Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" huong dan 3256/BGDĐT - NGCBQLGD ngày 17/5/2011 cua bo giao duc va dao tao "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47 công văn

Hệ thống tìm kiếm được 51 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 00 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
1

Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3256/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

2

Công văn 3330/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2016 hướng dẫn thực hiện tổ chức, quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3330/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn thực hiện tổ chức, quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

3

Công văn 2389/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2014 hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2389/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015 Hà Nội, ngày 13 tháng 5

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

4

Công văn 792/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 792/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn thực hiện Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông Hà Nội, ngày 25 tháng 02

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

5

Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7324/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

6

Công văn 8576/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8576/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT GDTX. Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

7

Công văn 2459/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2014 báo cáo công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

....................................................... SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC THAM GIA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NĂM HỌC 2013 - 2014 (Kèm theo Công văn số /BGDĐT-NGCBQLGD ngày tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Đơn vị tính: người Cấp học Quy mô đội ngũ Số lượt người tham gia đào

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2014

8

Công văn 3670/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3670/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014. Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

9

Công văn 5735/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 các văn bản hướng dẫn của Bộ về triển khai nhiệm vụ Quy hoạch đội ngũ. Tham mưu với UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

10

Công văn 1240/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1240/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học. Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

11

Công văn 1006/NGCBQLGD-NG năm 2016 thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1006/NGCBQLGD-NG V/v: thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

12

Công văn 6261/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2016 về rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt Công văn số 3330/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức, quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông. Có

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

13

Công văn 8499/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2012 hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8499/BGDĐT-NGCBQLGD Về việc hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

14

Công văn 5233/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5233/BGDĐT-NGCBQLGD Vv Hướng dẫn báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên GDCD Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

15

Công văn 4214/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT. 2. Từ năm học 2012 - 2013, các sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học đã được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 và Công văn hướng dẫn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ Giáo dục

Ban hành: 28/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2011

16

Công văn 3619/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3619/BGDĐT-NGCBQLGD V/v Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 06

Ban hành: 02/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

17

Công văn 1700/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1700/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

18

Công văn 8270/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8270/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

19

Công văn 5516/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5516/BGDĐT-NGCBQLGD V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ NG&CBQLCSGD Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2011

20

Công văn 7490/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2012 về thí điểm giảng viên tham gia đánh giá hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

9. Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 10. Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status