Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" hôn nhân "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 12099 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6953:2001 (ISO 14718 : 1998) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng aflatoxic B1 trong thức ăn hỗn hợp - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6953:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6953:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Xác định hàm lượng aflatoxic B1 ,Thức ăn hỗn hợp,Thức ăn chăn nuôi ,TCVN 6953:2001,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6953 : 2001 ISO 14718 : 1998 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5815:1994 về phân hỗn hợp NPK - Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5815:1994,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5815:1994,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp thử,Phân hỗn hợp NPK,TCVN 5815:1994,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5815:1994 PHÂN HỖN HỢP NPK  PHƯƠNG PHÁP THỬ Mixed fertilizer NPK- Test methods TCVN 5815-1994 được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn:

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7388-1:2004 (ISO 9809-1 : 1999) về Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm - Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram có độ bền kéo nhỏ hơn 1100 MPa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

độ bền kéo lớn nhất Rm nhỏ hơn 1100 MPa. CHÚ THÍCH 1:   Các chai có dung tích nước nhỏ hơn 0,5 l có thể được chế tạo và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn này. CHÚ THÍCH 2:   Đối với các chai được tôi và ram có độ bền kéo lớn nhất lớn hơn hoặc bằng 1100 MPa theo TCVN 7388-2 (ISO 9809-2). Đối với các chai bằng thép thường hóa theo TCVN

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7388-2:2004 (ISO 9809-2 : 2000) về Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm - Phần 2: Chai bằng thép tôi và ram có độ bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100 MPa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

yêu cầu bổ sung thêm. CHÚ THÍCH 1: Các chai có dung tích nước nhỏ hơn 0,5 I có thể được chế tạo và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn này. CHÚ THÍCH 2: Đối với các chai được tôi và ram có độ bền kéo lớn nhất nhỏ hơn 1100 MPa theo TCVN 7388-1 (ISO 9809-1). Đối với các chai bằng thép thường hóa theo TCVN 7388-3 (ISO 9809-3). CHÚ

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3105:1993 về Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử

TCVN3105:1993,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3105:1993,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3015 : 1993 Nhóm H HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG - LẤY MẪU, CHẾ TẠO VÀ BẢO DƯỠNG MẪU THỬ Heavyweight concrete compound and heavyweight concrete - Samling, making and curing of test specimens

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2015

146

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6550:1999 (ISO 10156 : 1990) về Khí và hỗn hợp khí - Xác định tính cháy và khả năng oxy hoá để chọn đầu ra của van chai chứa khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

khí và hỗn hợp khí có khả năng oxi hóa cao được nhận biết theo TCVN : 1999 (ISO 5145:1990), phụ lục A - loại I - nhóm 4. Các chất khí và hỗn hợp khí đó hỗ trợ cho quá trình cháy mạnh hơn không khí. Các điều dưới đây sẽ giới thiệu phương pháp thử và tính toán để xác định xem chất khí hay hỗn hợp khí có phải là các chất ôxi hóa mạnh hay không.

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5226:1990 (ISO 556:1990) về Cốc (cỡ hạt lớn hơn 20mm) - Xác định độ bền cơ

kết quả đó. Trường hợp ngược lại phải thực hiện xác định lần thứ tư. Nếu độ lệch giữa bốn kết quả không lớn hơn độ lệch giới hạn cho bốn xác định (xem Điều 6.1.1) thì cả bốn kết quả có thể được chấp nhận. Nếu một kết quả có độ lệch vượt quá còn ba kết quả có độ lệch nằm trong giới hạn cho ba xác định thì có thể chấp nhận ba kết quả này

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4793:1989 (ST SEV 3960:1983) về Dung sai lắp ghép – Dung sai kích thước lớn hơn 10000 mm đến 40000 mm

