Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" cục quản lý xuất nhập cảnh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36058 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 440/2009/QĐ/A18-P1 về biểu mẫu tờ khai do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

440/2009/QD/A18-P1,Quyết định 440 2009,Cục quản lý xuất nhập cảnh,Cấp hộ chiếu phổ thông,Biểu mẫu tờ khai ,Cấp giấy thông hành biên giới,Quyền dân sự TỔNG CỤC AN NINH CỤC QUẢN LÝ XNC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2011

2

Quyết định 2068/QĐ-QLXNC năm 2008 về các biểu mẫu dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về do Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh ban hành

2068/QD-QLXNC,Quyết định 2068 2008,Cục quản lý xuất nhập cảnh,Biểu mẫu dùng cho phụ nữ trẻ em,Phụ nữ trẻ em bị buôn bán,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 08/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2008

3

Quyết định 194/A18-P1 sửa đổi nội dung một số biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực nhập xuất cảnh do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

194/A18-P1,Quyết định 194 2007,Cục quản lý xuất nhập cảnh,Xuất cảnh,Biểu mẫu,Quyền dân sự TỔNG CỤC AN NINH CỤC QUẢN LÝ XNC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 194/A18-P1 Hà Nội, ngày 21 tháng 06

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

4

Quyết định 7747/QĐ/A18(P3) ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

7747/QD/A18(P3),Quyết định 7747 2007,Cục quản lý xuất nhập cảnh,Mẫu tờ khai,Sửa đổi hộ chiếu phổ thông,Sửa đổi hộ chiếu,Quyền dân sự TỔNG CỤC AN NINH CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 10/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

5

Quyết định 396/P1 năm 2002 ban hành các biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực nhập xuất cảnh của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh

396/P1,Quyết định 396 2002,Cục quản lý xuất nhập cảnh,Biểu mẫu,Biểu mẫu lĩnh vực nhập xuất cảnh,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC AN NINH CỤC QUẢN LÝ XNC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 396/P1

Ban hành: 12/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

6

Hướng dẫn 368/XNC năm 2004 về thực hiện quy chế về tổ chức và quản lý công dân Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam tham quan du lịch do Cục quản lý xuất nhập cảnh ban hành

368/XNC,Hướng dẫn 368 2004,Cục quản lý xuất nhập cảnh,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ XNC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 368/XNC Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 20/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

7

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Xuất cảnh là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. 2. Nhập cảnh là việc công dân Việt Nam từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

8

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ngành, đơn vị liên quan đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cấp, gia hạn thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài vào công tác, làm việc với các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh. Trao đổi thông tin trước khi người nước ngoài vào làm việc với các Sở, ban, ngành, địa phương cho Công an tỉnh để chủ động nắm, phối hợp quản lý. 7.

Ban hành: 05/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

9

Quyết định 82/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

82/2021/QD-UBND,Quyết định 82 2021,Tỉnh Bắc Giang,Quản lý xuất nhập cảnh công chức viên chức Bắc Giang,Quản lý xuất nhập cảnh cán bộ Bắc Giang,Quy chế quản lý xuất nhập cảnh người lao động Bắc Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2022

10

Quyết định 78/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cục QLXNC-Bộ Công an; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh; - VP: LĐ và CV: NC, TH; - Lưu: VT, ĐN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Phương QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2021

11

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC; Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên. Sau khi có quyết định cho phép sử dụng thẻ ABTC thì nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để được cấp thẻ ABTC. Điều 8. Cấp,

Ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

12

Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2022 về bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh, cụ thể: Tên cửa khẩu Cục Hải quan quản lý Tỉnh/Thành phố Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Cục Hải quan tỉnh

Ban hành: 25/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

13

Luật Cạnh tranh 2018

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh. Điều

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

14

Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt

Ban hành: 02/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

15

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) để được hướng dẫn./. Nơi nhận: - Bộ Công an (Cục QLXNC); - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; - Các ban đảng thuộc Tỉnh ủy; - Văn phòng: TU, ĐĐBQH, HĐND; -

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

16

Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do thành phố Hà Nội ban hành

gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. b) Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật cho lãnh đạo UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cán bộ trực tiếp liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cán bộ, công chức, hoạt động đối ngoại... (Ban tổ chức có thể tổ chức hình thức tập huấn thông

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

17

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Thái Bình ban hành

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

18

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2020 về thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Sở, ban, ngành và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trong đảm bảo trách nhiệm thi hành các quy định về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố. II. NỘI DUNG 1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung hai Luật Xuất cảnh, Nhập

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

19

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Yên Bái ban hành

là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thê: - Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến nội dung

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

20

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Tuyên Quang ban hành

tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với Luật. - Cơ quan chủ

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91