Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" gia vat lieu xay dung cua so xay dung tinh bac giang "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 455 công văn

1

Công văn 358/SXD-KT&VLXD năm 2015 về thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 358/SXD-KT&VLXD V/v: Thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung. Bắc Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

2

Công văn 560/SXD-KT&VLXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 1 1-2011/BXD). Để triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Quyết định số 332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn, nhãn hàng hóa đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở

Ban hành: 03/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

3

Công văn 553/UBND-XD thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 553/UBND-XD V/v Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

4

Công văn 854/CBLS-XD-TC về giá vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 6 năm 2016

SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI ĐIỂM THÁNG 6 NĂM 2016. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 01/01/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

5

Công văn 70/BXD-VLXD thỏa thuận Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 do Bộ Xây dựng ban hành

12 năm 2011 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang Bộ Xây dựng nhận được công văn số 704/SXD-KT&VLXD ngày 10/11/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Xây dựng thỏa thuận Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu nội dung của Báo cáo “Quy

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

6

Công văn 1547/CB/STC-SXD năm 2013 công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

LIỆU XÂY DỰNG, VẬT TƯ THIẾT BỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Xét diễn biến mức giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên thị trường, liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị,

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

7

Công văn 1122/SXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn quản lý chất lượng công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

xây dựng không phù hợp với thực tế; tính toán quy mô, lựa chọn giải pháp thiết kế chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng; hồ dự án, thuyết minh thiết kế và các bản vẽ thể hiện còn sài; thiếu các chi tiết và chỉ dẫn kỹ thuật về quy cách, chất lượng, thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết

Ban hành: 29/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

8

Công văn 1082/SXD-KT&VLXD năm 2014 tăng cường quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

lòng tin của nhân dân đối với Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ và Bộ Xây dựng đã đề ra. Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện tốt các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị: 1. Các chủ đầu tư và các đơn vị xây lắp công trình: Thực hiện nghiêm túc Thông tư số

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2014

9

Công văn 2106/BXD-VLXD báo cáo về Vật liệu xây dựng trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành

không nung đến năm 2020. Ngày 16/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, thành phố và kết quả khảo sát tại một số địa phương cho thấy, nhiều địa phương đã tổ chức triển khai, thực hiện

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

10

Công văn số 1563/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

tháng 7 năm 2009 Kính gửi: UBND thành phố Bắc Giang Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 817/UBND-DATN ngày 18/6/2009 của UBND thành phố Bắc Giang về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Nhà

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2009

11

Công văn 3063/BXD-VLXD năm 2014 kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung do Bộ Xây dựng ban hành

  Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Nhằm tăng cường việc thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 (Chương trình 567); Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

12

Công văn số 186/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang Trả lời văn bản số 237/QLDA-KHTH ngày 29/8/2008 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : 1. Đối với các hợp đồng thực hiện theo

Ban hành: 17/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

13

Công văn số 2301/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1089/CV-SYT ngày 23/10/2008 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

14

Công văn 506/BXD-HĐXD tham gia ý kiến thiết kế cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 241/SYT-XD ngày 09/3/2010 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Xây dựng tham gia ý kiến thiết kế cơ sở công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

15

Công văn 161/SXD-HĐXD năm 2014 thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/SXD-HĐXD V/v thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình. Bắc Giang, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

16

Công văn số 1103/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Công ty MT Hojgaard A/s Bộ Xây dựng nhận được văn bản số MTH-239 ngày 10/5/2008 của Công ty MT Hojgaard A/s đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Theo quy định tại Điểm 8.5 phần 8 Tổ chức thực hiện

Ban hành: 10/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2008

17

Công văn 316/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ -UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 về việc ban

Ban hành: 06/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

18

Công văn 2964/UBND-XD năm 2014 về quản lý định mức, đơn giá công tác đất; cấp phối bê tông trong các công trình xây dựng do cơ quan, địa phương trong tỉnh quyết định đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

đất, khai thác đất đắp nền công trình phải có trong Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hoặc được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

19

Công văn 724/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

nước, Sở Xây dựng Bắc Giang hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình như sau: I. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh đã tính với mức lương tối thiểu 450.000/tháng quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

20

Công văn 2663/BXD-VLXD năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng do Bộ Xây dựng ban hành

Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Kèm theo văn bản số     /BXD-VLXD ngày     tháng 11 năm 2017 của Bộ Xây dựng) Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Điện Biên, Thanh

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status