Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" hôn nhân "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 12099 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12761:2019 (ISO 3869:2017) về Gỗ xốp composite - Vật liệu chèn khe giãn - Yêu cầu kỹ thuật, bao gói và ghi nhãn

TCVN12761:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12761:2019,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12761:2019 ISO 3869:2017 GỖ XỐP COMPOSITE - VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN - YÊU CẦU KỸ THUẬT, BAO GÓI VÀ GHI NHÃN Agglomerated cork - Expansion joint fillers - Specifications, packaging and marking Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12365-2:2018 (ISO 16140-2:2016) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp - Phần 2: Quy trình xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thay thế so với phương pháp chuẩn

này thường nhanh hơn và dễ thực hiện hơn so với phương pháp chuẩn tương ứng. Các nhà xây dựng phương pháp, người sử dụng cuối cùng và các cơ quan chức năng cần có quy trình phổ biến đáng tin cậy để xác nhận giá trị sử dụng các phương pháp thay thế này. Dữ liệu thu được sẽ cung cấp cho người sử dụng cuối cùng về dữ liệu hiệu năng của phương pháp

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016) về Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm

TCVN12362:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12362:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12362:2018 ISO 16893:2016 VÁN GỖ NHÂN TẠO - VÁN DĂM Wood-based panels - Particleboard Lời nói đầu TCVN 12362:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 16893:2016. TCVN 12362:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12289:2018 (ISO 30405:2016) về Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng

- phát triển chính sách tuyển dụng; - chu trình tuyển dụng nhân viên mới từ lúc tạo nguồn ứng viên tiềm năng đến giai đoạn hội nhập tổ chức; - đánh giá và đo lường. Tiêu chuẩn này có thể sử dụng cho mọi tổ chức thuộc bất kể loại hình hoặc quy mô. CHÚ THÍCH: Ở các tổ chức lớn hơn, chức năng tuyển dụng thường được thực hiện

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10827:2015 (ISO 5209:1977) về Van công nghiệp công dụng chung - Ghi nhãn

cho kiểu riêng của van. 2. Phân loại và ký hiệu sản phẩm 2.1. Yêu cầu Vì các kích cỡ của van quyết định việc áp dụng ghi nhãn trong thực tế, phải quy định các yêu cầu khác nhau cho các van có kích cỡ lớn (DN 50 và lớn hơn) và cho các kích cỡ nhỏ hơn (nhỏ hơn DN 50). 2.2. Ghi chú giải thích 2.2.1. Bảng liệt kê các nội dung

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14021:2017 (ISO 14021:2016) về Nhãn môi trường và công bố về môi trường - Tự công bố về môi trường (Ghi nhãn môi trường kiểu II)

Một công bố về môi trường là "...không có/không chứa" chỉ được dùng khi mức các chất quy định không nhiều hơn mức chất nhiễm bẩn được phát hiện ở lượng vết đã được thừa nhận hoặc mức nền. CHÚ THÍCH: Chú ý đến các yêu cầu của 5.7 k) và 5.7 p). 5.5  Công bố về tính bền vững Các khái niệm liên quan đến tính bền vững là rất phức tạp và

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-19:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 19: Táo nhân chế

a) tất cả các chi tiết cần thiết để nhận dạng sản phẩm được thử nghiệm; b) viện dẫn tiêu chuẩn này [TCVN 11776-19:2017]; c) dung môi hoặc hỗn hợp dung môi được sử dụng; d) kết quả thử nghiệm như đã nêu tại Điều 6, bao gồm các giá trị riêng lẻ và các giá trị trung bình; e) mọi sai khác so với phương pháp thử nghiệm quy định;

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11904:2017 (ISO 9426:2003) về Ván gỗ nhân tạo - Xác định kích thước tấm

Việc lựa chọn đường kính mặt đo phụ thuộc vào loại ván. Theo nguyên tắc, các ván có khối lượng riêng nhỏ và/hoặc bề mặt không nhẵn được đo bằng cách sử dụng dụng cụ đo có đường kính mặt đo lớn hơn. 7.2  Thước cuộn bằng thép, vạch chia là 1 mm. 7.3  Thước đo góc vuông, có hai cạnh dài (1000 ± 1) mm để đo độ lệch các góc giữa các mặt bên

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9114:2019 về Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

TCVN9114:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9114:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2019 SẢN PHẨM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN Precast prestressed reinforced concrete product - Specification and acceptance test Lời nói đầu TCVN 9114:2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12288:2018 (ISO 30400:2016) về Quản lý nguồn nhân lực – Từ vựng

về chiến lược (3.5) hoạch định lực lượng lao động. CHÚ THÍCH: Có thể loại trừ các hoạt động hoạch định công tác nhân sự (5.2) hoặc việc lập danh mục chương trình ngắn hạn hơn. 11  Thuật ngữ liên quan đến tuyển dụng 11.1 Tuyển dụng Quá trình tạo nguồn (11.5), thu hút (11.6), đánh giá (11.11) và sử dụng (11.16) nhân tài

