Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" hôn nhân "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 12099 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2012 về cà phê nhân

4.1. Màu sắc: Màu đặc trưng của từng loại cà phê nhân. 4.2. Mùi: Mùi đặc trưng của từng loại cà phê nhân, không có mùi lạ. 4.3. Độ ẩm: Nhỏ hơn hoặc bằng 12,5%. 4.4. Tỷ lệ lẫn cà phê khác loại, được quy định trong bảng 2. Bảng 2 - Tỷ lệ lẫn cà phê khác loại cho phép trong các hạng cà phê. Loại cà phê

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12764:2019 (ISO 4714:2000) về Gỗ xốp composite - Yêu cầu kỹ thuật, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn

TCVN12764:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12764:2019,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12764:2019 ISO 4714:2000 GỖ XỐP COMPOSITE - YÊU CẦU KỸ THUẬT, LẤY MẪU, BAO GÓI VÀ GHI NHÃN Composition cork - Specifications, sampling, packaging and marking Lời nói đầu TCVN 12764:2019 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10855:2015 (ISO 18414:2006) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng không trên nguyên tắc số tin cậy để kiểm soát chất lượng đầu ra

nhận (ngược với kỳ vọng) đối vớt lô riêng lẻ hoặc loạt lô ngắn. Do tính chất, cỡ mẫu bắt buộc là số nguyên nên chương trình lấy mẫu theo tiêu chuẩn này hơi có hướng thận trọng, dẫn đến AOQL nhỏ hơn so với quy định. Chất lượng đầu ra trung bình sau khi giao nộp một loạt lô dài chỉ xấp xỉ AOQL, trong điều kiện chất lượng loạt lô bất lợi

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

204

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4850:2010 về nhân hạt điều

ngang, hai lá mầm vẫn còn dính tự nhiên, phần nhân còn lại nhỏ hơn 7/8 và lớn hơn 3/8 của nhân nguyên. 3.9. Nhân vỡ dọc (Split) Là nhân bị vỡ theo chiều dọc làm cho hai lá mầm tách rời nhau, và mỗi lá mầm không bị vỡ quá 1/8. 3.10. Mảnh nhân lớn (Large Piece) Là nhân vỡ thành mảnh, lọt qua sàng có đường kính lỗ 8 mm và giữ lại

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9644:2013 về An toàn hạt nhân - Khảo sát, đánh giá độ nguy hiểm động đất đối với nhà máy điện hạt nhân

một tọa độ trên đồ thị phổ. 2.19 Mức rung động nền đất (seismic level) Mức rung động nền đất cấp 1 (SL-1) và mức rung động nền đất cấp 2 (SL-2) là những mức rung động nền đất thể hiện khả năng ảnh hưởng của động đất và được xem xét trong thiết kế cơ sở đối với nhà máy điện hạt nhân. SL-1 tương ứng động đất ít nghiêm trọng hơn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12276:2018 (ISO 19071:2016) về Da - Phép thử hóa - Xác định Crom (VI) và khả năng khử của tác nhân thuộc crom

năng khử của tác nhân thuộc. Đồ thị được giải thích như sau: a) Nếu hệ số tương quan cao hơn 0,90 thì không giá trị nào phải loại bỏ. b) Nếu hệ số tương quan bằng hoặc nhỏ hơn 0,90, các giá trị tiếp theo được loại bỏ từng bước bắt đầu với giá trị bổ sung thấp nhất của dung dịch crom (VI) gốc. Tính hàm lượng crom (VI) của tác

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12325:2018 (EN 143:2000) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phin lọc bụi - Yêu cầu, phương pháp thử, ghi nhãn

để tách phát xạ natri ra khỏi ánh sáng nền có các bước sóng khác. Phin lọc này tốt nhất là có độ rộng dải nửa đỉnh không lớn hơn 5 nm. Do đầu ra bộ nhân quang chỉ tỷ lệ với ánh sáng tới trong một dải tương đối nhỏ, cường độ ánh sáng cao được làm yếu đi bằng các bộ lọc mật độ trung tính. Các bộ lọc được hiệu chuẩn chính xác kết hợp với bộ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12540:2018 (ASTM D7831-13) về Chất thải rắn - Thực hành lấy mẫu trong bể chứa dành cho nhân viên hiện trường

TCVN12540:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12540:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12540:2018 ASTM D7831-13 CHẤT THẢI RẮN - THỰC HÀNH LẤY MẪU TRONG BỂ CHỨA DÀNH CHO NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG Standard Practice for Sampling of Tanks by Field Personnel Lời nói đầu TCVN 12540:2018 được

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12367:2018 về Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Ủng chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12367:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12367:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 12367:2018 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY - ỦNG CHỮA CHÁY- YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ PPE for Firefighters - Firefighting Footwear - Technical requirements and testing methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12134:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận

các thành viên của cơ sở sản xuất, các hoạt động và quá trình được đánh giá. Nếu quá trình chứng nhận lần đầu hoặc chứng nhận lại gồm nhiều hơn một cuộc đánh giá (ví dụ đánh giá ở các địa điểm khác nhau) thì phạm vi của các đánh giá riêng lẻ có thể không bao trùm toàn bộ phạm vi chứng nhận, tuy nhiên toàn bộ các đánh giá phải nhất quán với phạm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12391:2018 (ISO 16779:2015) về Phân tích cảm quan - Đánh giá (xác định và xác nhận) thời hạn sử dụng thực phẩm