16 24 40 60 100 160 240 Phụ lục 1 Quy tắc làm tròn số dung sai được sử dụng trong tiêu chuẩn Trị số dung sai làm tròn đến dãy số 1; 1,2; 1,6; 2; 2,4; 3; 4; 5; 6; 8; 10; và nhân với 10; 100 để được dung sai lớn hơn 10 mm và

Ban hành: Năm 1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

149

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121:1979 về vữa và hỗn hợp vữa xây dựng - phương pháp thử cơ lí

cho phẳng và nhẵn. 2. Hỗn hợp vữa có độ lưu động lớn hơn 4cm. Vữa này được đúc trong các khuôn không có đáy. Khuôn sau khi đã lắp ghép và bôi dầu, được đặt lên hai viên gạch có chiều cao bằng nhau và mặt gạch đã được mài phẳng. Trên mặt hai viên gạch được trải giấy báo hoặc giấy bản đã thấm - ướt, sau đó đổ hỗn hợp vữa vào đầy khuôn,

Ban hành: Năm 1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4456:1987 về Hỗn hợp thấm cacbon thể rắn dùng than gỗ - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

có dán nhãn ghi rõ tên xí nghiệp sản xuất, tên sản phẩm, số hiệu lô sản phẩm và ngày chọn mẫu. 3.3 Xác định hàm lượng bari cacbonat BaCO3. Cân 2,5 g hỗn hợp thấm đã nghiền thành bột với độ chính xác 0,01 g, đổ vào cốc thủy tinh, rót vào cốc 50 ml nước ấm (50 ± 5 °C), 50 ml axit clohydric HCl pha loãng, đun sôi dung dịch 30 – 40 phút

Ban hành: 09/09/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2504:1978 về Vít cấy có đường kính ren lớn hơn 48 mm (tinh)

TCVN2504:1978,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2504:1978,***,Vít cấy,Vít cấy có đường kính ren lớn hơn 48 mm, Vít cấy tinh,TCVN 2504:1978,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2504 - 78 VÍT CẤY CÓ ĐƯỜNG KÍNH REN LỚN HƠN 48 mm (TINH) Studs for threoded hole with diameter from 52 to 160 mm (high precision) 1.

Ban hành: Năm 1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:1977 về xi măng poóc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật

định theo TCVN 6016 :1995[ ISO 679 :1989 (E) ] 5.4. Thời gian đông kết và ổn định thể tích của xi măng poóc lăng hỗn hợp xác định theo TCVN 1995 [ISO 9597 : 1989 (E) ] 5.5. Độ nghiền mịn của xi măng poóc lăng hỗn hợp xác định theo TCVN 4030 : 1985. 6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 6.1. Xi măng poóc lăng hỗn hợp khi

Ban hành: Năm 1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1055:1986 về thuốc thử - phương pháp chuẩn bị các thuốc thử, dung dịch và hỗn hợp phụ dùng trong phân tích

dung dịch 50 % 2.7.1.2. Cách chuẩn bị Hoà tan đến bão hoá amoniac vào nớc không chứa cacbon đioxit trong thiết bị quy định ở phụ lục 2 . Quá trình hoà tan được tiếp tục cho đến khi nhạn được dung dịch có khối lượng riêng khoảng 0,907 g / ml ( ứng với dung dịch amoni hiđroxit 25 % ) . Để nhận được các dung dịch có nồng độ amoniac cao hơn

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6688-2:2000 (ISO 8262 - 2 : 1987) về sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa –xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng weibull –bernrop (phương pháp chuẩn) phần 2: kem lạnh và kem lạnh hỗn hợp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

bằng và thời gian làm đủ nguội bình thu nhận chất béo), thì giá trị này thường nhỏ hơn 3 mg. Cũng thường gặp phải các giá trị hơi cao hơn, lên đến 5 mg. Sau khi chỉnh lại giá trị mẫu trắng, các kết quả sẽ chính xác. Khi thực hiện hiệu chỉnh với giá trị lớn hơn 5 mg thì phải nêu thực tế này trong báo cáo kết quả (xem điều 11). Nếu giá trị thu

