Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" cac quy dinh moi do UBND TP Ha NOI ban hanh ve cong tac den bu, boi thuong, ho tro tai dinh cu tren dia ban thanh pho ha noi "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55 công văn

1

Công văn 4811/STNMT-CCQLĐĐ năm 2017 về giải pháp thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định thì UBND xã, phường nơi có đất có trách nhiệm xác nhận tình trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất vào Đơn Đăng ký quyền sử dụng đất làm cơ sở cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai theo quy

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

2

Công văn 3623/UBND-KH&ĐT năm 2015 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành xây dựng bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

chế chính sách hoặc vượt thẩm quyền giải quyết cần kịp thời tổng hợp đề xuất báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo xử lý. - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát xử lý theo quy định và trả lời các nhà đầu tư về chính sách quản lý đất đai, giá đất, công tác bàn giao đất, hỗ trợ tái định cư, hình thức cho thuê đất, nộp tiền thuê đất và miễn

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

3

Công văn số 3635/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2.

định sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợtái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 6 năm 2006./. Nơi nhận: - Như trên; - TTTU; TTHĐND TP; - TTUB: CT, các PCT; - VPHĐ-UB:

Ban hành: 05/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2006

4

Công văn số 1930 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc tính vào chi phí khoản chi phí đền bù, hỗ trợ thiệt hại về đất

các gia đình di dời đến nơimới; Khi thanh toán chi phí đền bù, hỗ trợ, Techcombank có lập Phiếu chi; có lập Bản thỏa thuận trong đó ghi rõ; họ tên, địa chỉ của người nhận; số tiền đền bù, hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh; số tiền đền bù, hỗ trợ tăng thêm theo yêu cầu của hộ gia đình; chữ ký của người nhận tiền; bản thỏa thuận được chính

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Công văn 8466/UBND-CT năm 2013 đôn đốc việc thực hiện và tiếp tục giao nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nay đến cuối năm 2013

địa bàn TP từ nay đến cuối năm 2013. Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT, Lao động TBXH; - BQL Khu công nghiệp và chế

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2014

6

Công văn 7850/CT-TNCN năm 2015 hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

phân công nhiệm vụ và bàn giao hồ sơ QTT TNCN cho các Đội thuế, các bộ phận cho phù hợp. Các phòng Kiểm tra thuế, TNCN các Chi cục Thuế phân công, giao tiến độ đôn đốc hoàn thành QTT TNCN đến từng Đội, bộ phận, cán bộ; mỗi Đội, bộ phận cán bộ phụ trách cụ thể bao nhiêu tổ chức, cá nhân nộp thuế, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để đảm bảo thực

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

7

Công văn 4864/UBND-DTMT giải quyết khó khăn, vướng mắc khi phê duyệt, áp dụng giá nhà ở, đất ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

nhà ở, đất ở tái định cư giữa hai thời điểm tại điểm a nêu trên chỉ áp dụng đối với các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợtái định cư trước ngày ban hành công văn này. 2. Về hỗ trợ thêm khi giá đất ở để tính bồi thường (chưa có hạ tầng kỹ thuật) trên một mét vuông (1m2) không đủ để nhận chuyển nhượng một mét vuông (1m2) nhà

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

8

Công văn 250/BTP-VP năm 2015 gửi nội dung Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế như kiểm soát thủ tục hành chính, tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; bồi thường nhà nước; phổ biến giáo dục pháp luật, đề nghị Bộ Tư pháp nên giao một đầu mối để tổ chức, tránh việc có nhiều đoàn kiểm tra về các nội dung khác nhau. Ngoài ra, trong việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

9

Công văn 9239/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

định thu nhập chịu thuế của diện tích đất chuyển quyền; bao gồm: Chi phí đường giao thông nội bộ; khuôn viên cây xanh; chi phí đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước; trạm biến thế điện; chi phí bồi thường về tài sản trên đất; Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