Việc tăng nhiệt độ bảo quản có thể tiết kiệm thời gian đối với việc xác định hoặc xác nhận thời hạn sử dụng của một số sản phẩm nhất định; tuy nhiên, các giá trị thu được chỉ phản ánh tương đối chế độ bảo quản của sản phẩm trong điều kiện bình thường. Đối với một số sản phẩm nhất định, nhiệt độ cao hơn có thể dẫn đến những thay đổi tiêu cực,

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003) về Ván gỗ nhân tạo - Xác định môđun đàn hồi khi uốn và độ bền uốn

TCVN12446:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12446:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12446:2018 ISO 16978:2003 VÁN GỖ NHÂN TẠO - XÁC ĐỊNH MÔĐUN ĐÀN HỒI KHI UỐN VÀ ĐỘ BỀN UỐN Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength Lời nói đầu TCVN 12446:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5868:2018 (ISO 9712:2012) về Thử không phá hủy - Trình độ chuyên môn và cấp chứng chỉ cá nhân thử không phá hủy

Thiết lập và kiểm tra xác nhận việc cài đặt thiết bị; e) Thực hiện và giám sát thử nghiệm; f) Diễn giải và đánh giá các kết quả theo các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định kỹ thuật hoặc quy trình áp dụng được; g) Tiến hành và giám sát tất cả các nhiệm vụ ở bậc 2 hoặc thấp hơn bậc 2; h) Đưa ra hướng dẫn cho người ở bậc 2 hoặc thấp

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11544:2016 (ISO 14088:2012) về Da - Phép thử hóa - Phân tích định lượng tác nhân thuộc bằng phương pháp lọc

Nếu các mảnh to nhỏ không đều, thì phải nghiền bằng tay hoặc cơ học để đồng nhất kích cỡ các hạt. Kích cỡ hạt không được nhỏ hơn 300 μm để tránh tắc trong ống nạp Procter. 7  Phân tích bằng thiết bị 7.1  Chuẩn bị dung dịch phân tích 7.1.1  Tác nhân thuộc tự nhiên dạng bột/rắn Cân một lượng thích hợp (xem Bảng A.1) tác nhân

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10857-2:2015 (ISO 13448-2:2004) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính

chấp nhận được nhà cung ứng chọn, xác suất lớn nhất của việc lô được phân loại là thỏa mãn khi mức chất lượng lô thực tế kém hơn NQL quy định. 3.1.5. Rủi ro của nhà cung ứng trong kiểm tra của khách hàng (supplier’s risk on customer inspection) α0 Đối với phương án lấy mẫu chấp nhận được khách hàng chọn, xác suất lớn nhất của việc lô

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

216

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2014/BTTTT về Chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

tính từ thời điểm gửi tin nhắn đến thời điểm xác nhận gửi tin nhắn thành công là không lớn hơn 65 s. 1.3.9. Tin nhắn gửi thành công là tin nhắn được gửi đi trong trường hợp MO truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn. 1.3.10. Thời điểm xác nhận đã nhận được tin nhắn là thời điểm MT gửi lại SMSC bản tin xác nhận sau khi nhận được tin nhắn

Ban hành: 25/07/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003) về Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván

TCVN12447:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12447:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12447:2018 ISO 16984:2003 VÁN GỖ NHÂN TẠO - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO VUÔNG GÓC VỚI MẶT VÁN Wood-based panels - Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the panel Lời nói đầu TCVN 12447:2018 thay

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7962:2008 (ISO GUIDE 31 : 2000) về Mẫu chuẩn - Nội dung của giấy chứng nhậnnhãn

đó. Việc lập báo cáo chứng nhận sẽ tốn kém và rõ ràng là không cần thiết đối với trường hợp cung cấp cho cùng một người sử dụng mỗi lần một mẫu mới từ cùng một lô vật liệu mua vào. Đồng thời, thông tin yêu cầu đối với giấy chứng nhận thường nhiều hơn giá trị tính chất được chứng nhận. Chi tiết liên quan đến cách mở thùng chứa, cỡ mẫu tối thiểu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12851:2019 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc

tổ chức, các hoạt động và quá trình được đánh giá. Nếu quá trình chứng nhận lần đầu hoặc chứng nhận lại gồm nhiều hơn một cuộc đánh giá (ví dụ đánh giá ở các địa điểm khác nhau), thì phạm vi của các đánh giá riêng lẻ có thể không bao trùm toàn bộ phạm vi chứng nhận, tuy nhiên toàn bộ các đánh giá phải nhất quán với phạm vi trong tài liệu chứng

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

220

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2018/BQP về Kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ quốc phòng quản lý

nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom có tính chất cháy nổ đến các đối tượng cần bảo vệ (người, nhà ở, công trình, nhà kho, đường giao thông công cộng và các đối tượng cần bảo vệ khác), sao cho các đối tượng đó không bị ảnh hưởng lớn hơn mức độ cho phép về an toàn khi có chấn động, sóng nổ, mảnh văng xảy ra do sự cố cháy nổ. 1.4.7 Thông

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36