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12344:2019 (ISO/TS 18530:2014) về Tin học y tế - Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân

tiêu chuẩn đa ngành và toàn cầu GS1. Khả năng tương tác sẽ dễ dàng hơn giúp bảo đảm cho hoạt động của tổ chức y tế khi một hệ thống tiêu chuẩn đơn nhất được sử dụng trong thiết lập y tế. Khả năng tương tác, khi thông tin được chia sẻ và sử dụng bởi các hệ thống thông tin khác nhau, yêu cầu một ngữ nghĩa phân định chung cho SoC và nhân viên y

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

156

Tiêu chuẩn ngành 12 TCN 17:1982 về thông nhựa (p.merkusii) - Hỗn hợp ruột bầu ương thông - Phương pháp xác định chất lượng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

vào bầu, không áp dụng cho hỗn hợp ruột bầu ươm thông trong quá trình nuôi cây hay khi cây con đã đủ tiêu chuẩn đem đi trồng, không áp dụng cho hỗn hợp ruột bầu ươm Thông 3 lá, Thông đuôi ngựa. 1. QUY ĐỊNH CHUNG Mẫu dùng để thử được coi là hợp lý phải đủ những yêu cầu sau: a) Túi đựng mẫu phải lành, sạch, khô. b) Có nhãn kèm

Ban hành: 29/04/1982

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

157

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5464:1991 (ISO/TR 5090 - 1977) về Vật liệu dệt - Các phương pháp tách chất không phải là xơ trước khi phân tích định lượng hỗn hợp do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

sơ bộ yêu cầu ở 1.6.2. của TCVN 5465-1991. A.2. Dầu tẩm ướt Chiết xuất mẫu thử trong máy Sốclét bằng một hỗn hợp 1 thể tích toluen với 3 thể tích rượu metylic xem như dung môi, tối thiểu trong 2h, với tốc độ tối thiểu là 6 chu kỳ trong 1h. Chú thích: Có một phương pháp được chấp nhận để tách dầu tẩm ướt khỏi tơ tằm dùng benzen

Ban hành: 08/08/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12878:2020 (ISO 28594:2017) về Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng 0 và quy trình kiểm soát quá trình để chấp nhận sản phẩm

Lượng nỗ lực nhằm đảm bảo sự phù hợp có thể được phân bổ trên cơ sở tầm quan trọng đối với người sử dụng. (Đặc trưng chính đòi hỏi nhiều nỗ lực kiểm tra xác nhận hơn so với đặc trưng phụ.) VL-7 đòi hỏi mức độ nỗ lực cao nhất và nỗ lực này sẽ giảm khi VL giảm đến bậc thấp nhất, VL-1. Bậc kiểm tra xác nhận T và R cũng được bao gồm để cho phép kiểm

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12290:2018 (ISO 30408:2016) về Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự

dài của tổ chức. Thông tin về vai trò và trách nhiệm cần bao gồm việc phân tích kỹ lưỡng hệ thống, đồng thời có thể lập một báo cáo tóm tắt, ít chi tiết hơn cho lãnh đạo cao nhất. Các nguyên tắc và quyết định quản trị nhân sự cần được lưu giữ dưới dạng văn bản có sẵn khi có yêu cầu. Thông tin dưới đây cần được trao đổi với bên liên

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12343:2019 (ISO/IEC 15394:2017) về Bao bì - Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi, vận tải và nhận hàng

đa ngành công nghiệp vào một mã vạch hai chiều duy nhất để tạo thuận lợi cho việc thu nhận dữ liệu hiệu quả hơn. Mã vạch hai chiều này cũng có thể hợp nhất dữ liệu bổ sung chưa có trong mã vạch một chiều trên nhãn vận tải (ví dụ, dữ liệu dạng chữ). Cấu trúc và cú pháp của gói tin được mã hóa phải phù hợp với ISO/IEC 15434. 5.4.3

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228