10

Công văn 898/SXD-CPXD năm 2014 hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng tại cuộc họp ngày 10 tháng 01 năm 2014 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nhà ở liên kế trong khu đô thị hiện hữu đến thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc Thiết kế đô thị. Vì vậy, để công tác cấp giấy phép xây dựng không bị ngưng trệ trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tiếp tục áp dụng Quyết định số

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

11

Công văn số 2527/BXD-VP về việc trả lời công văn số 8049/SXD-VP của Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

số 2230/BXD-QLN ngày 04/11/ 2008 của Bộ Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về nhà ở. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn về việc phân định sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung , mẫu hợp đồng mua bán nhà ở chung

Ban hành: 18/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2008

12

Công văn 17676/BTC-KBNN về hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

quyết toán ngân sách các cấp (từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018), thực hiện: - Hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày 31/12/2017 trở về trước nhưng chứng từ đang luân chuyển; - Hạch toán tạm ứng đối với vốn bồi thường, hỗ trợtái định cư; - Hạch toán chi ngân sách các khoản tạm ứng đã đủ thủ

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

13

Công văn 4259/BGDĐT-GDĐT năm 2015 về báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

của Bộ GDĐT) Phần I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN I. Công tác chỉ đạo quản lý, điều hành 1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành - Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo/điều hành Đề án của địa phương (ghi rõ số, ngày tháng năm ban hành, nội dung, thành phần,...). - Các Quyết định về phê duyệt kế

Ban hành: 20/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2015

14

Công văn 7213/VPCP-V.III năm 2016 giải quyết một số kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

tỉnh nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải di dời ở dự án sân bay Long Thành; phân bổ nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, các công trình quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm (Đồng Nai). Ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là hỗ

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2016

15

Công văn 883/VPCP-QHĐP năm 2017 giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

đặc thù trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợtái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; chủ trương về Khung chính sách thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; chủ trương chấp thuận kéo dài tuyến Metro số 1 từ Suối Tiên đến TP Biên Hòa được cấp phát từ nguồn vốn ODA (Đồng Nai). 6. Bộ Công Thương - Ban

Ban hành: 03/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

16

Công văn 724/VPCP-VIII năm 2016 giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

cao tốc hiện nay là quá cao so với các nước trên thế giới (Long An). Cho phép xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân (Hà Nội). Tách tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trong dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thànhbàn giao cho địa phương làm chủ đầu tư; tạm ứng vốn cho địa phương triển khai giải phóng mặt

Ban hành: 29/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2016

17

Công văn số 10/VPCP-V.II ngày 02/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ-Hà Nội

367 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) có thư gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được bàn giao đất để thực hiện dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội, UBND thành phố đã có Quyết định giao đất tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy từ 16/03/2001 và Bệnh viện đã tiến hành bồi thườnghỗ trợ thiệt hại về đất, nhưng UBND quận Cầu Giấy chưa giao đất đồng thời yêu cầu

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

18

Công văn 10343/BTC-TCT tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thu NSNN năm 2013 và định hướng năm 2014. Bộ Tài chính tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của UBND tỉnh, thành phố do đồng chí đứng đầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, nhiệm vụ thu ngân sách nói riêng trên địa bàn trong năm 2013 sẽ hoàn thành xuất sắc. Bộ Tài chính mong tiếp tục

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

19

Công văn 7433/BNN-TCTS năm 2016 hướng dẫn bổ sung kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

9 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế Thực hiện Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 29/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tiến độ triển khai công tác xác định, bồi thường thiệt hại sự cố môi

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

20

Công văn 4593/BHXH-TCKT năm 2016 hướng dẫn công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

27/5/2016 về ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH. 3.4. Đối chiếu với cơ quan tài chính địa phương a) Đối với kinh phí hỗ trợ đóng BHYT - BHXH tỉnh, BHXH huyện thực hiện rà soát, đối chiếu với cơ quan Tài chính, cơ

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status