Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" luật khiếu nại tố cáo "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1366 công văn

1

Công văn số 3217/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tháp trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009 Kính gửi: - Thanh tra Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số

Ban hành: 19/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

2

Công văn số 1000/TTg-KNTN về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: - Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2009

3

Công văn 1211/VPCP-V.I năm 2017 báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

1211/VPCP-V.I,Công văn 1211 2017,Văn phòng Chính phủ,Luật Khiếu nại tố cáo,Hướng dẫn Luật khiếu nại,Báo cáo tổng kết,Phổ biến pháp luật khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

4

Công văn 11076/VPCP-V.I năm 2020 về phối hợp với Hội Nông dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc tăng cường phối hợp với các cấp Hội Nông dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; cung cấp, trao đổi thông tin tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội,

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

5

Công văn 3924/BHXH-TTKT năm 2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

thủ tục, quy định của pháp luật dẫn đến việc giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo chưa có tính thuyết phục nên vụ việc KNTC chưa được giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Để công tác TCD, giải quyết KNTC, KNPA đi vào nề nếp, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu: 1. Đối với Giám đốc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

6

Công văn 115/TTg-V.I năm 2020 về xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Đại biểu Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác chuyển đến; đơn thư phản ánh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; vụ việc dư luận xã hội quan tâm; vụ việc có dấu hiệu giải quyết không đúng pháp luật. b) Chuyển Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

7

Công văn 6472/VPCP-V.I năm 2020 về tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài trên địa bàn Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những người có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: -

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

8

Công văn 5659/VPCP-V.I về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

5659/VPCP-V.I,Công văn 5659 2020,Văn phòng Chính phủ,Công tác thanh tra phòng chống tham nhũng,Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo,Công tác thanh tra khiếu nại trong 6 tháng cuối 2020,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

9

Công văn 469/BHXH-TTKT năm 2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời quyền lợi chính đáng của công dân.

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

10

Công văn 4525/VPCP-V.I năm 2017 Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nông dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

4525/VPCP-V.I,Công văn 4525,Văn phòng Chính phủ,Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,Giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo,Tuyên truyền phổ biến luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

11

Công văn 323/VPCP-V.I năm 2017 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn do Văn phòng Chính phủ ban hành

323/VPCP-V.I,Công văn 323 2017,Văn phòng Chính phủ,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật,Giáo dục pháp luật,Khiếu nại Tố cáo,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

12

Công văn 1246/UBND-BTCD về theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 theo Kế hoạch của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội do thành phố Hà Nội ban hành

NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Từ 16/8/2020 -15/8/2021) 1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 1. Khái quát tình hình, kết quả triển khai tiếp công dân theo Luật tiếp công dân và Nghị định, Thông tư hướng dẫn. - Việc xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

13

Công văn 1066/VKSTC-V12 năm 2021 về giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân; VKSND tối cao đã hệ thống, nghiên cứu, giải đáp, cụ thể như sau: I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN 1. Trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo là người không biết chữ và bị khiếm khuyết về thính giác thì phải giải quyết như thế nào? Có được từ chối tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Tiếp công dân hay

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

14

Công văn 12268/VPCP-V.I năm 2018 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

12268/VPCP-V.I,Công văn 12268 2018,Văn phòng Chính phủ,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

15

Công văn 9740/VPCP-V.I năm 2020 về thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phòng ban hành

9740/VPCP-V.I,Công văn 9740 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện công tác tiếp công dân,Thực hiện giải quyết khiếu nại,Thực hiện giải quyết tố cáo,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

16

Công văn 4035/VPCP-V.I năm 2017 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế để công dân tập trung đến các cơ quan Trung ương khiếu kiện; phối hợp

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

17

Công văn 3000/BHXH-TTKT năm 2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

chủ yếu để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo là do: (1) Một số bất cập, vướng mắc trong quy định của chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT chưa được quy định, hướng dẫn kịp thời, chưa rõ ràng, cụ thể; (2) Công tác quản lý, thực hiện nghiệp vụ của BHXH tỉnh chưa chặt chẽ, không tuân thủ đúng quy định, quy trình giải quyết nghiệp

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

18

Công văn 162/TCT-KTNB năm 2019 hướng dẫn sau giải quyết khiếu nại do Tổng cục Thuế ban hành

162/TCT-KTNB,Công văn 162,Tổng cục Thuế,Thủ tục giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại cơ quan thuế,Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

19

Công văn 10099/VPCP-V.I năm 2016 thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành có liên quan khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. 2.

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

20

Công văn 5666/BNN-TTr năm 2013 tổ chức lớp học Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

V/v tổ chức lớp học Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 Kính gửi:…………………………………………………………. Thực hiện công tác phổ biến Pháp luật năm 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Thanh tra Bộ phối hợp với Trường

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.6.131