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12427:2018 (ISO 15612:2018) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Chấp nhận dựa trên đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn tiêu chuẩn

với các cỡ kích thước cho phép bởi SWPS. - Không kết hợp các SWPS trong cùng một liên kết với các SWPS hoặc WPS khác đã được đánh giá chấp nhận bởi người sử dụng. - Người sử dụng có thể bổ sung cho SWPS với các hướng dẫn bổ sung để cung cấp cho thợ hàn hướng dẫn hơn nữa cho việc chế tạo các mối hàn trong sản xuất. 6  Hiệu lực

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10687-22:2018 về Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp

Thời hạn này nói chung không quá 2,5 năm khi bắt đầu loạt chế tạo. Việc giám sát như vậy phải trên tuabin gió đã lắp đặt gần đây hoặc trong nhà xưởng. Phạm vi giám sát phải hẹp hơn đáng kể so với giám định vì chúng được thực hiện như một phần của giấy chứng nhận kiểu. Nếu bên đăng ký không thực hiện hệ thống chất lượng được chứng nhận theo TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8626:2010 (ISO 10979:1994) về Năng lượng hạt nhân - Nhận dạng bó thanh nhiên liệu của lò phản ứng hạt nhân

433, Hướng dẫn An toàn số 50-SG-QA 11 của IAEA) để đảm bảo chắc chắn việc nhận dạng trong lĩnh vực áp dụng tương ứng của chúng thì tiêu chuẩn này không hạn chế việc áp dụng các tiêu chuẩn trên. Hơn nữa, tiêu chuẩn này được sử dụng như một hướng dẫn đối với các định nghĩa mới về hệ thống nhận dạng. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11903:2017 (ISO 16999:2003) về Ván gỗ nhân tạo - Lấy mẫu và cắt mẫu thử

TCVN11903:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11903:2017,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11903:2017 ISO 16999:2003 VÁN GỖ NHÂN TẠO - LẤY MẪU VÀ CẮT MẪU THỬ Wood-based panels - Sampling and cutting of test pieces Lời nói đầu TCVN 11903:2017 thay thế TCVN 7756-1:2007. TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 14027:2018 (ISO/TS 14027:2017) về Nhãn môi trường và công bố nhãn môi trường - Xây dựng các quy tắc phân loại sản phẩm

biện pháp, nếu phù hợp; - Cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về PCR đặc biệt giữa các vùng và các bên quan tâm; - Khuyến khích chấp nhận và phổ biến PCR cho cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường độ tin cậy, tính nhất quán (ví dụ giữa các vùng hoặc các ngành công nghiệp khác nhau) và tính minh bạch của PCR. NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IS0/IEC TS 17027:2015 (IS0/IEC TS 17027:2014) về Đánh giá sự phù hợp - Từ vựng về năng lực cá nhân sử dụng trong chứng nhận năng lực cá nhân

thực hiện để đảm bảo sự phù hợp liên tục hoặc sự tuân thủ các yêu cầu cụ thể. 2.24. Mốc đạt Điểm đạt Điểm đỗ Điểm số cụ thể khi kiểm tra (2.39) mà ứng viên (2.12) đạt được điểm số đó hoặc điểm số cao hơn sẽ đỗ và ứng viên đạt điểm số thấp hơn sẽ trượt kiểm tra. 2.61. Nhân sự Cá nhân, nội bộ hoặc bên ngoài tổ chức

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

197

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn

QCVN27:2016/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN27:2016,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Công nghiệp QCVN 27:2016/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ MẮT CÁ NHÂN DÙNG TRONG CÔNG VIỆC HÀN National technical regulation for Personal eye - protector for welding Lời nói đầu QCVN 27:2016/BLĐTBXH do

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

198

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2016/BTTTT về Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn

QCVN107:2016/BTTTT,Quy chuẩn QCVN107:2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 107:2016/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG PHÁT BÁO TÌM KIẾM CỨU NẠN National technical regulation on AIS search and rescue transmitter MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12366-5:2019 (ISO 11999-5:2015) về Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình - Phần 5: Mũ bảo vệ

TCVN12366-5:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12366-5:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12366-5:2019 ISO 11999-5:2015 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN DÙNG CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY CÓ NGUY CƠ PHƠI VỚI NHIỆT VÀ/HOẶC LỬA Ở MỨC ĐỘ CAO TRONG

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9643:2013 về An toàn hạt nhân - Các vấn đề địa kỹ thuật trong đánh giá địa điểm và nền móng của nhà máy điện hạt nhân

động đất và được xem xét trong thiết kế cơ sở đối với nhà máy điện hạt nhân. SL-1 tương ứng động đất ít nghiêm trọng hơn, khả năng xảy ra lớn hơn SL-2. Thông thường, SL-1 tương ứng với mức rung động nền đất có xác suất 10-2/năm và SL-2 tương ứng có xác suất 10-4/năm. 2.4 Đập đất (dams) Cấu trúc đất đắp cao hơn 15 m, được đắp trong

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141