Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" dinh muc vat tu trong xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4132 công văn

1

Công văn số 1784/BXD-VP về việc công bố Định mức vật tư trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1784/BXD-VP V/v: Công bố Định mức vật tư trong xây dựng Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2007

2

Công văn 494/GSQL-GQ2 năm 2017 xây dựng định mức nguyên liệu, vật tư của hoạt động sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì định mức thực tế sản xuất bao gồm: định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư. Trước khi thực hiện sản xuất, Công ty phải xây dựng định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi phải xây dựng

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

3

Công văn 77/BXD-VLXD bổ sung danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

cung cấp sản lượng mặt hàng đã sản xuất được/nhu cầu thị trường, số văn bản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm. Bộ Xây dựng tổng hơp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành danh mục vật tư, thiết bị xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. Báo cáo gửi về Bộ

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

4

Công văn 910/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

(Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (Gvl)) mục 2 Thông số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng thì: Giá vật liệu đến hiện trường công trình được xác định theo công thức: Gvl = Gng + Cv/c + Cbx+ Cvcnb + Chh Trong đó: - Gng: giá vật liệu tại nguồn cung cấp (giá vật liệu trên phương tiện vận

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

5

Công văn 83/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng và được phép của cấp quyết định đầu và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Theo quy định của Luật giá thì vật liệu nổ không nằm trong nhóm danh mục nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng thực hiện bình ổn giá. Trường hợp, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt quy định hình thức hợp đồng là hợp đồng theo

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

6

Công văn 2154/BXD-KTXD năm 2016 về xây dựng đơn giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ do Bộ Xây dựng ban hành

Long Vĩ, để xác định các số liệu cụ thể về cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển (loại và tải trọng, phù hợp với từng loại đường vận chuyển (đường bộ và đường biển), phương thức bốc xếp…). Trên cơ sở kết quả khảo sát đó, xây dựng định mức và đơn giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ làm cơ sở để Ủy Ban nhân

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2016

7

Công văn 2851/BXD-KTXD năm 2014 về định mức cấp phối vật liệu trong quá trình sản xuất bê tông nhựa do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2851/BXD-KTXD V/v: định mức cấp phối vật liệu trong quá trình sản xuất bê tông nhựa. Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014   Kính

Ban hành: 05/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

8

Công văn 430/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu. 2. Căn cứ quy định của Nhà nước tại thời điểm ký hợp đồng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (mục 3.1.1. điểm 3 Điều 6 của Thông số

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

9

Công văn 180/BXD-KTXD hướng dẫn lập định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 180/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn lập định mức chi phí lập quy hoạch VLXD Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012. Kính gửi : Viện Vật liệu

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

10

Công văn 128/BXD-KTXD hướng dẫn định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

11

Công văn 03/BXD-GĐ thay đổi vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/BXD-GĐ V/v: Thay đổi vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011. Kính gửi:

Ban hành: 16/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

12

Công văn 1200/TCHQ-TXNK năm 2016 về miễn thuế đối với vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu . Theo quy định tại Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012, Thông 14/2015/TT-BKHĐT ngày

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

13

Công văn 3167/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

vật liệu và cấu kiện xây dựng xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với công trình áp dụng Định mức vận chuyển công bố kèm theo không phù hợp thì phải lập phương án vận chuyển cụ thể để xác định chi phí vận chuyển.” Do vậy, đối với trường hợp nêu trong văn bản số 1584/SXD-QLXD ngày

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

14

Công văn 5573/TCHQ-TXNK xác định vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 188A/12/CV-EPL/BITEXCO ngày 01/10/2012 của Công ty TNHH tập đoàn Bitexco đề nghị xác định mặt hàng "Thép hình chữ H nguyên liệu " và mặt hàng "ống thép vuông nguyên liệu" có thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được hay chưa, về việc này, Tổng cục Hải

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

15

Công văn 2959/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển các loại vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu xây dựng công trình. Trường hợp định mức vận chuyển đã công bố nhưng chưa phù hợp thì chủ đầu , nhà thầu, tổ chức vấn lập phương án vận chuyển cụ thể

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

16

Công văn 3214/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3214/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

17

Công văn 05/BXD-VLXD năm 2015 khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

loại vật liệu xây không nung cho phù hợp với yêu cầu của từng hạng mục sẽ hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu về an toàn đối với công trình xây dựng. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông số 09/2012/TT-BXD về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng làm cơ

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

18

Công văn 21/BXD-KTXD năm 2017 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

thảo thép tấm không rỉ giữa chủ đầu và nhà thầu theo Thông báo giá của địa phương tại thời điểm thi công là phù hợp với yêu cầu Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ thiết kế và Hợp đồng đã ký giữa các bên. Căn cứ các mục: 1, 2, 3, 4 & mục 5 nêu trên, Công ty Cổ phần xây dựng 47 thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

19

Công văn 9918/SXD-QLVLXD năm 2013 hướng dẫn công tác quản lý chất lượng, sử dụng vật liệu xây dựng trong công trình xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

đến công tác quản lý chất lượng và sử dụng VLXD trong công trình xây dựng phù hợp với quy định trên địa bàn thành phố: A. Phần giới thiệu: I. Giải thích từ ngữ: 1. Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng (khoản 1 Điều 3 - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa). 2.

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

20

Công văn 971/BXD-KTXD năm 2017 về mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 971/BXD-KTXD V/v mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng. Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017 Kính

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status