Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" chuc nang nhiem vu cua tram y te "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 539 công văn

1

Công văn 7211/BYT-BM-TE năm 2016 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika do Bộ Y tế ban hành

sinh sản. Trong trường hợp chưa tìm được nguồn kinh phí, cần lồng ghép việc phổ biến, tập huấn trong các buổi họp, giao ban chuyên môn, sinh hoạt khoa học của đơn vị; - Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh) để

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

2

Công văn 7359/BYT-BM-TE về củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ Y tế ban hành

công tác CSSKSS cũng như cam kết của Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh/thành phố: - Tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở làm việc cho Trung tâm CSSKSS tỉnh để Trung tâm có thể hoạt động, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2011

3

Công văn 1415/BYT-TCCB năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

1. Phòng Khám đa khoa khu vực. 2. Nhà Hộ sinh. 3. Các Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Điều 10. Số lượng người làm việc 1. Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

4

Công văn 561/BYT-DP năm 2017 về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng do Bộ Y tế ban hành

vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và tổ chức tập huấn hướng dẫn các đơn vị được phân công tiến hành xây dựng chi tiết cũng như đề xuất phương án giá dịch vụ. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Công văn này tại các đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế. 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật và phương án giá dịch vụ của những danh mục được phân

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

5

Công văn 4955/BHXH-CSYT tổ chức hợp đồng khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

nhiệm vụ tổ chức KCB BHYT tại Trạm y tế xã) căn cứ vào điều kiện nhân lực, khả năng chuyên môn và trang thiết bị của từng TYT xã để thống nhất ký Hợp đồng KCB BHYT giao kinh phí KCB BHYT sử dụng cho từng TYT từ 10-20% quỹ KCB theo quy định (tính trên mức thu BHYT theo quy định và thời gian thẻ BHYT có giá trị sử dụng của từng đối tượng) của số thẻ

Ban hành: 23/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

6

Công văn 1634/BYT-BH tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2017 do Bộ Y tế ban hành

dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT thường xuyên, liên tục phục vụ giám định điện tử trước ngày 30/6/2017 đối với bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, trước ngày 31/8/2017 đối với bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã. Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai ứng

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

7

Công văn 947/CV-YT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành

dân cấp tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 13. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực

Ban hành: 14/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

8

Công văn 5407/BYT-BH năm 2016 xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế do Bộ Y tế ban hành

số dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế Căn cứ Luật bảo hiểm y tế; Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

9

Công văn 5771/BYT-K2ĐT năm 2012 về Chương trình và Tài liệu Kiểm soát nhiếm khuẩn cho cán bộ y tế cơ sở do Bộ Y tế ban hành

cơ thể và có vai trò ngăn cản sự xâm nhập của VSV gây bệnh. Một số vi khuẩn nội sinh có thể trở thành căn nguyên nhiễm trùng khi khả năng bảo vệ tự nhiên của vật chủ bị tổn thưởng. Vi khuẩn ngoại sinh, là vi khuẩn có nguồn gốc ngoại lai, có thể từ dụng cụ y tế, nhân viên y tế, không khí, nước hoặc lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân. Vi khuẩn

Ban hành: 30/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

10

Công văn 1720/TCT-DNL năm 2014 vướng mắc trong việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trạm cáp hệ thống cáp biển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4546/CT-KTr2 ngày 26/11/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc trong việc xác định thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trạm cáp hệ thống cáp biển quốc tế cho các Hãng viễn thông quốc tế của Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực 3 - đơn

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

11

Công văn 4024/BYT-KH-TC năm 2015 về góp ý dự thảo Luật Quy hoạch do Bộ Y tế ban hành

2009-2020 (phê duyệt tại Quyết định số 4595/QĐ-BYT ngày 21/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế). - Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 04/11/2011 (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch nêu tại Quyết định 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 về việc phê duyệt Quy hoạch

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

12

Công văn số 605/TTg-QHQT về dự án "Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 605/TTg-QHQT V/v Dự án "Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên" Hà

Ban hành: 24/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

13

Công văn 2987/BYT-BH năm 2017 triển khai ứng dụng Gateway tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

quay lại giao diện nghiệp vụ của ứng dụng. II.3. Sử dụng chương trình III. Để sử dụng các chức năng của chương trình thì người dùng phải click vào “Đăng nhập” rồi dùng tài khoản và mật khẩu truy cập Cổng dữ liệu y tế của BYT để đăng nhập (Hình 1). Hình 1. Đăng nhập sử dụng ứng dụng IV. Click vào nút “Đăng xuất” để

Ban hành: 01/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

14

Công văn 3021/BYT-KH-TC năm 2016 về góp ý dự thảo thay thế Nghị định 85/2012/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

Quy chế tổ chức và hoạt động theo từng lĩnh vực chuyên môn y tế. 2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị sự nghiệp y tế xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị cấu thành, trên cơ sở đó xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị trình cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt. Điều 7. Tự chủ về

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2016

15

Công văn 3062/BYT-MT năm 2013 Hướng dẫn kế hoạch triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành

khai Phong trào. - Tại các địa phương: Ngành Y tế tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào hoặc đưa nội dung triển khai Phong trào vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân. 6.1.2. Công tác chỉ đạo - Tùy theo nhiệm vụ được phân công, chức năng nhiệm vụ của các Bộ ngành, đặc thù của từng địa

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

16

Công văn 3674/BYT-KH-TC năm 2013 góp ý vào dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cho mỗi huyện bằng 70% mức bình quân của các huyện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. - Ủy ban nhân dân các tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Như vậy, ngoài việc xác định nhu cầu đầu tư phù hợp với khả năng cân đối ngân

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

17

Công văn 12/CQĐDBYT-THNV về việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế và cung cấp thông tin tại địa bàn khu vực phía Nam (từ Khánh Hòa trở vào) do Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định số 4525/QĐ-BYT ngày 18/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2152/QĐ-BYT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh; Để cùng với các Vụ, Cục,

Ban hành: 20/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2009

18

Công văn 4861/BHXH-CSYT năm 2016 giải quyết khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa, bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

nhiệm vào hồ sơ bệnh án và các chứng từ liên quan thì được thanh toán theo chế độ BHYT. Về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng: Cán bộ y tế được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là Điều dưỡng Y học cổ truyền, có thêm chứng chỉ đào tạo về Phục hồi chức năng nhưng chưa được bổ sung vào phạm vi hoạt

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

19

Công văn 7905/UBND-KHĐT năm 2015 tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố trong những tháng cuối năm do thành phố Hà Nội ban hành

nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND Thành phố, đặc biệt là nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố phải hoàn thành trong năm 2015. Trong những tháng cuối năm 2015, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2015

20

Công văn 9489/BYT-KCB năm 2015 về đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của Trạm y tế xã phải là bác sĩ hoặc y sỹ có chứng chỉ hành nghề; có đủ thời gian khám bệnh, chữa bệnh là 54 tháng và đáp ứng các quy định khác của pháp luật về KBCB. Trường hợp Trạm y tế xã chưa có cán bộ đủ điều kiện để làm người chịu trách nhiệm chuyên

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status