Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" cong van số 1694/LĐTBXH-BHXH ngay 21/5/2007 của bộ lao đong -thương binh và xã hoi "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50 công văn

Hệ thống tìm kiếm được 52 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 01 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
1

Công văn 3475/BHYT-BT năm 2017 về chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

ĐÓNG VÀ HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT (Kèm theo Công văn số 3475/BHYT-BT ngày 17/08/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Đơn vị tính: Triệu đồng STT BHXH tỉnh, thành phố NSNN chậm đóng, hỗ trợ đóng BHYT năm 2016 NSNN chậm đóng, hỗ trợ đóng BHYT năm 2017 Tổng số NSNN

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

2

Công văn 4510/BHXH-BT đôn đốc thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4510/BHXH-BT V/v đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

3

Công văn 4022/BHXH-CSYT về thanh toán vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 chi phí 6 tháng đầu năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

QUỸ KCB BHYT NĂM 2016 (Ban hành kèm Công văn số: 4022/BHXH-CSYT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) STT Tỉnh/thành phố STT Tỉnh/thành phố 1 Hà Nội 27 Kiên Giang 2

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

4

Công văn 4064/BHXH-THU năm 2014 về thay đổi trong chính sách thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/01/2015 TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, chính sách thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có một số thay đổi khi Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

5

Công văn 2324/BHXH-VP năm 2014 kết luận của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

NAM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BHXH BỘ QUỐC PHÒNG Ngày 06/6/2014, Tổng Giám đốc đã chủ trì buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, các ban: Kế hoạch Đầu tư, Thu, Tài chính - Kế toán, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Sổ - Thẻ, Pháp chế;

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

6

Công văn 1726/BHXH-BT về truy thu Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 3372/BNV-TL ngày 28/9/2010 về việc thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức cấp là bệnh binh các hạng và công văn số 890/BNV-TL ngày 18/3/2011 về việc truy thu BHXH bắt buộc

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2011

7

Công văn 3592/BHXH-TNQLHS năm 2014 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh Thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nhằm giảm thời gian và số lần giao dịch của các doanh nghiệp khi tham gia BHXH - BHYT. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đồng

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

8

Công văn 703/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối tượng không chuyên trách , phường, thị trấn do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: - Bảo hiểm hội quận, huyện; - Các Phòng nghiệp vụ. Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2014 các văn bản hướng dẫn dưới Luật;

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

9

Công văn 5585/BHXH-CNTT năm 2017 về gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo Quyết định 4210/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

chuẩn định dạng dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB trên phạm vi toàn quốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 4782/BHXH-CNTT ngày 27/10/2017 về việc bổ sung tài liệu hướng dẫn liên thông đặc tả dữ liệu kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BHXH ngày 20/6/2016. Đến nay, các cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu theo chuẩn định dạng ban hành

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

10

Công văn 3620/BHXH-PC xác định tư cách tham gia tố tụng tại Tòa án của Bảo hiểm xã hội

hiểm xã hội tỉnh, thành phố tham gia tố tụng trên cơ sở phân cấp về chuyên môn, nghiệp vụ. 2. Về Công văn số 3434/BHXH-KT ngày 13/10/2008 hướng dẫn khởi kiện đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang xây dựng văn bản hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố Bảo hiểm

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

11

Công văn 3290/BHXH-BT năm 2013 thu bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ. Thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang (Nghị định

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

12

Công văn 4905/BHXH-TTLT về chuyển cơ sở dữ liệu khai thác hồ hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hiểm hội, Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, bên cạnh sự cố gắng của bảo hiểm xã hội các địa

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2014

Cập nhật: 15/11/2010

13

Công văn 1869/BHXH-BT năm 2015 đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

năm 2015 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh Thanh Hóa Căn cứ Kết luận số 622/KL-TTCP ngày 31/3/2015 của Thanh tra Chính phủ, thanh

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

14

Công văn 266/BHXH-PC năm 2015 thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BHXH, BHYT còn 49,5 giờ, bằng mức bình quân của các nước ASEAN 6. 2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT trong đó có công tác cải cách TTHC về BHXH, BHYT. 3. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 19/NQ-CP, Chỉ

Ban hành: 26/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2015

15

Công văn số 18/BHXH-BT về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời thu bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

27 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP. Trường hợp tiền lương, tiền công của người lao động bằng ngoại tệ thì được chuyển đổi sang đồng Việt Nam để tính đóng BHTN theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố lại thời điểm ngày 02 tháng giêng cho 06 tháng đầu năm và ngày 01 tháng bảy

Ban hành: 07/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 02/06/2009

Cập nhật: 05/03/2009

16

Công văn 1983/BHXH-CST thông báo cán bộ chuyên quản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

gửi: - BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - BHXH Bộ Quốc phòng; - BHXH Công an nhân dân; - BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ. Căn cứ Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 537/QĐ-BHXH ngày 24/3/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Để kịp thời

Ban hành: 28/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

17

Công văn 773/BHXH-TCCB về bố trí cán bộ thống kê tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Công văn số 773/BHXH-TCCB ngày 03/3/2011 về việc bố trí cán bộ thống kê tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố) Loại Đặc biệt: 1. Hà Nội 2. T/p Hồ Chí Minh Loại I: 1. Bình Dương 2. Đồng Nai 3. Nghệ An 4. Thanh Hóa 5. Đắk Lắk 6. Gia Lai 7.

Ban hành: 03/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

18

Công văn 3295/BHXH-BC năm 2013 hướng dẫn chi bổ sung thu nhập cho công, viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lê Bạch Hồng BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP… BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN... Phụ lục số 01/TNBS BÁO CÁO CHI TIỀN LƯƠNG, KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤM CÔNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUÝ.... NĂM (Ban hành kèm theo Công văn số 3295/BHXH-BC ngày 22/8/2013

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

19

Công văn 2229/BHXH-CSYT năm 2014 thực hiện bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại Điểm c d Khoản 2 Điều 51 Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

c, Điểm d, Khoản 2, Điều 51 Luật BHYT. Sau khi Bộ Y tế có Công văn số 2262/BYT-BH ngày 25/4/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện BHYT cho các nhóm đối tượng trên như sau: 1. Về trách nhiệm xác định đối tượng 1.1. Đối tượng thân nhân mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng sống trong cùng hộ gia đình

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 25/07/2014

Cập nhật: 26/06/2014

20

Công văn 4708/BHXH-BC về chi tiền lương, bổ sung thu nhập cho công, viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Trả lời Công văn số 1187/BHXH-KHTC ngày 01/11/2012 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang về việc chi tiền lương cho công chức, viên chức đang bị thi hành kỷ luật, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau: Quyết định số 1258/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007 của BHXH Việt Nam ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status