

phát hiện được mọt to vòi phải gửi mẫu hoặc tiêu bản về Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật để thẩm định trước khi ra quyết định công bố và xử lý dịch. Đơn vị giám định phải lưu mẫu theo Quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về thời gian để giải quyết khiếu nại về kết quả giám định (nếu có). III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cục Bảo vệ thực vật có

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015) về Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 1: Các yêu cầu

hoặc được cho phép theo thỏa thuận hợp đồng (ví dụ như với tổ chức công nhận) cung cấp thông tin bảo mật, thì khách hàng hoặc cá nhân liên quan phải được thông báo trước về các thông tin được cung cấp trừ khi pháp luật ngăn cấm. 8.4.5. Thông tin về khách hàng từ các nguồn không phải là khách hàng (ví dụ như bên khiếu nại, cơ quan quản lý)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27006:2017 (ISO/IEC 27006:2015) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin

này. Các đánh giá giám sát có thể được kết hợp với các đánh giá của các hệ thống quản lý khác. Báo cáo phải chỉ rõ các khía cạnh liên quan đến từng hệ thống quản lý. Trong suốt các đánh giá giám sát, các tổ chức chứng nhận phải kiểm tra hồ sơ về những yêu cầu xem xét lại và khiếu nại đưa ra trước tổ chức chứng nhận và trong trường hợp có

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10844:2015 (ISO 2146:2010) về Thông tin và tư liệu - Dịch vụ đăng ký cho các thư viện và tổ chức liên quan

sử dụng quốc tế. Phiên bản lần thứ hai được xem xét vào năm 1988. Các cơ quan lưu trữ đã tìm được những phương pháp mới để thu thập và xuất bản thông tin thư mục trên internet và chuyển nó thành dạng đọc máy để hỗ trợ việc khám phá và cung cấp. Nhu cầu đã được xác định để sử dụng lại tiêu chuẩn này như một danh mục các yếu tố dữ liệu có

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 16949:2011 (ISO/TS 16949:2009) về Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho các tổ chức sản xuất ô và phụ tùng liên quan

các yêu cầu cần chú thích. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng cho nội bộ và tổ chức bên ngoài, kể cả các tổ chức chứng nhận, để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu luật định và chế định áp dụng cho sản phẩm cũng như các yêu cầu riêng của tổ chức. Các nguyên tắc quản lý chất lượng nêu trong TCVN ISO

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.6.131