Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" hôn nhân "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64023 văn bản

1

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Luật 52 2014,Quốc hội,Luật Hôn nhân và gia đình 2014,52/2014/QH13,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

2

Lệnh công bố Luật hôn nhân và gia đình 2014

07/2014/L-CTN,Lệnh 07 2014,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật Hôn nhân và gia đình 2014,Luật hôn nhân và gia đình ,Luật Hôn nhân gia đình,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

3

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

07/HD-VKSTC,Hướng dẫn 07 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự,Công tác kiểm sát giải quyết vụ việc hôn nhân gia đình,Giải quyết vụ việc dân sự hôn nhân và gia đình,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

4

Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2016 tuyên truyền, phổ biến về tảo hônhôn nhân cận huyết trên địa bàn tỉnh Hà Giang

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ TẢO HÔNHÔN NHÂN CẬN HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thực hiện Công văn số 2808/BTP-PBGDPL ngày 19/8/2016 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hônhôn nhân cận huyết, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về tảo hônhôn nhân cận huyết trên địa bàn

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

5

Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

126/2014/ND-CP,Nghị định 126 2014,Chính phủ,Hướng dẫn Luật hôn nhân gia đình ,Thi hành Luật Hôn nhân gia đình,Luật Hôn nhân gia đình,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

6

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/HD-VKSTC,Hướng dẫn 02 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát,Vụ việc dân sự ,Hôn nhân và Gia đình,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/HD-VKSTC

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

7

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

Luật 22 2000,Quốc hội,Luật Hôn nhân gia đình,Hôn nhân và Gia đình,Kết hôn,Đăng ký kết hôn,Công nhận việc kết hôn,Thủ tục ly hôn,Thuận tình ly hôn,Công nhận thuận tình ly hôn,Cấp dưỡng,Con nuôi,Hôn nhân có yếu tố nước ngoài,22/2000/QH10,Quyền dân sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

8

Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

252/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Giảm thiểu tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số Nghệ An,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết trong vùng thiểu số Nghệ An,Tình trạng hôn nhân cận huyết trong vùng thiểu số Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

9

Kế hoạch 492/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Gia Lai

492/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Giảm thiểu tảo hôn vùng dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết vùng thiểu số tỉnh Gia Lai,Tình trạng hôn nhân cận huyết vùng dân tộc thiểu số Gia Lai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

10

Kế hoạch 1052/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn II (2015-2025)

1052/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Thực hiện Giảm thiểu tình trạng tảo hôn Kon Tum,Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn Kon Tum 2021,Giảm hôn nhân cận huyết vùng thiểu số Kon Tum,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

11

Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội

69/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Đề án Giảm thiểu tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Giảm thiểu tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hà Nội,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

12

Nghị định 24/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

24/2013/ND-CP,Nghị định 24 2013,Chính phủ,Hướng dẫn Luật hôn nhân gia đình ,Hôn nhân nước ngoài,Hôn nhân có yếu tố nước ngoài,Quan hệ hôn nhân gia đình,Kết hôn với người nước ngoài,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

13

Kế hoạch 1053/KH-UBND năm 2019 triển khai xây dựng danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DANH MỤC CÁC TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

14

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

41/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Giảm thiểu tình trạng tảo hôn dân tộc thiểu số Kiên Giang,Giảm hôn nhân cận huyết dân tộc thiểu số Kiên Giang,Tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số Kiên Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

15

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 03/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2019 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2019 về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 và Kế hoạch số 01/KH-VKSTC

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

16

Kế hoạch 83/KH-UBND thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn II (2021-2025) và năm 2021

83/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Giảm thiểu tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống Lào Cai,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết vùng thiểu số Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

17

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)

44/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống tỉnh Quảng Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

18

Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II)

33/KH-UBND,Tỉnh Thái Nguyên,Giảm thiểu tảo hôn vùng dân tộc thiểu số Thái Nguyên,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết Thái Nguyên 2021,Kế hoạch Giảm thiểu tảo hôn vùng dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

19

Kế hoạch 1006/KH-UBND năm 2019 về sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết thi hành do tỉnh Bến Tre ban hành

HOẠCH SƠ KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH Thực hiện Quyết định số 460/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch sơ kết thi hành Luật hôn nhân

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2019

20

Kế hoạch 475/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hônhôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

475/KH-UBND,Tỉnh Tây Ninh,Giảm thiểu tảo hôn vùng dân tộc thiểu số Tây Ninh,Giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết tỉnh Tây Ninh 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169