Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật công đoàn "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15549 văn bản

1

Báo cáo 06a/BC-UBDT kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức năm 2016 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nguồn khác: ỦY BAN DÂN TỘC ---------- BM -09/§T KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (Kèm theo Báo cáo số 06a /BC-UBDT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc) Đơn vị tính: lượt người

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

2

Quyết định 50a/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

CẤP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 50a /2016/QĐ-UBND ngày 22 /12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) Phần I PHÂN CẤP NGUỒN THU Căn cứ nguồn thu của ngân sách Trung ương quy định tại Điều 35; nguồn thu của ngân sách địa phương quy định tại Điều 37, nguyên tắc

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

3

Quyết định 7437/QĐ-BCA-A61 năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, A61(A72), T.120b. BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quang THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 7437/QĐ-BCA-A61 ngày 16 tháng

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

4

Quyết định 6300/QĐ-BCA-A61 năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thực hiện); - Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - Lưu: VT, A61(A72), T.120b. BỘ

Ban hành: 28/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

5

Quyết định 01a/QĐ-UBDT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01a/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

6

Quyết định 2158a/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2015 do tỉnh Bình Phước ban hành

bên 500 mét có bố trí dãy phân cách giữa rộng 03 mét. - Tốc độ thiết kế: 60 km/h - Tải trọng trục xe tính toán: 12T/trục - Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1 9.3 Các tuyến D1, D4, N7 nền đường rộng 09 m; mặt đường thảm nhựa rộng 5 m; có lề đường rộng 2 mét x 2 bên. - Tốc độ thiết kế:

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

7

Quyết định 2702/QĐ-BCA-A61 năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, được bổ sung, sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

Nơi nhận: - Như Điều 3; - VK1, VK4; - Lưu: VT, A61(A72), T.5b. BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quang THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

8

Nghị quyết 16a/2011/NQ-HĐND về đặt tên đường thành phố Huế đợt VI do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16a/2011/NQ-HĐND Huế, ngày 17 tháng 3 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

9

Quyết định 562a/QĐ-BTC đính chính Thông tư 23/2009/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

đợt/năm Số liệu thống kê độ cao mốc kiểm tra, cọc, thuỷ trí trong tháng (T-1c) 90 2 đợt/năm Số liệu ghi chú đặc biệt (T-1d) 90 2 đợt/năm Số liệu thống kê độ cao đầu cọc và điểm “0” thuỷ chí các

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2009

10

Quyết định 650/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - VPCP (để b/c Thủ tướng CP); - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuôc Chính phủ; - Văn phòng T.Ư và các ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân

Ban hành: 13/06/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

11

Quyết định 72a/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình: Phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc do Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

ỦY BAN NHÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72a/2006/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

12

Quyết định 961/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 961/2006/QĐ-BCA(A11) Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ

Ban hành: 22/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2006

13

Quyết định 144/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

việc thi hành quyết định này. Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - VPCP (để b/c Thủ tướng CP); - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Văn phòng T.Ư và các ban của Đảng - Văn

Ban hành: 24/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 183/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

sát nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Đảng ủy VKSND tối cao; - Các đ/c Phó Viện trưởng VKSND tối cao; - Văn phòng BCSĐ VKSND tối cao; - Lưu: VT, T1. VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Hòa Bình QUY ĐỊNH

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

15

Quyết định 160/2005/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Ph­ương án sắp xếp thí sinh trong phòng thi, mã số phách bài thi chư­a công bố; 5. Số lượng và danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học được tuyển đi đào tạo sĩ quan dự bị hàng năm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 6. Tin, tài liệu về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo từ cấp vụ và t­ương đ­ương trở

Ban hành: 23/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Chỉ thị 37/CT-UBND năm 2013 tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8 do tỉnh Nghệ An ban hành

dịch. c) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9, H10N8 trên thế giới và trong nước, sự nguy hiểm của dịch cúm gia cầm, tác hại của việc buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch, giám sát của ngành thú y. d) Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển,

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

17

Quyết định 590A/1998/QĐ-BTC về Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 590A/1998/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ MUA TỐI THIỂU TẠI CỬA KHẨU ĐỂ TÍNH THUẾ NHẬP

Ban hành: 29/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

18

Quyết định 839a-TC/QĐ/TCT năm 1997 ban hành in ấn, quản lý sử dụng tem hàng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 839a-TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH IN ẤN, QUẢN LÝ SỬ DỤNG TEM HÀNG NHẬP KHẨU

Ban hành: 31/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

19

Thông tư 02-TT/BNV(A18) năm 1995 hướng dẫn Nghị định 24/CP-1995 về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ Nội vụ ban hành

trần), trong đó 01 ảnh dán vào đơn. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý đóng dấu giáp lai vào ảnh, xác nhận vào đơn đó. Nếu người ký xác nhận vào đơn nói trên chính là thủ trưởng có thẩm quyền cử công chức, viên chức, nhân viên ra nước ngoài thì không cần có văn bản như điểm a1 trên đây.; b) Xuất cảnh từ lần thứ 2 trở đi mà

Ban hành: 30/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

20

Quyết định 758A/QĐ-UB-CN năm 1993 về kiểm soát ô nhiễm môi trường thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

bảo mức độ tiếng ồn do hoạt động của các đối tượng theo quy định bảng 4A và độ rung bảng 4B, 4C. Trong giao thông, tất cả các loại xe có động cơ, khi lưu thông trên đường phải đảm bảo độ ồn không vượt quá các tiêu chuẩn quy định bảng 5. 6.3- Những hoạt động có nước thải chứa hóa chất, chất độc, các chất không hòa tan, dầu mỡ,

Ban hành: 15/05/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status