Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" hôn nhân "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10689 công văn

1

Công văn 360/HTQTCT-HT năm 2020 trả lời kiến nghị của công dân về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

360/HTQTCT-HT,Công văn 360 2020,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Trả lời kiến nghị của công dân,Trả lời kiến nghị của Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

2

Công văn 539/HTQTCT-HT năm 2018 về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

539/HTQTCT-HT,Công văn 539,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực,Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Xác nhận tình trạng hôn nhân ,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2018

3

Công văn 5814/VKSTC-V14 năm 2020 giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5814/VKSTC-V14,Công văn 5814 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự,Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc hôn nhân,Giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

4

Công văn 2808/BTP-PBGDPL năm 2016 tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hônhôn nhân cận huyết do Bộ Tư pháp ban hành

2808/BTP-PBGDPL,Công văn 2808 2016,Bộ Tư pháp,Hôn nhân cận huyết thống,Tăng cường tuyên truyền,Giảm thiểu tảo hôn,Tình trạng tảo hôn,Tuyên truyền phổ biến ,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

5

Công văn 784/HTQTCT-HT năm 2017 về cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

784/HTQTCT-HT,Công văn 784 2017,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Xác nhận tình trạng hôn nhân ,Hôn nhân gia đình,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

6

Công văn 1195/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về vấn đề đất đai, hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành

1195/UBDT-CSDT,Công văn 1195 2020,Uỷ ban Dân tộc,Vấn đề đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số,Vấn đề hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số,Trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9 khóa XIV,Bất động sản ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

7

Công văn 1576/HTQTCT-HT năm 2016 về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

1576/HTQTCT-HT,Công văn 1576 2016,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Cấp giấy xác nhận,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Xác nhận tình trạng hôn nhân ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

8

Công văn 17/TANDTC-PC năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

17/TANDTC-PC,Công văn 17 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Luật Hôn nhân và gia đình 2014,Thi hành Luật hôn nhân gia đình ,Triển khai Luật Hôn nhân gia đình,Hướng dẫn Luật hôn nhân gia đình ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

9

Công văn 840/HTQTCT-HT năm 2019 về cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

840/HTQTCT-HT,Công văn 840 2019,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Hợp pháp hóa lãnh sự,Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân,Người nước ngoài,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

10

Công văn 501/HTQTCT-HT năm 2018 về cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

501/HTQTCT-HT,Công văn 501 2018,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Xác nhận tình trạng hôn nhân ,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 13/08/2019

Cập nhật: 27/07/2018

11

Công văn 4488/HTQTCT-HT năm 2015 về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Đức và Bỉ do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

4488/HTQTCT-HT,Công văn 4488 2015,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân,Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 19/08/2016

Cập nhật: 09/09/2015

12

Công văn 1121/HTQTCT-HT năm 2017 về cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

1121/HTQTCT-HT,Công văn 1121 2017,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Xác nhận tình trạng hôn nhân ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 13/08/2019

Cập nhật: 30/03/2018

13

Công văn 4800/BTP-HTQTCT năm 2013 hướng dẫn về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài trong hồ sơ đăng ký kết hôn do Bộ Tư pháp ban hành

4800/BTP-HTQTCT,Công văn 4800,Bộ Tư pháp,hướng dẫn giấy tờ chứng minh,Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân,tình trạng hôn nhân người nước ngoài,giấy tờ tình trạng hôn nhân,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

14

Công văn 1828/HTQTCT–HT năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

kết hôn của ông Nguyễn Thái Học. Theo hướng dẫn tại mục tiết d3 mục d phần 2 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì: “Nếu khi một người đang có vợ hoặc có chồng, nhưng tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài mà đã kết hôn với người khác, thì lần kết hôn sau là thuộc

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2015

15

Công văn 453/BNG-LS năm 2014 hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp Việt Nam và Trung Quốc do Bộ Ngoại giao ban hành

động môi giới hôn nhân bất hợp pháp Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 178/VPCP-QHQT ngày 27/01/2014), Bộ Ngoại giao xin thông báo các Quý Ủy ban về tình hình hoạt động môi

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

16

Công văn 1992/HTQTCT-HT năm 2013 về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

1992/HTQTCT-HT,Công văn 1992 2013,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực ,trình tự thủ tục cấp giấy hôn nhân ,Kết hôn với người nước ngoài,Cơ quan đại diện nước ngoài,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC -------

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

17

Công văn 216/UBDT-DTTS triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg về Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2925 năm 2016 do Ủy ban dân tộc ban hành

216/UBDT-DTTS,Công văn 216,Uỷ ban Dân tộc,Giảm thiểu tảo hôn,Hôn nhân cận huyết thống,Tình trạng tảo hôn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216/UBDT-DTTS V/v triển khai thực

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

18

Công văn 3455/BTP-HTQTCT triển khai Nghị định 24/2013/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

3455/BTP-HTQTCT,Công văn 3455 2013,Bộ Tư pháp,Hôn nhân có yếu tố nước ngoài,Hôn nhân nước ngoài,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3455/BTP-HTQTCT V/v triển khai Nghị

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

19

Công văn 9781/BTP-PLDSKT 2012 đính chính Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 do Bộ Tư pháp ban hành

9781/BTP-PLDSKT,Công văn 9781 2012,Bộ Tư pháp,Tổng kết thi hành Luật ,đính chính Kế hoạch ,Kế hoạch Tổng kết ,Luật hôn nhân và gia đình ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

20

Công văn 834/UBDT- DTTS năm 2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" do Ủy ban Dân tộc ban hành

834/UBDT-DTTS,Công văn 834 2015,Uỷ ban Dân tộc,Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg,Hôn nhân cận huyết thống,Tảo hôn dân tộc thiểu số,Giảm thiểu tảo hôn,Vùng dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216