Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" huy hieu thi hanh an "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2286 công văn

1

Công văn 13443/CT-TTHT năm 2015 về hủy hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13443/CT-TTHT V/v: Hủy hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

2

Công văn 1502/BTP-PBGDPL năm 2017 hướng dẫn phát huy vai trò của câu lạc bộ pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời, giúp hội viên và nhân dân trên địa bàn nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư.

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

3

Công văn 5868/CT-TTHT năm 2014 về hủy hóa đơn đã lập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5868/CT-TTHT V/v: Hủy hóa đơn đã lập TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

4

Công văn 1259/VPCP-KTTH năm 2014 về Đề án huy động vốn hỗ trợ cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1259/VPCP-KTTH V/v Đề án huy động vốn hỗ trợ cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

5

Công văn 49003/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế trong lập hóa đơn khi đã hủy toàn bộ hóa đơn do giải thể do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

6

Công văn 2487/BTĐKT-VI năm 2014 về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

BỘ NỘI VỤ BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2487/BTĐKT-VI V/v tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Hà

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

7

Công văn 6327/BKHĐT-PC hướng dẫn hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6327/BKHĐT-PC V/v hướng dẫn hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài Hà Nội, ngày 23 tháng 08

Ban hành: 23/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

8

Công văn 4821/TCHQ-QLRR áp dụng biện pháp quản lý doanh nghiệp hủy tờ khai tháng 3 và 4 năm 2015 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4821/TCHQ-QLRR V/v áp dụng biện pháp quản lý doanh nghiệp hủy tờ khai tháng 3 và 4-2015 Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

9

Công văn 786/TTg-KTTH năm 2016 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thức huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi sang vay theo Điều kiện thị trường sau khi Việt Nam tốt nghiệp IDA. Xây dựng phương án cân đối nguồn trả nợ tăng thêm khi Việt Nam chính thức bước sang giai đoạn tốt nghiệp IDA. - Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, gắn trách nhiệm của

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

10

Công văn 215/TANDTC-TĐKT năm 2013 về rà soát và làm thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TT HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 215/TANDTC-TĐKT V/v rà soát và làm thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Thẩm phán tiêu

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

11

Công văn 4917/BKHĐT-PTDN năm 2017 thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư của doanh nghiệp nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

không bù đắp được chi phí vận hành; chi phí sản xuất thực tế cao hơn chi phí sản xuất theo tính toán khi thiết kế dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi); thời gian lỗ thực tế kéo dài hơn thời gian lỗ kế hoạch. - Giá thành sản phẩm thực tế cao hơn giá thành sản phẩm theo tính toán khi thiết kế dự án II. Thực trạng các dự án có dấu hiệu đầu tư

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

12

Công văn 1447/TTg-KTN năm 2014 huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1447/TTg-KTN V/v Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 13/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

13

Công văn 204/TCTHADS-VP năm 2016 về tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao trong năm 2016, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016), Tổng cục Thi hành án dân sự mở đợt cao điểm về thi

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

14

Công văn 2324/BKHĐT-KTDV báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ghi chú: - Hiệu quả của Dự án: đánh giá khi có Dự án thì thu hút thêm bao nhiêu dự án đầu tư vào khu vực (vốn ĐT của các dự án mới), hoặc khi Dự án hoàn thành thì lượng khách du lịch tới khu vực đó tăng như thế nào. - Ghi chú: tình trạng của Dự án (đã hoàn thành hay chưa, thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng).

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2013

15

Công văn 4462/TCT-QLN năm 2014 giải thích cách hiểu về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4462/TCT-QLN V/v giải thích cách hiểu về gia hạn nộp thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 13/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

16

Công văn 1488/TCHQ-PC năm 2014 vướng mắc về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

vụ ánhành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính; vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết nhưng sau đó lại quyết định không khởi tố, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Theo tinh thần điểm a khoản 1 Điều 3

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

17

Công văn 3401/NHNN-CSTT về huy động và cho vay bằng ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

hiệu quả các biện pháp để kiểm soát hoạt động cho vay bằng ngoại tệ theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại điểm 4.3 Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2010 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010 và văn bản số 3215/NHNN-CSTT ngày 29 tháng 4 năm 2010 về việc cho vay

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

18

Công văn 3909/BHXH-TĐKT xây dựng tập thể, cá nhân đạt Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3909/BHXH-TĐKT V/v: xây dựng tập thể, cá nhân đạt Danh hiệu TĐ, hình thức KT cấp nhà nước. Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2012

19

Công văn 7490/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2012 về thí điểm giảng viên tham gia đánh giá hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7490/BGDĐT- NGCBQLGD V/v thí điểm giảng viên tham gia đánh giá hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

20

Công văn 4014/BTP-BTNN năm 2015 hướng dẫn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4014/BTP-BTNN V/v hướng dẫn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ban hành: 30/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status